Orașul Bicaz și zona turistică a comunei Vânători-Neamț au devenit stațiuni turistice de interes local, prin Hotărâre de Guvern

0
sursa: viziteazaneamt.ro

Prin Hotărâre de Guvern, astăzi, 28 decembrie, orașul Bicaz și zona turistică a comunei Vânători-Neamț au obținut titlul de stațiuni turistice de interes local.

Încă o veste bună, la final de an! România are 35 noi stațiuni turistice de interes local. Începând de acum, acestea se vor putea bucura de noi oportunități de dezvoltare, printre care menționez atragerea de investitori și finanțări, în scopul maximizării potențialului zonelor și, foarte important, o creștere a numărului de vizitatori. Mai mult decât atât, destinațiile cărora le-a fost acordat noul statut vor putea fi parte din reforma Organizațiilor de Management al Destinațiilor, având de acum posibilitatea, conform criteriilor mininale, să înființeze și să operaționalizeze o astfel de entitate la nivel local. Felicitări tuturor!”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Până la acest moment, în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local. Lista noilor stațiuni turistice poate fi consultată aici: https://bit.ly/3jsvm4F

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice este o inițiativă a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului privind aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, localităţile sau părţile din localităţi care dispun de resurse naturale şi antropice şi care îndeplinesc criteriile legale de atestare pot fi atestate ca staţiuni turistice de interes naţional şi local.

Motivele acordării acestui statut pentru cele două localități din Neamț sunt reliefate în nota de fundamentare a hotărârii de guvern, astfel:

Orașul Bicaz, județul Neamț

Oraşul Bicaz, cunoscut ca „oraşul mării dintre munţi”, situat la poalele Muntelui Ceahlău se întinde pe 148 kmp, având trei sate componente: Izvorul Alb, Potoci şi Secu.

Limite geografice: la nord comuna Hangu, la sud comuna Tarcău, la vest comuna Taşca, la est comunele Pângăraţi şi Tarcău.

Poziţia geografică a oraşului Bicaz favorizează comunicarea în direcţiile: DN 15 Bicaz – Bacău, DN 12C Gheorgheni – Bicaz. Se poate spune că localitatea reprezintă un nod rutier intens circulat care face legătura între Moldova şi Transilvania.

Distanţe faţă de localităţi semnificative: Piatra Neamţ (26 km), Vatra Dornei (131 km), Topliţa (112 km) şi Gheorgheni (54 km).

Oraşul Bicaz, prezintă un real potenţial de a deveni un important centru turistic judeţean, având în vedere proximitatea sa faţă de cele mai importante obiective turistice ale judeţului Neamţ, printre care şi rezervaţia naturală Ceahlău.

Prima atestare documentară face referire la Bicaz, care a fost la început un sat, menţionat pentru prima dată într-un hrisov din 12 august 1611 în care se menţiona: „satul Bicaz … format pe moşia Mănăstirii Bisericani”.

Oraşul este situat în partea de vest a judeţului Neamţ, în zona montană, la confluenţa râului Bicaz cu râul Bistriţa.

Localitatea Bicaz este înconjurată de munţi: – muntele Sima (NV) 1147m; – munţii Tarcău (S); vârful Bâtca Stegea 1316 m; – munţii Stânişoarei (NE); vârful Cosmiţa 1015 m. Perimetrul oraşului cuprinde o bună parte din masivul Ceahlău în partea vestică: Toaca (parţial partea estică, 1904 m), Ocolaşul mare (parţial partea estică, 1907 m), Clăile lui Miron, Bâtca Cerebuc (1156 m), stânca Dochiei (1185m), Obcina Horștei (1062 m), Poiana Maicilor (1328 m), Curmătura Văratec (1335 m), Curmătura Lutu Roşu (1020), Piatra cu apă, Poliţa cu crini, Poiana Stănilelor, Chica Baicului, Jgheabul cu hotar. Acestea sunt incluse în Parcul Naţional Muntele Ceahlău.

Pe teritoriul orașului Bicaz s-au identificat şi marcat pe planuri arii naturale protejate de interes comunitar şi naţional: Rezervația Naturală Lacul Izvorul Muntelui, Rezervaţia Naturală Secu, Rezervaţia Poliţa cu crini, Parcul Naţional Ceahlău, Aria de protecţie avifaunistică Masivul Ceahlău.

Resurse turistice antropice: Biserica Sf Mare Mucenic Gheorghe, Schitul Cerebuc, Biserica din parohia Izvorul Muntelui.

Monumente istorice și arhitecturale:

 • Teatrul Sătesc „Ion Kalinderu”, azi muzeu de istorie și etnografie – Imobilul, construit între anii 1909- 1912, a făcut parte din domeniul Coroanei Regale, fiind ridicat în timpul domniei lui Carol I, cu funcțiune de Teatru sătesc.
 • Casa regală din Bicaz, actuala Primărie – Imobilul, construit între anii 1909-1912, a făcut parte din domeniul Coroanei Regale, fiind ridicat în timpul domniei lui Carol I. Initial, casa a fost destinată familiei regale, pentru petrecerea vacanțelor.
 • După războiul de independență, locuitorii comunei Bicaz au contribuit la construirea unui monument al eroilor, in forma de obelisc, cu un vultur la partea superioara, inaugurat în anul 1904.

Forme de turism practicate:

Turism montan: drumeţii, orientare turistică, alpinism, mountain bike – Fiind un oraş situat la poalele muntelui, Bicazul prezintă oportunitatea dezvoltării turismului montan, atracţia principală fiind Masivul Ceahlău, cu „Parcul Naţional Ceahlău”. Acesta este unul dintre puţinele complexe carpatine care mai păstrează încă eşantioane nealterate ale naturii, atrăgând anual un număr total de 33.605 turişti.

Trasee turistice omologate:

 • Izvorul Muntelui – Curmătura Lutul Roșu – Stânca Dochiei – Jgeabul cu Hotar – Cabana Dochia;
 • Cabana Izvorul Muntelui – Curmătura Lutul Roșu – Polița cu crini – Piatra cu apă – Detunatele – Cabana Dochia;
 • Comuna Bicazu Ardelean – Satul Telec – Confluiența Bistrelor – Curmătura la Scaune – Jgheabul lui Vodă – Cabana Dochia.

Turism sportiv: hidrobiciclete, înot, caiac, plimbări cu barca, plimbări cu vaporul.

Barajul Izvorul Muntelui, având înălţimea de 127 metri, este cel mai mare baraj de greutate de pe râurile interioare ale României (fiind depăşit doar de Porţile de Fier I) şi al treilea dintre cele mai înalte baraje din România. Deasemenea este al 9-lea baraj de greutate, ca înălţime, din Europa. În anul finalizării sale, respectiv 1961, era al 4-lea baraj de greutate, ca înălţime, din Europa.

Evenimente locale:

 • Zilele oraşului Bicaz organizate în luna august – zile ce amintesc și de Prima atestare documentară a Bicaz-ului ce datează din 23 august 1611;
 • Ziua Marinei (15 august). Bicazul, supranumit „Marea dintre munţi”, este singurul oraş de munte care anual, la 15 august, sărbătoreşte Ziua Marinei Române, organizată cu ocazia Sărbătorii Adormirea Maicii Domnului;
 • Ziua Reginei Maria din 29 octombrie, în cadrul acestui eveniment se organizează preponderent activități culturale dedicate comemorării Reginei Maria. La Bicaz a funcționat o reședință de vară a familiei regale construită în anul 1909 de către Carol I, iar în timpul Primului Război Mondial după semnarea Păcii de la București, familia regală s-a mutat aici;
 • Festivalul de datini şi obiceiuri din decembrie – în cadrul acestui festival se întruneşte un alai impresionant de colindători şi urători, care participă la parada costumelor populare, prezintă obiceiuri practicate în perioada sărbătorilor de iarnă pe întreg cuprinsul judeţului.
 • Festivalul Internaţional de folclor „Ceahlăul”- august; ajuns în anul 2021 la ediţia a XXV-a se desfăşoară de regulă la începutul lunii august. Festivalul reuneşte artişti din Romania, Turcia, Muntenegru, Macedonia, Bulgaria, Grecia;
 • Competiție națională ciclism „Maraton Mountain Bike – Bicaz” în fiecare an in luna august sau în luna septembrie.


Factori naturali de cură – Ionii negativi („Vitaminele aerului”)

Aerul puternic ionizat negativ (ionii negativi sau „Vitaminele aerului”) îl găsim în zona superioară a versanților munților acoperiți de păduri, în preajma cascadelor și a cataractelor formate pe râurile și pe pâraiele de munte. Ionii negativi sunt molecule de oxigen din aer care au căpătat sarcină electrică negativă. La producerea lor pe cale naturală contribuie mai mulți factori: radiațiile ultraviolete (foarte puternice în zona de munte). Efecte terapeutice: expunerea pielii la aerul ionizat negativ constituie un tratament extrem de eficient contra eczemelor infecțioase, contra psoriazisului, pentru vindecarea rapidă a arsurilor și a diferitelor plăgi.

Oraşul Bicaz este un important reper turistic, prin situarea sa într-un punct de trecere, care asigură conexiunea cu importante obiective turistice din zonă, conferindu-i un real potenţial de dezvoltare a turismului, atât de tranzit cât şi de sejur.

Promovarea orașului se realizează prin intermediul site-urilor de specialitate, site-ului primăriei primariabicaz.ro și viziteazaneamt.ro care oferă informații despre resursele naturale și antropice ale zonei, dar și despre locurile de agrement din localitate, precum și evenimente, programe turistice.

Documentația transmisă de Consiliul Local al Orașului Bicaz este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu completările și modificările ulterioare și a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Orașului Bicaz, județul Neamț, nr. 114 din 28.10.2021.

Orașul Bicaz îndeplinește criteriile minime obligatorii pentru atestarea stațiunilor turistice de interes local și întrunește un punctaj de 200 puncte la criteriile suplimentare, față de de minimul de 90 de puncte necesare pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local.

Zona turistică a comunei Vânători-Neamț, județul Neamț

Comuna Vânători-Neamţ este situată în nordul județului Neamț, la graniță cu județul Suceava. Din punct de vedere geografic se întinde pe ramificațiile estice ale Munților Stânișoarei, subdiviziunea Munții Neamțului, și peste nord-vestul Depresiunii Neamț.

Localitățile componente ale comunei sunt: satele Vânători-Neamț (centrul de comună), Lunca, Mânăstirea Neamţ și Nemţişor.

Comuna Vânători-Neamț se învecinează cu șapte unități administrativ-teritoriale (UAT): la nord (N) cu cel al comunelor Râșca și Boroaia din județul Suceava, la nord-est (NE) cu cel al comunei Brusturi, la est (E) cu orașul Târgu Neamț, la sud (S) cu cel al comunei Agapia , la sud-vest (SV) cu cel al comunei Crăcăoani și la vest (V) cu cel al comunei Pipirig (v.Harta administrativ teritorială județului Harghita).Centrul de comună este amplasat la 6,7 km faţă de orașul Târgu Neamț.

Accesul în comuna Vânători-Neamț se poate realiza:
rutier, prin intermediul DN15B (Cristești – Târgu Neamț – Vânători Neamț – Poiana Largului ) care străbate comuna pe direcția SE-NV.
DN15B – Cristești (IS) – Poiana Largului (NT) asigură legătura cu: E85/DN2 (Giurgiu-București – Bacău – Suceava – Siret) și DN 15 (Târgu Mureș – Turda – Bacău).

Teritoriul comunei Vânători-Neamț a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Săpăturile arheologice efectuate la Slatina, Braniște, Izvoare, Nuci ca și unele descoperiri din ultimii ani au adus la lumină numeroase dovezi de locuire pe aceste meleaguri.

Existența așezărilor umane în zona Vânători Neamț este puternic influențată de întemeierea Cetații Neamțului, în prima parte a secolului al XIV-lea, urmată de construirea primelor așezăminte monahale: Mănăstirea Neamțului ridicată în perioada 1375- 1391 de către Petru Mușat, Mănăstirea Secu 1602, Mănăstirea Agapia 1644, Mănăstirea Sihăstria și Mănăstirea Văratec în secolul al XVIII.

Valoarea patrimoniului turistic existent la nivelul comunei Vânători-Neamț este reprezentată de aprecierile următoarelor organisme și asociații de specialitate atât naționale cât și internaționale UNESCO World Heritage List – Mănăstirea Neamț a fost inclusă din 1991 în „tentative list” a UNESCO.

EDEN – Destinations of Excellence – Lansat în 2008 de Comisia Europeană, proiectul Destinații de excelență EDEN dorește să consolideze o colecție de destinații turistice europene durabile. Prin premiile obținute Parcul Natural Vânători Neamț se bucură de o creștere importantă a vizibilității.

Sustainable Destinations Top 100 – „Green Destinations”. Ținutul Zimbrului este singura destinație din România prezentă de 4 ani la rând în clasamentul celor mai durabile 100 destinații din lume (Sustainable Destinations top 100).

Tezaurul Uman Viu – Ministerul Culturii, conferă titlul de Tezaur Uman Viu acelor persoane cu calități patrimoniale, care pot face dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, către comunitate. Domnul Vasile Găman, cetățean de onoare al comunei Vânători-Neamț.

Ecodestinații – „Ținutul Zimbrului” – Parcul Natural Vânători Neamț destinație ecoturistică atestată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului începând cu anul 2016.

UAT Vânători-Neamț se află la limita dintre zona muntoasă și cea a dealurilor subcarpatice.

Parcul Natural Vânători-Neamţ – arie protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, reintroducerii zimbrului în arealul său natural şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Rezervația de stejar Dumbrava este localizată între Valea râului Neamț si a pârâului Nemțișor. Este situată la o altitudine cuprinsă între 445 si 470 m și are o suprafață de 56,6 ha.

Resurse turistice antropice:

Pe teritoriul comunei Vânători-Neamț se află 52 monumente istorice încadrate în Lista Monumentelor Istorice.

Situl arheologic de la Poiana Slatina, Necropola tumulară Brăniște, Necropola tumulară Gura Secului, Complexul Eneolitic de la Izvoare.

Mănăstirea Neamț – cunoscută în lume ca una dintre cele mai remarcabile opere de arhitectură feudală românească. Prima atestare documentară a mănăstirii datează de la 1407, însă activitatea monahală datează din secolul al XII-lea.

Schitul Icoana Nouă, Schitul Brăniște, Schitul Icoana Veche, Schitul Vovidenia, Schitul Pocrov, Schitul Cărbuna.

Mănăstirea Secu – construită în anul 1602 de către vornicul Nestor Ureche tatăl cronicarului Grigore Ureche. Cea mai de preț icoană a Mănăstirii Secu este Icoana Maicii Domnului din biserica mare, icoană care a fost oferită în anul 1647 de către domnitorul Vasile Lupu.

Mănăstirea Sihăstria – construită în anul 1655 de către sihastrul Atanasie ca schit al Mănăstirii Secu.

Mănăstirea de Maici Dobru este cea mai veche din regiune care respectă vechiul calendar ortodox.

Muzeul mănăstiresc al mănăstirii Neamț – Tezaurul mănăstirii cuprinde obiecte de cult din metal pretios, broderii, țesături și sculpturi în lemn care au fost confecționate în mănăstire sau au fost dăruite de voievozi și alți binefăcători de-a lungul vremii.

Muzeul memorial Mihail Sadoveanu – Lângă schitul Vovidenia se află o fostă reşedinţă vlădicească construită în anul 1937 de Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu originar din orașul Paşcani. După exilul Mitropolitului în anul 1944, Mitropolia Moldovei cedează casa cu drept de folosință pe viață scriitorului Mihail Sadoveanu pentru creaţie şi odihnă. După anul 1947, Sadoveanu îşi va lega lega restul vieţii sale de acest loc pe care l-a numit „poiana liniştii”.

Muzeul sătesc din localitatea Vânători Neamț.

Colecţia de istorie, etnografie şi artă populară „Vasile Găman” – Casa muzeu Vasile Găman (sculptor popular) din satul Lunca, comuna Vânători Neamț, cuprinde exponate numeroase: picturi în lemn, manuscrise vechi, unelte pentru agricultură, pentru ocupaţii casnice, costume populare, exponate din ceramică, monede.

Evenimente culturale:
Hramurile bisericilor – adună participanți din întreaga țară, transformând complet comuna pe perioadele de desfășurare.
Hramul Mănăstirii Neamț „Înălțarea Domnului“ – luna aprilie / mai
Hramul Mănăstirii Secu „ Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul “ – 29 august
Hramul Mănăstirii Sihăstria „ Nașterea Maicii Domnului “ – 8 septembrie
15-18 august – Zilele Comunei Vânători „Joc și voie bună în Ținutul Zimbrului”;
29 august / 08 noiemebrie – Târgul micilor meșteșugari din Ținutul Zimbrului;
05 noiembrie – Sadoveniana;
30 noiembrie – Școala mea păstrătoare de tradiții – Noaptea Sf. Andrei;
decembrie – Festivalul Datini și Obiceiuri în Comuna Vânători-Neamț

Promovarea comunei se realizează prin intermediul site-ului: https://www.vinatorineamt.ro/ care oferă informații despre resursele naturale și antropice ale zonei, dar și despre locurile de agrement din localitate, precum și evenimente, programe turistice.

Documentația transmisă de Consiliul Local al Comunei Vânători-Neamț este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu completările și modificările ulterioare și a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamț, nr. 72 din 15.12.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consilului Local nr.51 din 28.09.2022 .

Zona turistică a Comunei Vânători-Neamț îndeplinește criteriile minime obligatorii pentru atestarea stațiunilor turistice de interes local și întrunește un punctaj de 140 puncte la criteriile suplimentare, față de de minimul de 90 de puncte necesare pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate