Primăria comunei Icușești angajează

0

Primăria comunei Icușești, județul Neamț, cu sediul în comuna Icușești, Sir. Principală nr. 65, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de muncitor calificat, 1/șofer utilaje.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent – școală profesională/liceul cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – cel puțin un an;
 • permis de conducere – categoria B;
 • starea de sănătate corespunzătoare, atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2021, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 08 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 februarie 2021, ora 14:00: proba practică;
 • 10 februarie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, Str. Principală, telefon 0233/762.561 sau 0233/762.512, email [email protected].

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate