Anunț convocare CL Piatra-Neamț, 18.09.2017 – ora 12:00

0

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 18.09.2017 – ora 12:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2017;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor generale de creditare și a contractului de credit privind refinanțarea creditului bancar în sumă de 67 milioane lei, angajat la BCR, în anul 2007;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Pod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.67/2016 privind transmiterea unui teren în administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de unități locative pentru tineri specialiști, în regim de închiriere;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar, Secretarul Municipiului,
Dragoş CHITIC Florin FECIC

Nr. _1853___
Din 14.09.2017
Ds.II//4 ex./NM/14.09.2017

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate