„Lecția” 4 pentru spitalul din Piatra-Neamț – Sistem inteligent de monitorizare a pacienților

2

Într-o lume normală, ar părea inacceptabil ca jurnaliștii să ofere lecții unui spital. Cu toate acestea, lumea în care trăim nu poate fi definită ca „normală”, iar Spitalul din Piatra-Neamț se confruntă cu multe probleme serioase.

Conducerea acestei unități medicale pare să aibă dificultăți în rezolvarea acestor probleme. Astfel, grupul nostru de presă, având și un departament de PR, se simte obligat să vină în ajutor. Așteptăm ca aceste observații să fie luate în considerare, nu doar de conducerea spitalului, ci și de Consiliul de Administrație al spitalului și de către cei din Consiliul Județean Neamț, care au puterea de a lua decizii în ceea ce privește acest spital.

Astăzi vorbim despre cum se poate implementa în spitalul din Piatra-Neamț un sistem eficient de monitorizare (tracking) inteligentă a pacienților.

Ce este un sistem de monitorizare a pacientului?

Un sistem de monitorizare a pacientului este exact așa cum sună: un sistem de monitorizare a mișcărilor pacientului pe perioada internării/șederii în spital. Odată cu evoluția tehnologiei, metodele de monitorizare a pacienților în unitățile sanitare s-au perfecționat și simplificat. S-a demonstrat, în practică, faptul că acest sistem de monitorizare poate reduce volumul de muncă a medicilor și poate oferi pacienților un mediu spitalicesc mai sigur.

Spitalele mari, cu specialități multiple, așa cum este și cel de la Piatra-Neamț, au nevoie de resurse suplimentare care pot ajuta la îngrijirea adecvată a pacienților de la internare până la externare. Cel mai frecvent, etichetele de identificare prin radiofrecvență (RFID) și tehnologia IoT sunt utilizate într-un mediu spitalicesc inteligent.

Etichetele RFID sunt purtate de pacienți și monitorizate de cadrele medicale care pot urmări starea și locația în timp real a fiecărui pacient, precum și accesul la dosarele lor digitale de sănătate. Aceste etichete sunt, de regulă, incluse în brățările de spital sau purtate la gât pe un șnur.

Ce înseamnă RFID și IoT?

RFID este prescurtarea termenului englez Radio-Frequency Identification (Identificare prin frecvență radio). Este o metodă de identificare automată care se bazează pe stocarea și regăsirea datelor fără atingere, la distanță, prin unde radio, folosind dispozitive numite etichete RFID  și transpondere RFID. Tehnologia necesită o conectare a unui aparat cititor de RFID cu eticheta RFID. O etichetă RFID este un element foarte mic care poate fi aplicat pe orice obiect, cu scopul de identificare și urmărire, folosind undele radio. Unele etichete pot fi citite de la mulți metri depărtare, iar eticheta se poate afla și în afara razei de vedere a cititorului de RFID.

Internetul obiectelor (în engleză Internet of Things, abreviat IoT) este un concept ce presupune folosirea Internetului pentru a conecta între ele diferite dispozitive, servicii și sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte. Realizarea unor IoT-uri presupune echiparea dispozitivelor ce trebuie conectate cu aparatură de rețea, și cu electronică.

Pentru cine și de ce e important un sistem de monitorizare a pacienților?

Pentru medici și personalul spitalului: Un sistem inteligent de monitorizare a pacienților poate reduce semnificativ erorile în fluxul de lucru și poate îmbunătăți comunicarea între cadrele medicale. Utilizarea unui sistem de monitorizare a pacientului poate organiza și urmări progresul pacientului și istoricul medical, creând o bază de date disponibilă imediat pentru medic. Instrumentele de monitorizare pot oferi, de asemenea, o perspectivă profundă asupra modului în care procesele funcționează efectiv și unde apar blocajele.

Pentru membrii familiei și alți aparținători/îngrijitori: Capacitatea unui sistem de monitorizare a pacienților se poate extinde dincolo de zidurile spitalului și poate oferi informații prețioase celor dragi. O aplicație de monitorizare a pacientului poate informa familia despre traseul pacientului în spital și o poate avertiza atunci când apare o situație de urgență: pacientul a căzut din pat, pe hol, în salon sau se confruntă cu o problemă.

Beneficiile unui sistem de monitorizare a pacienților într-un spital

Localizarea pacienților: Localizarea în timp real a pacienților poate fi monitorizată în cazul pacienților cu risc ridicat, cum ar fi cei cu demență sau alte tulburări psihice.

Centralizarea datelor medicale: Istoricul medical, programările, numele medicilor și asistentelor pentru fiecare pacient vor fi disponibile, iar actualizările vor avea loc în timp real pentru o transparență imediată.

Creșterea satisfacției pacienților și a aparținătorilor: Sistemul va anunța pacienții cu privire la consultațiile/programările viitoare, în timp ce medicii pot verifica fișele medicale ale pacienților și pot urmări evoluția lor. Aparținătorii pot fi informați despre starea pacienților internați sau consultați.

Evaluare fluxului de pacienți și a specificului internărilor: Colectarea datelor medicale de la fiecare pacient va permite cadrelor medicale și managementului spitalului să facă o evaluare realistă a nevoilor de stocuri de medicamente, echipamente pentru a îmbunătăți serviciile medicale etc. pentru a evita risipa de resurse inutile.

Alertarea personalul spitalului de situații de urgență: Tehnologia RFID poate anunța personalul atunci când un pacient are o urgență medicală și poate interveni rapid.

Acest sistem nu este dificil de implementat, nici foarte costisitor și poate schimba radical, în bine, relația dintre cadrele medicale, pacient și aparținători, simplificând procedurile și îmbunătățind comunicarea în interiorul unității sanitare. În plus, „amprenta digitală” rămâne și se poate face mai ușor o evaluare internă a unor eventuale probleme. Printr-un sistem inteligent care monitorizează evoluția unui pacient se poate afla foarte ușor cine și când a făcut sau nu a făcut ceva tocmai pentru ca în viitor potențialele erori să nu se mai repete și să existe o responsabilizare a fiecărui individ.

Acum că am terminat cu partea narativă a ”lecției”, să trecem la partea a doua și să oferim motivarea și necesitatea în format profesionist.

Implementarea unui sistem de monitorizare a pacientului în Spitalul Județean de Urgentă Piatra-Neamț aduce numeroase beneficii, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți și aparținătorii lor.

 1. Eficientizarea muncii medicilor: Sistemul de monitorizare poate reduce volumul de muncă al medicilor, permițându-le să se concentreze mai mult pe îngrijirea pacienților. Acest lucru poate duce la o îngrijire mai bună și la o reducere a erorilor medicale.
 2. Mediu spitalicesc mai sigur: Monitorizarea mișcărilor pacienților în timp real poate preveni accidentele, cum ar fi căderile din pat sau pe hol. De asemenea, în caz de urgență, personalul medical poate interveni rapid.
 3. Tehnologie avansată: Utilizarea etichetelor RFID și a tehnologiei IoT într-un mediu spitalicesc inteligent permite o monitorizare precisă și în timp real a pacienților. Aceasta poate ajuta la identificarea rapidă a pacienților și la accesul la dosarele lor medicale digitale.
 4. Beneficii pentru aparținători: Aparținătorii pot fi informați în timp real despre starea pacienților și pot fi alertați în caz de urgență. Acest lucru poate reduce anxietatea și stresul aparținătorilor și poate îmbunătăți experiența lor în spital.
 5. Centralizarea datelor medicale: Acest sistem permite centralizarea tuturor datelor medicale ale pacienților, ceea ce facilitează accesul la informații și îmbunătățește comunicarea între cadrele medicale.
 6. Evaluare și îmbunătățire: Colectarea și analiza datelor medicale pot ajuta la identificarea problemelor și la îmbunătățirea serviciilor medicale. De asemenea, poate ajuta la optimizarea resurselor și la evitarea risipei.
 7. Responsabilizare: Prin monitorizarea activităților și a intervențiilor medicale, se poate determina cine și când a efectuat anumite acțiuni, ceea ce poate duce la o mai mare responsabilizare a personalului.
 8. Costuri reduse: Deși poate necesita o investiție inițială, pe termen lung, sistemul poate reduce costurile prin prevenirea accidentelor, optimizarea resurselor și îmbunătățirea eficienței.

Așadar, implementarea unui sistem de monitorizare a pacientului în Spitalul Județean de Urgentă Piatra-Neamț ar aduce numeroase beneficii și poate transforma modul în care serviciile medicale sunt oferite. Acesta poate îmbunătăți experiența pacienților și a aparținătorilor lor, poate eficientiza munca medicilor și poate duce la o îngrijire medicală de calitate superioară.

În partea a treia a ”lecției” de azi vom face și o analiză SWOT asupra implementării unui sistem de monitorizare a pacienților în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru a înțelege mai bine situația și pentru a dezvolta strategii eficiente de implementare.

Puncte tari:

 1. Eficientizarea muncii medicilor: Reducerea volumului de muncă și concentrarea pe îngrijirea pacienților.
 2. Tehnologie avansată: Utilizarea tehnologiei RFID și IoT pentru monitorizarea precisă și în timp real a pacienților.
 3. Centralizarea datelor medicale: Acces rapid și ușor la istoricul medical, programări și alte informații esențiale ale pacienților.
 4. Responsabilizare: Monitorizarea activităților și a intervențiilor medicale pentru a determina cine și când a efectuat anumite acțiuni.

Puncte slabe :

 1. Necesitatea instruirii personalului: Personalul medical și administrativ va trebui instruit pentru a utiliza eficient noul sistem.
 2. Costuri inițiale: Chiar dacă pe termen lung sistemul poate fi cost-eficient, investiția inițială poate fi semnificativă.
 3. Dependența de tehnologie: Orice defecțiune sau întrerupere a sistemului poate afecta funcționarea normală a spitalului.

Oportunități :

 1. Îmbunătățirea serviciilor medicale: Prin colectarea și analiza datelor, serviciile pot fi optimizate în funcție de nevoile pacienților.
 2. Extinderea sistemului: Pe măsură ce tehnologia avansează, sistemul poate fi extins și îmbunătățit cu noi funcționalități.
 3. Parteneriate cu furnizori de tehnologie: Spitalul poate forma parteneriate cu furnizori de tehnologie pentru a obține echipamente și software la prețuri avantajoase.

Amenințări :

 1. Securitatea datelor: Cu centralizarea datelor medicale, securitatea acestora devine esențială. Orice breșă de securitate poate avea consecințe grave.
 2. Rezistența la schimbare: Unele cadre medicale pot fi reticente la adoptarea noii tehnologii și pot prefera metodele tradiționale.
 3. Dependența de furnizori: Orice problemă cu furnizorii de tehnologie sau cu serviciile lor poate afecta funcționarea sistemului.

În concluzie, implementarea unui sistem de monitorizare a pacienților în Spitalul Județean de Urgentă Piatra-Neamț prezintă numeroase avantaje, dar și provocări. Cu toate acestea, beneficiile pe termen lung pot depăși cu mult eventualele obstacole inițiale.

A patra parte a ”lecției” este mai tehnică și se referă la planul de măsuri pentru implementarea unui sistem de monitorizare a pacienților în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

 1. Analiza necesităților și stabilirea obiectivelor:
  • Identificarea nevoilor specifice ale spitalului și ale pacienților.
  • Stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung pentru sistemul de monitorizare.
 2. Alegerea tehnologiei potrivite:
  • Evaluarea diferitelor soluții de monitorizare disponibile pe piață.
  • Selecția tehnologiei RFID și IoT ca soluții principale de monitorizare.
 3. Bugetare și finanțare:
  • Estimarea costurilor asociate cu implementarea și mentenanța sistemului.
  • Identificarea surselor de finanțare și alocarea bugetului necesar.
 4. Achiziționarea echipamentelor și software-ului:
  • Cumpărarea etichetelor RFID, a cititoarelor și a altor echipamente necesare.
  • Selecția și achiziționarea software-ului de monitorizare și integrare cu sistemele existente ale spitalului.
 5. Instruirea personalului:
  • Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul medical și administrativ.
  • Asigurarea că toți angajații înțeleg și sunt confortabili cu utilizarea noului sistem.
 6. Implementarea și testarea sistemului:
  • Instalarea echipamentelor și configurarea software-ului.
  • Testarea funcționalităților sistemului într-un mediu controlat pentru a identifica și corecta eventualele probleme.
 7. Lansarea oficială și monitorizarea:
  • Lansarea sistemului în întregul spital și începerea monitorizării pacienților.
  • Monitorizarea continuă a performanței sistemului și a feedback-ului de la utilizatori.
 8. Evaluarea și îmbunătățirea continuă:
  • Colectarea datelor și analiza performanței sistemului.
  • Identificarea domeniilor de îmbunătățire și implementarea măsurilor necesare.
 9. Comunicarea cu pacienții și aparținătorii:
  • Informarea pacienților și a aparținătorilor despre beneficiile și funcționalitățile sistemului.
  • Colectarea feedback-ului de la pacienți pentru a înțelege nevoile și preocupările lor.
 10. Revizuirea periodică și actualizarea tehnologică:
 • Monitorizarea evoluțiilor tehnologice și evaluarea posibilității de a integra noi funcționalități.
 • Actualizarea echipamentelor și software-ului după cum este necesar.

Prin aplicarea acestui plan de măsuri, Spitalul Județean de Urgentă Piatra-Neamț va asigura o implementare reușită și eficientă a sistemului de monitorizare a pacienților, aducând beneficii atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți și aparținătorii lor.

Aceasta este ”lecția” de azi pentru spitalul din Piatra-Neamț. E posibil să pară neobișnuit pentru cei care conduc spitalul direct sau pentru cei din CA sau CJ Neamț, dar așa se rezolvă fiecare problemă în parte. Punctual, cu identificarea problemei, motivare, analiză și plan de măsuri, nu cu hăhăială prin vreun birou sau cu decizii luate de oameni care, chiar dacă sunt bine intenționați, nu au competența necesară să facă lucrurile la un nivel profesionist.

Spor la treabă, domnilor de la spital și CJ Neamț, și mai uitați-vă și la alte spitale, din țară sau din afara țării, care folosesc sisteme inteligente de monitorizare a pacienților, să vedeți cum iau oamenii aceia decizii, ce fac, cum identifică și rezolvă problemele.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
2 Comentarii
 1. Catalina spune

  …. AVIOANE … de ceva vreme nici carduri de sanatate nu se mai emit. Asiguratul este nevoit sa treaca pe la CNAS o data la doua luni sa isi ia o noua adeverinta care ii atesta calitatea de asigurat … Sunt la a treia reinnoire a adeverintei.

  1. Grădinaru spune

   Vă felicit pentru lecțiile publicate, pentru munca pe care o depuneți spre binele pacienților și ajutorul conducerii Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț.
   Rămâne de văzut, dacă le citește și le aplică cei plătiți din banii noștri, banii tuturor contribuabililor la fondul național de sănătate.
   Doamne ajută !

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate