A intrat în vigoare Protocolul de colaborare între ANAF și ICI București

0

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03.08.2017 a fost publiicat Ordinul nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.

A.N.A.F., reprezentată prin președinte, Bogdan-Nicolae Stan, și  ICI – București, reprezentat prin director general, prof. dr. ing. Gheorghe-Decebal Popescu,  au convenit de comun acord încheierea unui protocol de colaborare în vederea schimbului de informații.

Scopul protocolului îl reprezintă asigurarea cadrului de colaborare în vederea punerii la dispoziția A.N.A.F. a datelor necesare, în baza unei motivări temeinic justificate, pentru îndeplinirea unor măsuri de interes public național în scopul prevenirii și combaterii fenomenelor de evaziune, fraudă fiscală și vamală, precum și al creșterii gradului de colectare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în România.

Protocolul are ca obiect colaborarea părților în vederea transmiterii datelor de identificare, așa cum sunt definite de Codul de procedură fiscală, raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – București ale deținătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia „ro” către A.N.A.F.

Părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor și libertăților persoanelor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile A.N.A.F.

Domeniile pentru care se solicită date de către direcțiile de specialitate din cadrul A.N.A.F. se vor transmite către ICI – București, în baza unor motivări temeinic justificate, asumate și semnate de A.N.A.F., de la o adresa de e-mail a A.N.A.F. (rotld.ro@anaf.ro) către o adresă de e-mail a ICI – București (anaf@rotld.ro), agreate de comun acord, printr-o conexiune securizată.

Acordarea suportului de specialitate, în cazul unor incidente tehnice care constituie o excepție, se realizează de către specialiștii din domeniul de activitate al A.N.A.F. și ai ICI București.

Obligațiile ICI – București

Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI – București vor transmite informațiile solicitate de A.N.A.F.

Lista datelor solicitate și transmise către A.N.A.F. va fi conformă cu baza de date a Registrului RoTLD.

ICI – București nu este răspunzător de corectitudinea datelor din baza de date a Registrului RoTLD. Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a Registrului RoTLD îi aparține deținătorului numelui de „domeniu.ro”.

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut în prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare.

Prelucrarea datelor se face de către cele două părți, cu respectarea dreptului persoanei vizate, de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.

Prelucrarea datelor se face de ambele părți cu respectarea confidențialității și securității datelor; în acest sens, părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate și la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

În situația în care părțile constată existența unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc și vor suspenda imediat orice transmisie de date până la remedierea și reglementarea situației apărute, după caz.

Datele și informațiile furnizate de ICI – București sunt confidențiale, se utilizează și se păstrează respectând prevederile legale în vigoare cu privire la deținerea datelor cu caracter personal. Acestea nu pot fi folosite în alte scopuri decât în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Protocolul intră în vigoare la data publicării ordinului președintelui A.N.A.F. în Monitorul Oficial al României, Partea I (3 august 2017).

Protocolul este încheiat pe o perioadă de 12 luni, calculate de la data publicării ordinului președintelui A.N.A.F. în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se prelungește de drept pe o perioadă identică, dacă nu este denunțat unilateral de una din părți.

 

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate