Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2015, în instituţiile de învăţământ ale MAI

0

Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. V.A. Ureche, nr. 4-6, recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2015, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti — Facultatea de Poliţie:
1. Specializarea ‘Ordine şi siguranţă publică’, arma Jandarmi, învăţământ de zi – 50 locuri, din care — 45 locuri pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie maghiară, 1 loc pentru alte minorităţi;
2. Specializarea ‘Drept’, învăţământ de zi — 10 locuri (recrutarea candidaţilor se face de către structura de resurse umane a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ);
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ‘Grigore Alexandru Ghica’ Drăgăşani, învăţământ de zi – 125 locuri, din care 120 locuri pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, 3 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ‘Petru Rareş’ Fălticeni, învăţământ de zi – 125 de locuri, din care 120 locuri pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, 3 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldeşti, învăţământ de zi — Jandarmeria Română are alocat un număr de 5 locuri — maistru militar auto.
Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2015, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., după cum urmează:
Academia Tehnică Militară Bucureşti — 72 locuri alocate M.A.I. din care: 4 locuri la specialitatea Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, 1 loc la specialitatea Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodeziei, 3 locuri la specialitatea Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, 6 locuri la specialitatea Blindate, automobile şi tractoare, 7 locuri la specialitatea Construcţii şi fortificaţii, 7 locuri la specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare, 17 locuri la specialitatea Transmisiuni, 27 locuri la specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
Academia Forţelor Terestre ‘Nicolae Bălcescu’ Sibiu – 45 locuri alocate M.A.I. din care: 10 locuri pentru domeniul Managementul sistemelor de comunicaţii militare — specialitatea comunicaţii şi informatică, 29 locuri pentru domeniul Management economico — financiar — specialitatea Finanţe – Contabilitate şi 6 locuri pentru domeniul Administraţie publică — specialitatea Intendenţă);
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ‘Basarab I’ Piteşti — 38 locuri alocate M.A.I. din care: 5 locuri la specialitatea Armament şi instalaţii de lansare, 11 locuri la specialitatea Tehnică de comunicaţii, 21 locuri la specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii, 1 loc la specialitatea Construcţii.

1. CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE:
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de participare la concurs, conţinutului dosarului de recrutare, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere, puteţi accesa paginile de internet a instituţiilor de învăţământ, precum şi pagina de internet a Jandarmeriei Române (www.jandarmeriaromana.ro).
De asemeni puteţi obţine informaţii la sediul Inspectoratului nostru din Piatra Neamţ, strada V.A. Ureche nr. 4 – 6, sau la telefon 0233/230391, interior 24535, 24407.

Compartiment informare şi relaţii publice

„Administraţie pentru toţi, siguranţă pentru fiecare”

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate