Activitatea ITM in luna septembrie

0

In perioada 01.09.2011 – 30.09.2011 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2011”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, republicata.

          In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 300 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.314 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 133 de sanctiuni  contraventionale insumand 276.000 lei RON.

  1. A.   ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA SEPTEMBRIE :

 

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna septembrie 2011 au fost realizate 136 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 85 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 56.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna septembrie au fost inregistrate:

–      4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca;

–      nu au fost inregistrate accidente de munca mortale .

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

 

In luna august au fost controlati un numar de 300 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 39 sanctiuni contraventionale din care 21 amenzi contraventionale, insumand 220.000 lei  pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si 18 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 22 angajatori la care lucrau 30 persoane fara forme legale. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 220.000 lei.

In cazul unui angajator, au fost identificate un numar de 8 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, drept pentru care s-a inaintat catre organele de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de  art.264, alin.3 din Legea nr.52/2003 republicata.


 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST

1. In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-a desfasurat si campania nationala privind identificarea cazurilor de muncă la negru    „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ” –  in fiecare zi de marti, respectiv in datele 06, 13, 20 si 27 septembrie 2011.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

  • neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
  • neintocmirea pontajelor;
  • neintocmirea regulamentului intern;
  • nerespectarea repausului saptamanal;
  • netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

2) Campania Naţională de verificare a modului în care agenţii de ocupare a fortei de muncă respectă prevederile Legii nr. 156/2000, republicată.

Prin actele normative emise, cadrul legislativ românesc asigură protecţia cetăţenilor români care prestează activităţi legale în străinătate. Legea nr. 156/2000, HG nr. 384/2001, completate şi modificate cu OG nr. 43/2002, respectiv HG nr. 850/2002, reglementează condiţiile legale în care societăţile comerciale pot desfăşura activitate de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate. Aceste societăţi au fost denumite „agenţi de ocupare a forţei de muncă” şi au ca obiect principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, cod CAEN 7810.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în Romania care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice sau organizaţii patronale. Evidenţa agentilor de ocupare a forţei de muncă fiind ţinută, conform art. 8 lit. e din Legea nr. 156/2000, republicată, de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu persoanele juridice, fizice sau organizatiile patronale din străinătate contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă în baza cărora aceştia au obligaţia de a încheia contracte de mediere cu solicitantii locurilor de muncă din străfnătate. Aceste contracte vor fi întocmite conform Anexei nr. 1 din HG nr. 850/2002 şi vor conţine elementele principale privind obligaţiile agentilor şi ale beneficiarilor, tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

Obiectivul Campaniei

>     Identificarea cazurilor în care agenţii de ocupare a forţei de muncă nu respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată şi ale HG nr. 384/2001, modificată şi completată; luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către aceştia a prevederilor legate privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

>     Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de ocupare a forţei de muncă şi a cetăţenilor români care doresc să lucreze în străinătate în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale;

>     Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a prevederilor legale menţionate.

Campania s-a desfasurat pe toata perioada lunii septembrie 2011.

        Au fost controlati un numar de 18 agenti economici din judetul Neamt inregistrati la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt. Dintre acestia niciunul nu mai desfasura activitati conform Legii nr. 156/2000.

 

  In perioada 01.09.2011-30.09.2011, in registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic, au fost inregistrate de catre angajatorii de pe raza judetului Neamt, un numar de 1.952 contracte individuale de munca.

 

 

 

12.10.2011

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate