Modificări aduse Codului Fiscal în ceea ce privește contribuțiile la salarii

0

Prin Hotărțrea de Guvern nr. 284/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/04,05,2017, au fost aduse modificări și conipletări Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, astfel:

Referitor la contribuțiile sociale obligatorii :

– se abrogă pct. 6 alin. (1) referitor la plafonarea bazei de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru veniturile din salarii, întrucât începând cu 1 februarie 2017 pentru veniturile din salarii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu mai este plafonată ci este reprezentată de câștigul brut realizat.

– se abrogă pct. 11 alin. (2) și (3) referitoare la plafonarea bazei de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii, întrucât  începând cu 1 februarie 2017 pentru veniturile din salarii baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu mai este plafonată ci este reprezentată de câștigul brut realizat.

– la  cap. III ”Contribuțiile de  asigurări  sociale de  sănătate  datorate  bugetului  Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”:

 •  se  introduce  secțiunea  6.1   ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează  venituri din investiții și din alte surse”, pct.  17.1: pentru veniturile din dividende, în bani sau în natură, baza lunară de calcul al contribuției  de asigurări sociale de sănătate o reprezintă dividendele brute distribuite, indiferent dacă acestea au fast plătite sau nu de către persoanele  juridice în cursul anului fiscal precedent,  potrivit legii.
 •  la secțiunea a 8-a se introduce punctul 19.1: la încadrarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, se au în vedere toate bazele lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din investiții și/sau din alte surse.

 

Referitor la impozitul pe venit:

– se introduce punctul 2.1 care explică scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la  art 60  pct 4  din   Codul  fiscal. Scutirea  se  acordă persoanelor fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care desfășoară activități cu caracter sezonier în cursul unui an, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 5510- «Hoteluri și alte facilități de cazare similare»,
 • 5520- «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată»,
 • 5530- «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere»,
 • 5590- «Alte servicii de cazare»,
 • 5610- «Restaurante»,
 • 5621 – «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente»,
 • 5629- «Alte servicii de alimentație n.c.a.»,
 • 5630- «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».

Caracterul sezonier al unei activități, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activități se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcție de anotimp/de sezon.

Scutirea se aplică și în situația în care persoana fizică desfășoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parțial de lucru.

Scutirea se acordă pe perioada de derulare a contractului.

la determinarea  impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor la locul unde se află funcția de bază, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, se deduc și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați. astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

-la pct 33 alin, (1) se abrogă literele  g) și h) care se referă la :

 • data de la care începe să curgă termenul de dobândire al imobilelor în cazul transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,
 • data dobândirii unui imobil,

întrucât începând cu tranzacțiile încheiate cu 1 februarie 2017, impozitul pe veniturile din transferul proprietîților imobiliare din patrimoniul personal nu se mai calculează în funcție de termenul de dobândire.                                                                                                                  ‘

– la pct. 33  alin.  (2) se  modifică al patrulea paragraf, în sensul că pentru aplicarea regimului fiscal stabilit în cazul transferului dreptului de proprietate pentru proprietățile imobiliare din patrimoniul afacerii, contribuabilii au obligația prezentării următoarelor documente: certificatul de înregistrare  sau, după caz, certificatul de înregistrare fiscală și extrasul de carte funciară din care să rezulte că imobilul face parte din patrimoniul afacerii.

Transmiterea  dreptului de proprietate pentru proprietățile imobiliare  din patrimoniul afacerii nu  fac  obiectul  impunerii la notar, acestea fiind incluse în categoria de venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitate.

– se  introduce prevederea  potrivit căreia venitul impozabil se stabilește prin deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea tranzacției.

Sursa: ANAF

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate