Pângărați – Ajutorul pentru încălzirea locuinței

0

 Primăria Pângărați atrage atenția locuitorilor comunei că, mâine 20 noiembrie, este ultima zi de depunere a cererii privind ajutorul pentru încălzirea locuinței.

 Cine beneficiază de ajutor pentru încălzire?

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Acordarea acestui ajutor este prevăzută în Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 70/2011 , modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 și HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011,privind măsurile de protecție socială în perioadă sezonului rece.  La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire: 

– cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (formulare tip, se pot descărca de AICI);
– copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresă pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi);
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
– acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului pană la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
– declarație privind alte venituri realizate

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței :

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării  ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu şi a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei.

Surse foto: net

Cristian M.

 

 

 

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate