Consiliul Județean Neamț – Anunț de participare

0

Anunţ de participare

Judeţul Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 27, loc. Piatra- Neamţ, Judeţul Neamţ, telefon 0233212890, fax 0233218208, email [email protected], cod fiscal 2612839, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul „Activităţi sportive”.

Ghidul solicitantului precum și anexele acestuia se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.

Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susţinerea activităţilor sportive.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

Obiective generale

Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susţinerea activităţilor sportive.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

 • stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive etc);-Sportul de performanță
 • stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor judeţului Neamţ prin încurajarea participării acestora la activitati sportive, pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului – Sportul pentru toți.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 4.500.000 lei, defalcată astfel:

 • Sportul de performanță:

Liga/Divizie superioară – max. 1.000.000 lei

Liga/Divizie medie – max. 400.000 lei

Liga/Divizie inferioară- max. 100.000 lei

 • Sportul pentru toți – max. 50.000 lei

Valoarea maximă acordată prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Localizare: Grupul țintă trebuie să fie recrutat de pe raza teritorială a județului Neamţ.

Dosarele Cererilor de finanțare se depun la sediul Autorității contractante: Judeţul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.27.

Eligibilitatea aplicanţilor

 Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii/culte religioase recunoscute conform legii;
  •  domeniul activităților proiectului pentru care se solicită finanțare să fie inclus înstatutul organizației;
  • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
  • sa aibă sediul social și să-și desfășoare activitatea în judeţul Neamţ;

 Potenţialii solicitanţi nu pot participa la accesarea fondurilor nerambursabile dacă:

 • sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de administrări judiciare, sau al altor proceduri similare prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
 • reprezentanții legali au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;
 • sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea Contractantă în ultimii 5 ani;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale;
 •  furnizează informaţii false/incorecte în documentele prezentate;
 • au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare.
 • persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial care în anul fiscal în curs au încheiat un acord de asociere cu Judeţul Neamţ.

Solicitanţii respectiv, partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare declaraţii pe propria răspundere că nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile de la punctele de mai sus.

Modalitate de depunere a proiectelor

 • Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi transmise în plic sigilat, prin poşta recomandată, la sediul Autorității Finanțatoare: Județul Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod 610004, mun. Piatra Neamţ – Registratura sau online, la adresa de e-mail [email protected],  situație în care documentul va fi parolat, iar parola documentului va fi transmisă la solicitarea comisiei de evaluare la data deschiderii proiectelor, in vederea evaluarii;
 • În cazul proiectelor depuse în format fizic la sediul instituției, plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, domeniul de aplicare, titlul proiectului şi menţiunea  „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 21 martie 2024, ora 16.30. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 22 martie-30 aprilie 2024.

Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul – Judeţul Neamţ, Direcţia Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană, – Serviciul Proiecte Europene, telefon 0233/212890, int. 233 sau de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.  

Notă: Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 30 din 15.02.2024,  Partea a VI-a.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate