A citit cineva Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Piatra-Neamț 2021-2027, un document de 600 de pagini aflat în dezbatere publică?

1

Un alt document, la fel de greșit cum au fost inițial regulamentele municipiului, va ajunge pe masa consilierilor locali pentru a primi votul. Acest document intitulat Strategie de Dezvoltare Durabilă a municipiului Piatra-Neamț are grave lipsuri, nu cuprinde capitole esențiale pentru o strategie locală și pare făcut doar pentru a fi plătit cu o sumă foarte mare de bani.

Pe 22 septembrie 2021, Primăria Municipiului Piatra-Neamţ publica undeva prin paginile site-ului propriu un anunţ(click aici) de iniţiere a procesului de consultări publice asupra Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra- Neamţ pentru perioada 2021-2027 finanțată prin proiectul: „Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”, Codul SIPOCA/MySMIS: SIPOCA 807 / SMIS 136304, Axa: 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific: 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP şi prin care invita toţi cetăţenii interesaţi de dezvoltarea comunităţii locale la participare şi implicare activă prin prezentarea opiniilor şi comentariilor la documentul sus-menţionat.

Deși în această perioadă suntem bombardați pe rețelele de socializare cu postări sponsorizate de pe pagina primarului Andrei Carabelea privitoare la ce a făcut acesta în primul an de mandat, nu același lucru îl putem spune despre modul în care municipalitatea decide să mediatizeze procesul de dezbatere publică, nu doar a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, ci și a altor proiecte și regulamente despre care s-a tot discutat în ultimul ceas, deoarece aproape nimeni nu știa că există vreo dezbatere pe această temă. E drept că pentru regulamente oamenii au primit în poștă informări, dar au fost captivați de felicitarea cu chipul primarului și au trecut cu vederea dezbaterea în sine propusă.

Să nu uităm că regulamentul de gospodărire a municipiului a fost modificat și votat din nou în Consiliul Local după ce s-a aflat, din nou, prea târziu în rândul opiniei publice despre anumite prevederi cu care o mare parte a populației nu era de acord.

Putem înțelege și ideea că poate cetățenii și, de ce nu, și presa, ar trebui să fie mai implicați în ceea ce se întâmplă în administrație și să mai urmărească site-ul primăriei, așa întortocheat cum este, însă ar fi fost util, poate, dacă documentul de 600 de pagini, la care în mod evident cineva, o echipă, a muncit, fără discuție, ar fi fost explicat pe înțelesul tuturor, „pe episoade”, cum îi place domnului primar să spună.

Întrucât dezbaterea s-a încheiat vineri, 22 octombrie, fără să se mai facă o ședință de dezbatere publică în care să putem fi prezenți pentru a ne exprima opiniile, e tardiv să mai analizăm ceva cu privire la această strategie pe care o puteți citi integral mai jos. Ceea ce am descoperit, în mare, este faptul că proiectul încearcă să înglobeze aspecte din PNRR și din Strategia de dezvoltare durabilă a României și să le adapteze la nivel de municipiu. Pe lângă proiectele cu finanțare europeană aflate deja în curs de implementare, se au în vedere noi proiecte privitoare la infrastructură, educație, mediu, sănătate etc.

Documentul ne mai arată faptul că această strategie face parte dintr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Potrivit unui alt comunicat al primăriei aflăm că între Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, a fost semnat în data de 08.05.2020, Contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț” cod SMIS 136304/cod SIPOCA 807.

Valoarea totală a proiectului este de 3.854.719,12 lei, din care 3.276.511,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE, 501.113,47 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din bugetul național și 77.094,39 lei reprezintă valoarea cofinanțării Municipiului Piatra Neamț.

Principalele activități ale proiectului sunt derularea procesului de planificare strategică la nivelul primăriei Municipiului Piatra Neamț, prin: elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2021-2027; elaborarea Strategiei Smart City 2021-2027; Organizarea și desfășurarea sesiunilor de Instruire în domeniul „Planificare strategică”. Se propune instruirea unui număr de 30 persoane care formează grupul țintă al proiectului pe tema ” Planificare strategică”. De asemenea, se are în vedere și optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informațional geografic – GIS.

Costurile proiectului de elaborare a strategiilor nu includ, evident, și costurile proiectelor individuale care vor fi implementate în diverse categorii de necesități. Acolo este vorba despre alte sume de bani, cel mai probabil obținute tot prin proiecte europene. Acest document arată direcția spre care ar trebui să mergem. O direcție de vreo 770.000 de euro doar ca să vedem luminița de la capătului tunelului. Bani europeni, guvernamentali și locali, „căzuți din cer”.

Interesant este faptul că în acest document intitulat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra- Neamţ pentru perioada 2021-2027 se precizează că „trebuie să aibă în vedere importanța proiectelor pentru comunitatea locală, creându-se astfel premisele unui impact favorabil cât mai larg în rândul populației, prin situarea pe traiectoria de dezvoltare dorită de cetățeni și luarea în considerare, cât de mai mult posibil, a doleanțelor și așteptărilor acestora.”

De asemenea, se mai precizează că pe vestitul site al primăriei în care cu greu găsești ceva ce cauți atunci când ai nevoie „a fost postat un chestionar online pentru obținerea opiniei publice asupra principalelor aspecte legate de situația actuală, pe fiecare dintre domeniile abordate în documentul strategic. Prin sintetizarea răspunsurilor cetățenilor asupra acestor probleme se conturează prioritățile de dezvoltare viitoare a municipiului din perspectiva acestora.” Tot pe vestitul site „Varianta intermediară a Strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Piatra Neamț 2021-2027 a fost postată, oferindu-se astfel posibilitatea oricărei persoane interesate să consulte documentul și totodată să-și exprime părerea.”

Nu în ultimul rând, se mai spune că a existat, în mod cert, un proces de consultare publică, „desfășurat cu respectarea prevederilor Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică și a prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informații de interes public.”

Am fost de-a dreptul curioși să aflăm când și cum au avut loc consultările pe care și de această dată le-am ratat. Răspunsul l-am găsit tot printre cele 600 de pagini, undeva pe la pagina 52. Iată ce ni se spune: Etapa de consultare publică a inclus organizarea de grupuri de lucru pe 5 domenii relevante, respectiv: economic; infrastructură și mediu; sănătate, educație, cultură; social; administrație publică. Grupurile de lucru au fost implicate în toate etapele de realizare a documentului strategic, prin organizarea de focus-grupuri, atât în etapa de analiză a situației existente și a nevoilor de dezvoltare, cât și după realizarea variantei intermediare a portofoliului de proiecte. Discuțiile desfășurate în cadrul focus-grupurilor au contribuit la definirea necesităților și dezideratelor de dezvoltare viitoare, din punctul de vedere al comunității locale și al reprezentanților acestora din toate domeniile principale, cât și la conturarea planului de acțiune, astfel încât acesta să răspundă dorințelor și nevoilor populației și să fie înțeles și acceptat de către aceasta.
În paralel cu etapa de consultare publică se desfășoară procedura de obținere a acordului de mediu, a cărui necesitate este stabilită prin Directiva Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/EC și de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție.
După finalizarea acestor etape, a fost realizată și aprobată forma finală a Strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Piatra Neamț 2021-2027, prin integrarea elementelor și recomandărilor rezultate în urma procesului de consultare publică și a procedurii de obținere a acordului de mediu.”

Întrucât etapa de consultare pe focus-grupuri s-a încheiat, strategia intră la votul consilierilor locali, care sperăm că nu vor mai vota, ca de fiecare dată, cu ochii închiși, în ședința programată pe 28 octombrie. Cine are timp să citească 600 de pagini, nu? În plus, nu are nici poze.

Așadar, dragi pietreni, considerați-vă consultați și consolați cu documentul de 600 de pagini de mai jos. Lectură plăcută!

anexa-strategie-dezvoltare-durabila

1 Comentariu
  1. Popescu Vasile spune

    Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra- Neamţ „trebuie să aibă în vedere importanța proiectelor pentru comunitatea locală, creându-se astfel premisele unui impact favorabil cât mai larg în rândul populației, prin situarea pe traiectoria de dezvoltare dorită de cetățeni și luarea în considerare, cât de mai mult posibil, a doleanțelor și așteptărilor acestora.” La ce este bună o consultare publică reală, cine știe mai bine decât conducerea primăriei ce își dorește populația? Ar fi o pierdere de vreme.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate