Deputații au votat în unanimitate mărirea pedepselor cu închisoarea pentru cei ce omoară și maltratează animalele

0

Un proiect de lege din 2016 pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, care a trecut tacit de Senat și a rămas în sertarele Parlamentului până astăzi (timp de 6 ani!), a fost adoptat în unanimitate, cu 281 voturi, în plenul camerei Camerei Deputaților. Procesul legislativ poate fi văzut aici – click. 

Pe lângă creșterea pedepselor cu până la 7 ani de închisoare pentru o serie de infracțiuni îndreptate împotriva animalelor, a fost incriminată și zoofilia. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de Președinte.

Camera Deputatilor a votat după 6 ani proiectul pentru modificarea legii pentru protectia animalelor! Nu este un proiect nou, este cel din 2016, depus pe atunci de senatorul Haralambie Vochitoiu și susținut de ONG urile pentru protectia animalelor.

Camera Deputaților a stat cu el în sertar mai bine de 6 ani pentru ca astăzi să-l voteze cu modificări, fără consultarea ONG urilor pentru protecția animalelor.

Avem nevoie de o lege care să-i pedepsească pe cei care omoară și maltratează animalele, o lege bună. Forma actuală adoptată de deputați nu este cea bună variantă, dar ne mulțumim și cu atât.

au transmis cei de la Mișcarea Dreptate pentru Animale

Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit inițiativa legislativă în ședința din data de 1  noiembrie 2016.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.205/2004, în sensul majorării limitelor speciale ale pedepselor şi ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul normativ de bază.

La întocmirea raportului, înainte de supunerea la vot în Camera Deputaților astăzi, 13 aprilie 2022, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctele de vedere negative ale Guvernului din 2017 și 2022.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 29 martie 2022. Mai multe detalii aici – click.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, sesizate în fond, un raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor,cu amendamente admise.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 5 aprilie  2022.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 și amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2, așa cum le puteți vedea mai jos.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Anexa nr.1

PLx 513-2016

AMENDAMENTE ADMISE

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

Nr crtText LegeText Senat  AmendamenteMotivare
1.Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor-RepublicatăLege pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelorLege pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor   
2. Articol unic- Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:Articol unic- Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:   
3.Art. 6. – (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege: …………………………………… m)folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.        ………1. La articolul 6 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:       n) zoofilia   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
4.          Art. 241 . – (1)Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.     (2) În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii: a)animal care a fost rănit sau schingiuit;        ………2. La articolul 241 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:   Art. 241. – (1)Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredințarea lui unei asociații sau fundații de protecția animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii.   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
5.Art. 241  În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii:   a)animal care a fost rănit sau schingiuit; 3. La articolul 241 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:   a) animal care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei;   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
6.(2)În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii: ………………………………………. f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.              ………4. La articolul 241 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g) cu următorul cuprins:   g) animal care nu beneficiază de hrană și apă în cantități suficiente, de un adăpost corespunzător sau de tratamente medicale.   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
7.Art. 25     (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă:   a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; c)organizarea de lupte între animale sau cu animale; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) rănirea sau schingiuirea animalelor; f)intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, colţilotul ciocului şi dinţilor. g) folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare. (Legea  nr. 171 din 14 iulie 2017)     (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.  1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:   „Art. 25. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 ani la 7 ani:   a)uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; b)practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; c)organizarea de lupte între animale sau cu animale; d)folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e)rănirea sau schingiuirea animalelor;  f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, colțilotul ciocului şi dinţilor                     (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), instanţa dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a mai deţine animale pentru o perioadă de la 5 la 10 ani.                                   (3) Fapta prevăzută la alin.(1) se sancţionează cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:   a) Animalul se află în posesia unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu dresajul animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu tratarea medicală;   b) Fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.”  5. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:   (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:   a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor; b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare; c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință;                       (2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:   a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare. b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora. c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; d) rănirea cu intenție a animalelor.   (3)  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani:   a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; b)  schingiuirea animalelor; c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; d) zoofilia   (4)  În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1) și (2), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități                                                                                                 
8.  6. După articolul 25, se introduce un nou articol, art. (251) cu următorul cuprins:   Art.251 Nu constituie infracțiune: a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacție la atacul acestuia; b) sterilizarea animalelor.   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
9.(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:   b)nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) şi m);        ……..7. La articolul 26 litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:   b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g);   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități 
10.Art. 26     (2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.2. La articolul 26, alineatul(2) va avea următorul cuprins:   „(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sncţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.”  8. La articolul 26, alineatul(2) va avea următorul cuprins:   „(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei.”   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități                   
11.Art. 27     În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art 25 alin.(1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:   „Art. 27.- În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art 26 alin.(1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.”9. Articolul 27 se modifică şi va avea  următorul cuprins:   Art. 27. – În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă sancțiunile aplicate se aplică şi măsura confiscării animalelor. După caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.   Autori amendament: deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat Oana Florea, Grupul  PSD   Aprobat Comisia juridică, de disciplină și imunități                               
12.Art. 28. – În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani. 10. Articolul 28 se abrogă.   Aprobat Comisia pentru Agricultură și Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Anexa nr.2

AMENDAMENTE PROPUSE PT RESPINGERE

la Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

Nr Crt  Text Senat  Amendamente propuseMotivaţie 1. pentru sustinere 2. pentru respingereCamera decizională
1.1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:     „Art. 25. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 ani la 7 ani:   a)uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; b)practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; c)organizarea de lupte între animale sau cu animale; d)folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e)rănirea sau schingiuirea animalelor;   f)intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, colţilotul ciocului şi dinţilor.                                                               (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), instanţa dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a mai deţine animale pentru o perioadă de la 5 la 10 ani.                                                     (3) Fapta prevăzută la alin.(1) se sancţionează cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:     a) Animalul se află în posesia unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu dresajul animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu tratarea medicală;   b) Fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.”  1.La articolul 25 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 3 ani sau  cu amendă:   a)uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; b)practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; c)organizarea de lupte între animale sau cu animale; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) maltratarea sau schingiuirea animalelor;   Autor amendament deputat Nicu Niţă Aprobat Comisia pentru Agricultură   2. La art.25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (11) cu următorul cuprins:   (11) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă: a)intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale şi  ablaţia ghearelor;   b)folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.   Autor amendament deputat Nicu Niţă Aprobat Comisia pentru Agricultură   3.La art. 25 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), instanţa dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a mai deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.   Autor amendament Deputat Dănuţ Păle Aprobat Comisia pentru Agricultură   SAU   (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alineatul (1), instanța dispune ca măsură complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la 1 an la 5 ani.   Autor: deputat AUR, Badiu Georgel   4.La art. 25 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:   (3) În situaţia în care una din faptele prevăzute la alin.(1) lit. a)-e) este săvârşită de către o persoană care a mai fost sancţionată în baza prezentei legi, in ultimii 3 ani, pedeapsa este de 2 la 5 ani.   se elimină                       se elimină   Autori amendament Deputat Dănuţ Păle Deputat Ioan Darzu Aprobat Comisia pentru Agricultură2.Camera Deputaților
2.2. La articolul 26, alineatul(2) va avea următorul cuprins:     „(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sncţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.”  5. La art. 26 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:    (3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 5000 de lei intervenţiile chirurgicale destinate tăierii ciocului şi dinţilor. Autor amendament Deputat Dănuţ Păle Aprobat Comisia pentru Agricultură2. 
3.3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:   „Art. 27.- În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art 26 alin.(1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.”Art. 27.-     În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională, animalele vor fi preluate de îndată în custodie în adăposturile organizaţiile non-guvernamentale şi cele ale consiliilor locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.   Autor deputat Dănuţ Păle Aprobat Comisia pentru Agricultură  2. 

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate