Convocare CL Piatra-Neamț în ședință de îndată, 06.10.2017 – ora 11:00

0

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
în şedinţă de îndată

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 06.10.2017 – ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;
– iniţiator – primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe, cu caracter temporar, a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ.
– iniţiator – primar Dragoş CHITIC

ART.2 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Piatra Neamţ.

Primar,
Dragoş CHITIC

Secretarul Municipiului,

Florin FECIC

Nr. 2.000
Din 03.10.2017
D.S.II.A.2./C.A.M./4.ex./03.10.2017
Cod F-SAPJ-07

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate