Anunț privind organizarea licitației electronice de vânzare de lemn fasonat

0

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI ELECTRONICE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT

 1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ NEAMȚ, cu sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, e-mail: [email protected].
 2. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:

 – 27.05.2024, ora de start 0900 pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Roman, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Pipirig, Poiana Teiului, Borca si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului”  în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro);

         – 28.05.2024, ora de start 0900, pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele  silvice  Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz, si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului”  în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro);

             Data desfăşurării şi ora inceperii negocierii: 29.05.2024, ora 1000  .

 • Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică, disponibilă la adresa Neamt.fasonatRNP.ro.
 • Tipul licitaţiei: LICITAŢIE  ELECTRONICĂ pentru vânzarea de  lemn fasonat.
 • Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 • Data şi ora organizării preselecţiei 22.05.2024, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii economici.
 • Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negocierii:

Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii, se vor transmite la organizatorul licitaţiei/negocierii – Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, până la data de 21.05.2024, ora 16:30 DOAR  prin poşta electronică (la adresa [email protected]), în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Pentru înscrierea la licitaţiA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 1, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.

ATENŢIE!!!!

Conform art. 35 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu modificările şi completarile ulterioare, operatorii economici vor transmite documentaţia pentru participarea la licitaţie/negociere NUMAI prin mijloace electronice (posta electronica format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat la adresa [email protected]).

 • Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
 • Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere din fondul forestier proprietate publică a statului si cele provenite din confiscari este  27234.526 m3, din care pe sortimente si specii:

                   – busteni  furnir estetic: 5.65 (m3);

                   – busteni furnir tehnic: 9.15 (m3); 

               bustean gater: 17597.2 (m3)  

              lemn rotund celuloza: 400.6 (m3); 

               lemn de mină: 0.00 (m3); 

              lobde  industriale: 0 (m3);

              – lemn pentru placi din fibre si din aschii de lemn: 2690.43 (m3); 

              lemn c.r.: 1239.48 (m3); 

              lemn de foc: 4225.53 (m3);

              – lemn rotund: 124.11 (m3); 

              – cherestea: 920.996 (m3); 

              – resturi de lemn : 16.24 (m3); 

              – rumegus : 5.14 (m3).

            şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

              rasinoase: 18271.526 (m3);

              fag: 5416.39 (m3); 

              stejar, gorun: 1552.96 (m3); 

              gârniţă: 0.00 (m3); 

               cer: 0.00 (m3); 

              salcâm: 0.00 (m3);

               cireş: 45.09 (m3); 

              paltin: 454.71 (m3); 

              frasin: 47.64 (m3); 

               tei: 595.24 (m3); 

               plop: 263.79 (m3); 

               diverse tari: 372.70 (m3); 

   diverse moi: 214.48 (m3). 

 1. Volumul total de lemn fasonat de 27234.526 m3oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255) si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului”  în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro).
 2. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în data de 29.05.2024, ora 10:00, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare. Procedura de negociere se regaseste in caietul de sarcini de la cap. 4.9, art. 19.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziționat DOAR de pe pagina organizatorului licitației/negocierii,                 http://www.rosilva.ro, www. neamt.rosilva.ro, începând cu data de: 17.05.2024.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:
 5. tariful de participare la licitaţie este de 200 lei
 6. banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie/negociere:

                   RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

                   RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

                   RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

Operatorii economici care nu achita in conturile organizatorului licitatiei/negocierii garanția si/sau tariful de participare,  până în data de 24.05.2024, ora 14:00,  nu vor fi admiși la licitație/negociere.

Garantia de contractare si tariful de participare se considera achitate daca sumele se regasesc in conturile organizatorului la data de 24.05.2024, ora 14:00.

Organizatorul licitaţiei/negocierii recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare şi tariful de participare la licitaţie ÎN MOD DISTINCT ŞI SEPARAT (cu menţionarea pe documentul de achitare – garanţie de contractare, respectiv tarif de participare) in contul organizatorului până maxim la data de 23.05.2024, ora 12:00, pentru masa lemnoasa pe care intentioneaza sa o cumpere in data de 27.05.2024, 28.05.2024,  respectiv  29.05.2024.

 • informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:

•    conectarea se realizează introducând Neamt.fasonatRNP.ro în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa direct link-ul licitatiernp.ro, se va selecta direcţia silvică corespunzătoare şi tipul de licitaţie „Licitaţie Lemn Fasonat”.

•   dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc).;

•   conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;

 • Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE;
 • Se recomandă actualizarea sistemelor de operare ale dispozitivelor, precum şi a browserelor de internet.
 • Riscurile neîndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilăla internet cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului economic, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.
 • criteriul de atribuire: pretul cel mai ridicat.
 • loturile/piesele care fac obiectul licitatiei se pot adjudeca cu o singura oferta.

      Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, în ordinea loturilor de la ocoalele silvice programate a se licita în ziua respectivă, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide in fiecare zi de licitație, după ultimul lot de la ultimul ocol programat pentru ziua respectivă, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 20:00.

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: [email protected], persoana de contact: ing. Cosofret Ioan.

Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Doru GHERGHEL

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate