Declarații cu termen limită de depunere 25 ianuarie 2017

0

ANAF a propus prelungirea cu două zile a termenului limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și plata creanțelor scadente la 25 ianuarie 2017.

Lista declarațiilor a căror termen limită este 25 ianuarie, este prezentată mai jos:

 1. Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2017 și a modului de determinare a acesteia. E obligatorie pentru persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent.
 2. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Se aplică persoanelor impozabile cu regim mixt, în situații speciale.
 3. Formular 094 – Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro.
 4. Formular 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial sau alte termene, pentru obligațiile bugetului de stat aferente perioadei respective.
 5. Formular 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligațiile aferente lunii decembrie 2016 sau trimestrului IV 2016.
 6. Formular 208 – Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal, aferente semestrului precedent. Se depune de către notarii publici.
 7. Formular 224 – Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoane fizice romîne angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România, pentru obligațiile aferente lunii decembrie 2016.
 8. Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial sau anual pentru obligațiile aferente lunii decembrie 2016, trimestrului IV 2016, semestrul II 2016 sau anul 2016, după caz.
 9. Formular 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată.
 10. Formular 307 – Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/ corecția ajustărilor/ regularizarea TVA.
 11. Formular 311 – Declarație privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări și/sau achiziții/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.
 12. Formular 390 VIES – Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna decembrie 2016.
 13. Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune:

– pentru intrarea prin opțiune în sistem: de către persoanele impozabile care în anul 2016 au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2016;

– pentru ieșirea din sistem – de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei în luna decembrie 2016 sau în trimestrul IV 2016, după caz sau de către persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune.

 1. Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent.

Declarațiile care au termen limită data de 30 ianuarie 2017:

 1. Formular 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestrul). Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru operațiuni impozabile în România.

Declarațiile care au termen limită data de 31 ianuarie 2017

 1. Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.
 2. Formular 220 – Declarația privind venitul estimat/norma de venit. Se depune pentru schimbarea, prin opțiune, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la norma de venit sau invers).
 3. Cererea de restituire a accizelor. Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).
 4. Formular 012 – Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit. Se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.
 5. Formular 600 – Declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.declaratii-fiscale

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate