Banca Mondială sprijină programele de modernizare a învăţământului românesc derulate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

0
Banca Mondială a organizat marţi, 28 aprilie, la Washington, seminarul Romania Education Program Event: Learning from the Education RASs in Romania, axat pe diseminarea bunelor practici înregistrate de ţara noastră în procesul de implementare a acordurilor privind serviciile rambursabile de consiliere, puse la dispoziţie de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în cadrul diferitelor proiecte de asistenţă tehnică dezvoltate în parteneriat. Aceste servicii au fost derulate de România începând cu anul 2010, prin elaborarea de studii şi analize funcţionale, şi au continuat cu asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi cu sprijin pentru elaborarea cadrelor strategice privind reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, creşterea ratei de acces în învăţământul superior şi de participare la învăţarea pe tot parcursul vieţii.
În acest context, amintim că reprezentanţii Băncii Mondiale şi ai Guvernului României au semnat recent un acord de împrumut cu o valoare de 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea Proiectului privind învăţământul secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE). Proiectul va fi implementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în următorii 7 ani şi are ca obiective principale creşterea calităţii educaţiei prin îmbunătăţirea ratei de tranziţie din învăţământul secundar superior (liceu) în învăţământul terţiar (superior), respectiv sporirea şanselor elevilor români de a finaliza cu succes studiile liceale şi de a fi admişi la facultate. Acest proiect abordează nevoile elevilor aflaţi în situaţia de abandonare a studiilor, la nivel liceal sau universitar, devenind astfel un instrument fundamental de intervenţie, în condiţiile susţinerii unei creşteri economice inteligente, dar şi în contextul declinului demografic şi al unei populaţii îmbătrânite.
Beneficiarii proiectului sunt: (i) elevii din liceele de stat cu rezultate nesatisfăcătoare la examenul de bacalaureat; (ii) personalul din aceste licee, inclusiv directorii şi cadrele didactice; (iii) studenţii înscrişi în primii ani de facultate din instituţiile publice de învăţământ superior şi (iv) personalul din instituţiile de învăţământ superior selectate. Din cauza discrepanţei semnificative în ceea ce priveşte rata de absolvire a învăţământului secundar superior în rândul populaţiei de etnie romă, proiectul va acorda o atenţie deosebită şi constrângerilor acestor studenţi.
Proiectul privind învăţământul secundar este structurat pe trei componente: intervenţii la nivelul liceelor/intervenţii la nivel de sistem corespunzătoare nivelului liceal, intervenţii la nivel universitar, respectiv activităţi de management, monitorizare şi evaluare.
Prima componentă – intervenţii la nivelul liceelor/intervenţii la nivel de sistem – va susţine tranziţia din învăţământul secundar superior către învăţământul universitar, utilizând o abordare descentralizată, pe bază de granturi necompetitive acordate liceelor de stat cu rezultate mai puţin bune. Activităţile eligibile vor include, printre altele, măsuri remediale, de tutoriat, consiliere, îndrumare şi orientare vocaţională, de mediere în comunităţile rome, activităţi special concepute pentru elevi aparţinând unor grupuri dezavantajate (romi, cu nevoi speciale sau de alt tip), în mod explicit, dar nu în mod exclusiv, precum şi de dezvoltare personală. De asemenea, vor fi derulate activităţi extracurriculare şi de informare (vizite/excursii de documentare, stagii de formare, participări la competiţii şi creare de reţele interşcolare) şi lucrări civile minore de renovare a interioarelor clădirilor şcolare (de exemplu, laboratoare).

Totodată, vor fi finanţate revizuirea programei şcolare pentru învăţământul secundar superior, luând în considerare şi nevoile elevilor aparţinând grupurilor dezavantajate, precum şi formarea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli cu privire la implementarea programei şcolare revizuite şi adaptarea acesteia la nevoile şi abilităţile diferitelor categorii de elevi (educaţie incluzivă). De asemenea, vor fi avute în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de predare în centrele de formare a cadrelor didactice, revizuirea şi actualizarea bazei de itemi pentru examenele naţionale, elaborarea de materiale de predare-învăţare digitale, implementarea de campanii de motivare a elevilor şi cadrelor didactice, precum şiconsolidarea capacităţii MECS de a utiliza informaţiile educaţionale pentru a monitoriza învăţământul secundar superior şi tranziţia elevilor către învăţământul terţiar.

A doua componentă – intervenţii la nivel universitar – are ca obiectiv sprijinirea studenţilor aflaţi în situaţii de risc de abandon încă din primul an de facultate. Mai precis, grupul-ţintă este format din studenţii admişi cu note sub 7, provenind mai ales din comunităţi rurale, grupuri socio-economice cu venituri scăzute sau de etnie romă. Prin intermediul a două scheme de granturi – una non-competitivă şi una competitivă – vor fi finanţate peste 85% din facultăţile din universităţile de stat unde se regăseşte această categorie de studenţi. Prin schema de granturi non-competitive se vor finanţa în primul rând programe remediale şi de tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, promovarea târgurilor de locuri de muncă şi ateliere de lucru în domenii specifice. În cadrul schemei de granturi competitive se vor finanţa cursuri de vară de nivel universitar pentru elevii de liceu, cu scopul de a le oferi o experienţă universitară timpurie, precum şi dotarea şi asigurarea funcţionării în primii ani a unor laboratoare/centre de învăţare în universităţi, cu scopul de a creşte gradul de menţinere în universitate a studenţilor aflaţi în risc de abandon prin dezvoltarea de competenţe specifice şi de a asigura servicii de sprijin academic, adaptate nevoilor acestor studenţi.

Componenta de monitorizare şi evaluare va include studii cu privire la elevii de liceu participanţi la cursurile de vară din proiect, o evaluare a impactului programului de granturi pentru licee şi o analiză a programelor existente pentru elevii de liceu. Evaluarea, care va avea o structură experimentală, va sprijini colectarea de date detaliate cu privire la elevii din liceele selectate, incluzând rezultate educaţionale, precum şi date demografice şi socio-economice care să permită o analiză a rezultatelor printre elevii aparţinând unor grupuri dezavantajate. Componenta va finanţa şi o revizuire a actualei scheme de împrumut pentru studenţi.

Sursa edu.ro

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate