Situatia proiectelor de la Primaria Piatra Neamt

2

Pentru o corecta informare a cetatenilor din Piatra Neamt va prezentam si partea plina a paharului de la Primaria Piatra Neamt. Foarte multe proiecte pentru orasul nostru, unele interesante, altele geniale .Primaria Piatra Neamt Indiscutabil se fac si foarte multe lucruri frumoase in Piatra Neamt pentru care autoritatile locale merita laudate si asa cum va aratam ce ni se pare in neregula este foarte corect sa va aratam si ce se face bun . Pacat ca primaria nu gaseste de cuviinta sa ne informeze decat ocazional si nu ne raspunde la intrebari .
Dupa cum vedeti , domnilor de la primarie , noi expunem toate informatiile si bune si rele, daca dumneavoastra aveti realizari si nu doriti sa le expuneti public nu este decat vina dumneavoastra ca se altereaza imaginea autoritatilor locale. Trimiteti zilnic informari despre realizarile primariei si zilnic cetatenii din Piatra Neamt vor sti aceste lucruri sau continuati sa nu spuneti nimic si sa stricati imaginea primariei …. alegerea va apartine in totalitate si vina de asemenea…. Noi de exemplu am dori sa promovam absolut toate proiectele primariei indiferent de stadiul in care se afla . Avem vreo sansa sa intram in posesia lor in format electronic ?
Se intampla si foarte multe lucruri bune in Piatra Neamt.
Portofoliul de proiecte pentru perioada 2008 – 2015.

Domeniul de intervenţie I – Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport

Obiective operaţionale Proiecte
Extinderea ariei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamţ
 • Crearea unei baze de date care să ţină inventarul tuturor terenurilor şi evaluarea lor
 • Realizarea de achiziţii de terenuri pentru a dezvolta proiecte de interes public
 • Crearea Asociaţiei Intercomunitare între municipiul Piatra Neamţ şi comunele Săvineşti, Dumbrava Roşie, Pângăraţi, Alexandru cel Bun (Viişoara), Bodeşti, Dobreni, Gârcina, Girov, Ştefan cel Mare, Dragomireşti
 • Identificarea şi crearea condiţiilor în zone viabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice
 • Proiect de sprijinire a tinerilor prin identificarea de zone propice dezvoltării rezidenţiale şi cedarea de teren tinerilor dacă îşi construiesc o locuinţă în vederea atragerii tinerilor să se stabilească aici şi pentru rezolvarea unor probleme sociale
Reabilitarea construcţiilor existente şi dezvoltarea noilor lucrări conform unui PUG în spiritul strategiei
 • Proiect integrat de dezvoltare urbană pe trei nivele: infrastructură urbană, infrastructură socială, infrastructură de afaceri în zona centrală
 • Crearea unei baze de date care să ţină inventarul tuturor clădirilor şi evaluarea lor
 • Proiect de achiziții de clădiri de interes public de la privați, în special clădirile de patrimoniu şi alte clădiri istorice, culturale sau cu destinaţie specială
 • Reabilitarea faţadelor clădirilor publice şi a blocurilor
 • Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate
 • Înlocuirea acoperişurilor de azbociment ale locuinţelor multifamiliale
 • Activităţi de stimulare a asociaţiilor de locatari pentru realizarea investiţiilor de reabilitare a reţelelor de utilităţi, şi în special prin folosirea soluţiilor ecologice
 • Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi a clădirilor cu destinaţie culturală
 • Evaluarea şi marcarea corespunzătoare a clădirilor cu risc
 • Construirea de locuinţe sociale
 • Campanie de promovare a obiectivelor de dezvoltare prevăzute prin noul PUG pe zone
 • Reabilitarea şi extinderea reţelei de fântâni publice din municipiu
Dezvoltarea infrastructurii de transport la periferie şi spre exterior şi eficientizarea celei centrale
 • Realizarea unui studiu de trafic complet şi a unei prognoze privind traficul rutier în municipiu
 • Continuarea programului de reabilitarea reţelei de străzi urbane secundare (la periferie)
 • Eficientizarea infrastructurii de transport din cartierul Dărmăneşti şi a legăturii acestuia cu centrul oraşului
 • Crearea unei şosele ocolitoare pentru preluarea traficului greu şi reabilitarea centurii – str. Fermelor
 • Construcţia unui pasaj auto subteran în zona centrală;
 • Amenajarea unui spaţiu pietonal în zona centrală
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri de legătură dintre membrii asociaţiei intercomunitare şi a celei din interiorul partenerilor municipalităţii în cadrul acestei asociaţii
 • Construirea de parcări noi, răspândite conform necesarului atât în zona centrală cât şi în zona de periferie, inclusiv prin îngustarea trotuarelor care au lăţimi mai mari de cinci metri şi prin construirea de parcări subterane sau supraterane
 • Proiect de monitorizare şi eliminare a parcărilor în zonele interzise şi promovarea spiritului civic (cu ideea centrală că nu trebuie să se parcheze neapărat în faţa zonei de interes)
 • Modernizarea trotuarelor din zonele de la periferie
 • Creşterea gradului şi calităţii de semnalizare şi semaforizare a străzilor şi intersecţiilor, cu efect atât asupra fluidizării traficului cât şi asupra scăderii infracţionalităţii
 • Instalarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii  de autovehicule să reducă viteza de deplasare în zona trecerilor pentru pietoni şi a unităţilor de învaţământ
 • Crearea unui program de limitare a accesului în zona centrală, cu efecte pozitive şi asupra mediului
 • Construirea de piste speciale pentru biciclişti
 • Modernizarea şi lărgirea traseului rutier Piatra Neamţ – Bacău pentru acces rapid la aeroport, la drumul rapid european
 • Modernizarea şi lărgirea traseelor rutiere din judeţ pentru accesul facil al turiştilor în zonele cu obiective turistice: Piatra Neamţ – Bicaz – Lacul Roşu / Durău, Piatra Neamţ –  Târgu Neamţ – Fălticeni, Piatra Neamţ – Roman
 • Proiect de îngropare a cablurilor aeriene
Modernizarea pieţelor existente prin promovarea sectoarelor diferenţiate de produse tradiţionale
 • Reabilitarea şi modernizarea pieţelor de cartier (Dărmăneşti, Precista, Mărăţei, Orion)
 • Modernizarea pieţei de gross
 • Modernizarea pieţei de flori
Eficientizarea transportului public
 • Modernizarea infrastructurii şi mijloacelor de transport existente privind transportul cu troleibuzul
 • Extinderea traseului de linie de troleibuz
 • Implementarea unui plan integrat al transportului public şi achiziționarea de echipamente de monitorizare
 • Construirea de stații de transport public intermodale
 • Realizarea unei campanii de promovare, axată pe următoarele componente principale: centru de informare centralizat, ghiduri centralizate, educarea clienţilor privind folosirea transportului public, promovarea spiritului civic, parteneriate cu poliţia, etc.
 • Introducerea transportului public de călători cu autobuze ecologice (pe bază de biogaz sau alţi combustibili ecologici) în zona asociaţiei intercomunitare
 • Modernizarea şi construirea de staţii de transport public la nivelul asociaţiei intercomunitare
 • Promovarea transportului cu avionul şi eficientizarea transportului pe ruta Piatra Neamţ – Bacău
 • Dezvoltarea Aeroportului din Bacău ca terminal cargo şi pentru zboruri interne şi internaționale – proiect care trebuie promovat de autorităţile judeţene din Bacău, dar pentru care municipalitatea trebuie să facă lobby şi să vină în parteneriat
Promovarea proiectelor de asigurare a iluminatului public la standarde, în special în zonele de periferie
 • Realizarea de către operatorul privat de investiţii de aducere a iluminatului public în zonele periferice la standard
 • Realizarea iluminatului public de către administraţiile partenerilor din cadrul asociaţiei intercomunitare
 • Proiect de iluminarea artistică a oraşului (a tuturor obiectivelor culturale, turistice, istorice, religioase şi de agrement)
 • Proiect de iluminarea artistică a comunelor partenere din cadrul asociaţiei intercomunitare (a tuturor obiectivelor culturale, turistice, istorice, religioase şi de agrement)
Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice de asigurare a siguranţei cetăţeanului şi a siguranţei în trafic concomitent cu dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor
 • Campanii de promovare pentru combaterea infracţionalităţii şi dezvoltarea comportamentului civic
 • Intervenţii sociale pentru combaterea infracţionalităţii în cartierul Dărmăneşti
 • Proiecte de incluziune socială a celor condamnaţi din centrele de detenţie
 • Introducerea unui sistem de supraveghere video în zonele cu risc mare de infracţionalitate
 • Proiect de modernizare a serviciilor de ordine publică la nivel de strategie, de pregătire şi de dotare cu echipamente la nivelul municipiului şi comunelor partenere din cadrul asociaţiei intercomunitare
 • Campanii de educare a cetăţenilor spre folosirea altor mijloace de transport (transport public, biciclete)

Situatia proiectelor cu finantare nerambursabila aici

Domeniul de intervenţie II – Mediu şi energie

Obiective operaţionale Proiecte
Reabilitarea reţelei existente de alimentare cu apă şi canalizare şi extinderea ei spre periferie
 • Reabilitarea rețelei existente de alimentare cu apă şi canalizare şi extinderea ei spre periferie şi în cadrul asociației intercomunitare (cu accent pus asupra creării unei rețele eficiente de colectare a apelor pluviale), inclusiv a stațiilor de tratare a apei şi a celor de epurare
Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor concomitent cu dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor
 • Finalizarea fazei a doua a depozitului ecologic zonal pentru depozitarea deşeurilor

§  Campanii de educare a cetăţenilor privind responsabilitatea lor în ceea ce privește gestionarea deşeurilor. Astfel de exemple pot fi: ce înseamnă colectarea selectivă a deşeurilor şi care este rolul cetăţenilor; editarea de broşuri cu sfaturi pentru evitarea deşeurilor; încurajarea consumatorilor de a folosi  produse cu o durată lungă de viaţă, uşor de reparat şi care nu conţin substanțe nocive; reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor urbane, prin reciclare; stimularea producătorilor de a fabrica produse ecologice şi  taxarea activităţilor generatoare de deşeuri.

 • Extinderea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul municipiului, cu investiţii în platformele de colectare, transportul deşeurilor şi în sortarea şi valorificarea lor
 • Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul comunelor partenere în cadrul asociaţiei intercomunitare, cu investiţii în platformele de colectare şi transportul deşeurilor
 • Construirea unui sistem de management al deşeurilor solide periculoase şi înfiinţarea unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEE)
Monitorizare şi intervenţii continue pentru menţinerea/ optimizarea parametrilor de calitate a aerului şi apei §  Campanie de informare periodica (presa, televiziune) privind starea mediului şi necesitatea imbunatatirii calitătii acestuia;

§  Organizare de seminarii pentru constientizarea publicului privind protecţia mediului şi implicarea eficientă a societătţii civile;

§  Realizarea şi promovarea unui sistem de informare şi pregătire pentru o mai bună cunoaştere şi inţelegere a Directivelor UE în domeniul protecţiei mediului.

§  Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate (Parcul Cozla, Pietricica, Cernegura, Cârlomanu);

§  Stoparea poluării şi depoluarea Lacului Bâtca Doamnei precum şi utilizarea lui ca bază nautică pentru   practicarea sporturilor nepoluante;

§  Stoparea poluării şi salubrizarea albiilor Bistriţei şi Cuiejdiului;

§  Încheierea de acorduri cu administraţiile locale de pe cursurile din amonte pentru prevenirea poluării

§  Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă;

§  Reducerea ponderii solurilor erodate;

§  Înlocuirea acoperişurilor din azbociment prin mansardarea blocurilor cu acoperişuri din materiale nepericuloase;

 • Implementarea unui sistem modern de monitorizare a calității aerului şi apei
 • Campanii de promovare pentru utilizarea tehnologiilor nepoluante de către poluatori
 • Introducerea unui sistem de taxare local pe principiul ”poluatorul plăteşte” pentru crearea unui fond local de susţinere a investiţiilor de mediu ca măsuri compensatorii
Monitorizare şi intervenţii promte pentru preîntâmpinarea şi combaterea riscurilor naturale §  Stabilizarea versanţilor Cozla, Pietricica, Cernegura ameninţaţi de potenţiale alunecări de teren (împăduriri, regularizări torenţi, construcţii de ziduri).

 • Realizarea unui plan de monitorizare şi combatere a riscurilor naturale prin introducerea noţiunii de implicare civică şi voluntariat.
 • Implementarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă la nivelul comunelor partenere din cadrul asociaţei intercomunitare.
Monitorizare continuă a nivelului de zgomot concomitent cu dezvoltarea municipiului spre exterior pentru decongestionarea punctelor poluate fonic peste limite §  Decongestionarea traficului in zona centrală a oraşului folosind variantele ocolitoare;

§  Identificarea traseelor frecventate de biciclişti, şi amenajarea de culoare pentru biciclete, semnalizarea corespunzătoare a acestora;

 • Implementarea unui sistem modern de monitorizare a nivelului de zgomot;
 • Realizarea de lucrări de construcţii – bariere antifonice între zonele rezidenţiale (individuale sau colective) şi zonele intens circulate şi zonele industriale
Îngrijirea parcurilor şi spaţiilor verzi, în special a celor de la periferie şi de pe lângă blocuri, şi crearea unora noi spre exteriorul oraşului, concomitent cu dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor §  Protejarea, replantarea şi modelarea peisagistică a pădurilor din jurul municipiului;

 • Proiect complex în parteneriat cu asociaţiile de locatari pentru amenajarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele de periferie şi dintre blocuri
 • Amenajarea şi dotarea spaţiilor de joacă pentru copii din cartiere cu mobilier şi echipamente care se încadrează în cerinţele de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare
 • Amenajarea de zone de agrement în parteneriat în cadrul asociaţiei intercomunitare
 • Campanie de promovare pentru dezvoltarea spiritului civic în ceea ce priveşte menţinerea curăţeniei spaţiilor verzi şi dezvoltarea acestora – crearea sentimentului de respect pentru verde şi pentru viitor
Reabilitarea reţelelor existente de energie electrică şi gaz metan şi extinderea lor spre periferie
 • Reabilitarea reţelei existente de energie electrică şi extinderea ei spre periferie şi în cadrul asociaţiei intercomunitare (rolul municipalității fiind de promotor şi mijlocitor)
 • Reabilitarea reţelei existente de gaz metan şi extinderea ei spre periferie şi în cadrul asociaţiei intercomunitare (rolul municipalităţii fiind de promotor şi mijlocitor)
Implementarea programului de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi eficientizarea sistemului termic centralizat prin introducerea tehnologiilor de cogenerare şi prin investiţii în reabilitarea sistemului
 • Implementarea de către SC Locato SA a programului de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului
 • Reabilitarea şi eficientizarea infrastructurii publice de furnizare a agentului termic
 • Eficientizarea sistemului de monitorizare şi calcul al consumului la clienţi
Promovarea folosirii energiei regenerabile solare, eoliene şi hidro §  Realizarea unui parc de centrale eoliene si montarea de panouri solare pentru valorificarea potenţialului energetic neconvenţional al zonei municipiului Piatra Neamt;

§  Realizarea de către municipalitate de investiţii în transportul ecologic şi promovarea transportului public şi privat ecologic

§  Crearea şi promovarea de către municipalitate a unui program de acordare de facilităţi celor care implementeaza soluţii ecologice

 • Promovarea şi implementarea energiei regenerabile atât de către mediul de afaceri cât şi de consumatorii individuali
 • Construirea unui centru de inovare în tehnologii ecologice şi de producere a energiei regenerabile

Domeniul de intervenţie III – Dezvoltare economică şi turism

Obiective operaţionale Proiecte
Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor pentru afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, în spiritul dezvoltării durabile şi a turismului
 • Identificarea, crearea şi promovarea brand-ului municipiului Piatra Neamţ;
 • Crearea Consiliului de Dezvoltare Economică  al judeţului Neamţ;
 • Realizarea în cartierul Dărmăneşti a unui centru suport pentru dezvoltarea afacerilor în domeniile ţintă ale strategiei (industrie alimentară şi tradiţională, cultură şi turism, comerţ şi logistică), care să cuprindă servicii specifice, spaţii de promovare şi expoziţionale, birouri;
 • Realizarea unui centru de informare pentru investitori
 • Construcţia unui parc industrial pentru tehnologii nepoluante;
 • Construcţia unui centru comercial prin acoperirea cu beton a albiei pârâului Cuejdi;
 • Investiţii pentru valorificarea durabilă a izvoarelor minerale de la poalele masivului Cozla şi din zona mănăstirii Bistriţa;
 • Dezvoltarea în cadrul asociaţiei a unui Parc Comercial şi Logistic adecvat care să atragă investiţiile în domeniul comerţului şi logisticii
 • Realizarea unui catalog de prezentare a municipiului Piatra Neamţ din punct de vedere economic în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi alte organizaţii ale mediului de afaceri;
 • Realizarea unei burse anuale a oportunităţilor pentru afaceri oferite de membrii asociaţiei intercomunitare;
 • Construirea unui incubator de afaceri (cursuri de antreprenoriat, servicii de consultantă alte servicii pentru sprijinirea afacerilor şi spaţii pentru incubare);
 • Realizarea unui centru de pregătire în marketing, vânzări şi comerţ;
 • Implementarea unui program continuu de pregătire antreprenorială;
 • Sprijinirea dezvoltării serviciilor de consultanţă
 • Sprijin pentru dezvoltarea micilor afaceri de realizare a suvenirurilor şi a produselor artizanale, ca o componentă principală în susţinerea dezvoltării turismului
 • Implementare de soluţii privind diminuarea birocraţiei în relaţia dintre mediul economic şi instituţii publice
Transformarea viabilă a municipiului în staţiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic şi cultural Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii turistice:

§  Reabilitarea şi lărgirea şoselei cu două benzi pe sens pentru a lega municipiul de drumul european E85 şi aeroportul internaţional Bacău;

§  Lobby consistent pentru crearea « şoselei express » Cluj-Napoca – Tg .Mureş – Gheorgheni – Lacul Roşu – Cheile Bicazului – Piatra Neamt – Iaşi;

§  Încheierea de parteneriate cu oraşele şi comunele din zona periurbană şi din Valea Bistriţei, şi demararea de proiecte comune de infrastructură, inclusiv turistică;

§  Realizarea unui studiu privind îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare a centurilor în vederea decongestionării centrului;

§  Elaborarea unui plan pentru dezvoltarea de zone exclusiv pietonale şi pentru amenajarea de piste pentru biciclete pe marginea trotuarelor de pe arterele principale ale oraşului. Încurajarea cetăţenilor să se deplaseze cu bicicleta sau mijloace de transport în comun în loc de maşină personală;

§  Demararea unui studiu privind îngroparea cablurilor folosind canalele tehnice în vederea îmbunătăţirii aspectului oraşului;

§  Elaborarea unui proiect privind montarea de stâlpi ornamentali, utilizarea iluminatului arhitectural, ambiental şi artistic;

§  Plan de reabilitarea peisagistică a oraşului, asigurarea de trasee umbrite care să permită deplasarea către obiective turistice pe caniculă;

§  Modernizarea cailor de acces catre arealele turistice din zona Piatra Neamt

§  Construcţia unei baze pentru practicarea sporturilor nautice pe lacul Batca Doamnei;

§  Amenajarea in scop turistic a ariei naturale protejate Lacul Cuejdel;

§  Amenajarea traseelor de drumeţie din jurul municipiului (Pietricia, Cozla, Cernegura, etc.);

§  Amenajarea cimitirului evreiesc de la poalele muntelui Pietricica ca atracţie turistică;

§  Crearea unui drum de acces la baza pârtiei dinspre zona  Obor pentru cazurile de urgenţă;

§  Crearea unui program care să îmbunătăţească semnalizarea rutieră în vederea direcţionării către atracţiile turistice locale;

§  Achizitionarea de terenuri private în zone ce urmează a se dezvolta turistic, destinate campării, drumurilor de acces la obiective turistice, contrapantă pârtii: Identificarea proprietarilor; stabilirea modalităţii de achiziţionare – cumpărare, schimb, donaţie, expropriere cu despăgubire;

§  Amenajarea galeriei municipale a Uniunii Artistilor Plastici;

§  Întocmirea unui plan pentru asigurarea de condiţii de securitate în jurul obiectivelor turistice (semnalizare rutieră, garduri de protecţie, restricţii de circulaţia etc);

§  Demararea pregătirii documentaţiei în vederea declarării municipiului Piatra Neamţ staţiune turistică de interes naţional;

§  Identificarea de locuri de popas în zonele preferate de turişti de pe văile munţilor. Întocmirea unui plan de amenajare a lor cu dotări comercial-edilitare;

§  Plan de dezvoltare a turismului hipic prin modernizarea bazei hipice şi utilizarea ei  pentru deplasări călare;

§  Rezolvarea problemei toaletelor publice în zonele turistice;

§  Elaborarea unui proiect de amenajare a unei baze pentru practicarea sporturilor: şah, bridge, scrable, go, ping pong etc., care să ocupe timpul liber al turiştilor pe vreme rea;

§  Transformarea zonei de pe malul stâng al Bistriţei, între bariera de cale ferată şi baraj, în zonă de promenadă;

§  Montare de plăci la obiectivele de patrimoniu;

§  Finalizarea lucrărilor şi a dotărilor la Complexul Sportiv şi de agrement „Sala polivalentă”;

§  Identificarea de locaţii în cartiere şi amenajarea de spaţii destinate adolescenţilor pentru practicarea sporturilor: baschet, minifotbal, patinaj pe rotile, skateboarding;

§  Construirea unei instalaţii de transport pe cablu între munţii Pietricica şi Cozla;

§  Construirea unui lift înclinat pe Pietricica;

§  Amplasarea de telescoape în puncte de belvedere;

§  Plan de reabilitare a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe (faţade); Încurajarea societăţilor care deţin spaţii industriale dezafectate să rezolve problema aspectului construcţiilor;

§  Reabilitarea obiectivelor culturale, istorice, religioase (concomitent cu programul de iluminare artistică a acestora), inclusiv reabilitarea sinagogii de lemn, refacerea vestigiilor istorice ale vechii cetăți dacice Petrodava, etc.

 • Implementarea facilităților pentru persoanele cu handicap;
 • Realizarea unei structuri turistice pentru promovarea turismului medical și balnear

§  Stimularea dezvoltării capacităţii de cazare.

Prioritatea 2 – Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei turistice:

§  Crearea unui cadru instituţional destinat încheierii de parteneriate (public-privat şi public-public, în vederea realizării de proiecte comune, pentru schimb de informaţii şi de bune practici);

§  Crearea unui sistem de rezervare online şi includerea lui în programul de activitate al Centrului de Informare Turistică;

§  Crearea unui sistem de sprijin nefinanciar (consiliere etc.) pentru implementarea sistemelor de calitate şi a sistemelor de etichetare Eco la unităţile de cazare şi alimentaţie;

§  Crearea unui sistem de stimulente nefinanciare pentru micile firme din turism în vederea creşterii competitivităţii;

§  Elaborarea unei strategii de atragere, stimulare şi menţinere a forţei de muncă specializate în sector;

§  Elaborarea unei strategii pentru prevenirea si reducerea impactului turismului asupra mediului (popularizarea  celor mai bune teorii şi exemple de bună practică)

§  Elaborarea unui strategii pentru atragerea investitorilor privaţi şi a fondurilor de investiţii;

§  Încheierea unui parteneriat cu instituţiile de învăţământ locale pentru formarea profesională adaptată la nevoile sectorului turistic;

§  Introducerea unui sistem de monitorizare pentru aplicarea standardelor Uniunii Europene cu privire la cazare, alimentaţie publică şi alte servicii de turism;

§  Studiere posibilităţii de acordare de către municipalitate de facilităţi pentru înfiinţarea de firme furnizoare de noi servicii turistice – ghizi, firme de închiriere echipament sportiv etc;

§  Crearea de noi produse turistice (sporturi alternative: parapanta, deltaplan, mountainbike, snowboard, paint ball, ATV);

§  Demararea unui studiu de marketing privind potenţialul turistic al zonei Piatra Neamţ şi diversificarea ofertei de agrement;

§  Introducerea de paşapoarte culturale şi de acces la diversele dotări turistice şi de agrement;

§  Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare de muzee în aer liber în zona Bâtca Doamnei-Bahrin-Cernegura;

§  Restricţionarea traficului pe str. Ştefan cel Mare şi transformarea ei într-o zonă cu acces auto limitat (pietonală, pentru biciclete şi trăsuri);

Prioritatea 3 – Promovarea eficientă a oportunităţilor turistice:

§  Editarea şi distribuirea unui calendar al evenimentelor lunare;

§  Demararea acţiunii de montare de panouri publicitare, hărţi turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, în gară, autogări etc;

§  Organizarea unei licitaţii pentru stabilirea firmei care se va ocupa de promovarea zonei Piatra Neamţ;

§  Demararea pregătirii unui ghid al unităţilor de alimentaţie şi al unităţilor de cazare;

§  Stabilirea criteriilor de măsurare a impactului publicităţii;

§  Stabilirea unui sistem de prioritizare  a obiectivelor de promovat în funcţie de audienţă, accesibilitate şi cost;

§  Conceperea unor pachete de vizite pentru turişti, de una, două sau trei zile;

§  Efectuarea unui studiu privind amplasamentul şi conţinutul panourilor rutiere cu informaţii turistice;

§  Efectuarea unui studiu privind canalele mass media prin care să se promoveze oferta turistică a zonei Piatra Neamţ;

§  Organizarea reprezentării zonei Piatra Neamţ la cele două târguri naţionale de turism din România; Proiectarea şi construirea unui stand de prezentare;

§  Organizarea licitaţiei privind realizarea unui spot video cu potenţialul turistic local;

§  Elaborarea unei strategii de promovare a oraşului şi a zonei pe sistem cost scăzut/impact ridicat cu implicarea diasporei ;

§  Conceperea website-ului Piatra Neamţ staţiune turistică în limba română şi engleză, includerea a tot ce s-a făcut pe alte site-uri; stabilirea de link-uri cu parteneri din turism;

§  Conceperea unui ghid al traseelor de ATV şi de ciclo turism;

§  Conceperea unui ghid al traseelor de călărie, mountain bike şi drumeţie;

§  Conceperea unui ghid de Informaţii Generale;

§  Stabilirea de relaţii cu liniile aeriene române si străine în vederea promovării ofertei turistice a zonei Piatra Neamţ;

§  Stabilirea de relaţii cu scriitori de jurnale de călătorie din România;

§  Crearea unei baze de date împreună cu operatorii şi turoperatorii din turism;

§  Elaborarea unui program de invitare a jurnaliştilor de specialitate români şi străini să viziteze gratuit zona;

§  Demararea unor sondaje de opinie  pentru evaluarea gradul de satisfacţie a turiştilor (pe categorii de vârstă si venituri) şi implicarea industriei turistice în asigurarea feedback-ului;

§  Încheierea de parteneriate judeţene, regionale şi interregionale. Folosirea lor pentru schimb de bune practici şi pentru promovare reciprocă a atracţiilor turistice;

§  Organizarea a două misiuni de promovare în oraşe care furnizează turişti pentru zonă;

§  Amenajarea de puncte de Informare Turistică în locuri accesibile turiştilor;

 • Realizarea strategiei de dezvoltare a turismului la nivelul asociaţiei intercomunitare şi/sau la nivelul judeţului (care reprezintă mijloc pentru orientarea culturală şi tradiţională a strategiei generale dezvoltare);
 • Constituirea comitetului local (la nivelul asociaţiei intercomunitare) public – privat de coordonare a implementării strategiei de dezvoltare turistică a municipiului care are element central ideea că aici se practică un turism diversificat care nu plictiseşte şi care nu trebuie să rămână nebifat în agenda oricărui turist;
 • Realizarea ghidului turistic al municipiului/ asociaţiei intercomunitare şi al unui portal turistic;
 • Crearea şi implementarea unui program anual de evenimente turistice şi culturale (evenimente dedicate personalităţilor simbol ale municipiului, evenimente dedicate pescuitului sportiv, evenimente de tradiţie şi folclor, evenimente religioase, evenimente de afaceri, etc.), la nivel naţional şi internaţional.
Orientarea spre activităţi de inovare şi cercetare în domeniul soluţiilor ecologice

Implementarea la toate nivelurile (public şi privat) a tehnologiilor IT&C

 • Racordarea municipiului la marile reţele de internet;
 • Implementarea tehnologiei informaţionale pentru gestionarea serviciilor publice;
 • Lucrări de construcţii pentru introducerea reţelelor de comunicaţii subteran;
 • Crearea infrastructurii de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru dezvoltarea soluţiilor ecologice.
Sprijin pentru dezvoltarea industriei alimentare
 • Crearea unui mecanism local de facilitare a acestei industrii (disponibilitate terenuri, avantaje fiscale, etc.);
 • Realizarea unei expoziţii anuale în domeniul industriei alimentare.

Domeniul de intervenţie IV – Dezvoltarea resurselor umane

Obiective operaţionale Proiecte
Implementarea metodelor moderne de educaţie iniţială şi de reabilitare a infrastructurii educaţionale
 • Program de reabilitare a infrastructurii fizice a unităţilor şcolare;
 • Achiziţionarea de echipamente IT şi materiale didactice;
 • Dezvoltarea unui sistem didactic alternativ modern, inclusiv generalizarea sistemului step-by-step;
 • Promovarea secţiilor de învăţământ în limbi străine;
 • Introducerea în licee a modulelor de educare antreprenorială;
 • Campanii de promovare (creare de imagine) pentru şcolile profesionale şi de meserii;
 • Dezvoltarea de campusuri şcolare;
 • Implementarea unui program de monitorizare a educației categoriilor defavorizate, inclusiv a copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate;
 • Crearea unui mecanism de facilităţi pentru atragerea cadrelor didactice de calitate;
 • Realizarea unui eveniment local de anvergură pentru aprecierea elevilor cu rezultate deosebite;
 • Dezvoltarea rolului şi activităţilor unei case culturale a copiilor şi tinerilor în spiritul obiectivului strategic privin cultura şi tradiţia;
 • Implementarea de sisteme educaţionale pe perioada verii;
 • Proiecte de implicare comunitară, şi în special din partea agenţilor economici, pentru finanţarea sistemului de educaţie;
 • Vizualizare modele din alte ţări şi schimb de experienţă prin proiecte de mobilităţi.
Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
 • Crearea unui centru de formare profesională a adulţilor şi acreditare, cu accent pe formarea în domeniile ţintă ale strategiei şi care sunt deficitare (turism, industrie alimentară, servicii, comerţ, construcţii);
 • Crearea unui centru de dezvoltare a abilităţilor forţei de muncă în vânzări, comunicare, relaţii publice, management, antreprenoriat, etc.
Implementarea de măsuri active de ocupare
 • Campanie de promovare privind respectarea normelor de sănătate, securitate şi protecţia muncii şi stimualrea înfiinţării mai multor cabinete de medicina muncii şi a medicilor specializaţi în medicina muncii;
 • Implementarea de proiecte de formare profesională a adulţilor;
 • Implementarea de servicii de sprijinire a şomerilor pentru căutarea unui loc de muncă;
 • Campanii de combatere a muncii la negru şi a muncii la gri;
 • Implementarea de proiecte pentru dezvoltarea abilităților de antreprenor;
 • Realizarea de două ori pe an a unui târg al locurilor de muncă;
 • Implementarea de proiecte pentru dezvoltarea abilităţilor în domeniul resurselor umane de către angajatori;
 • Crearea unui mecanism de facilităţi pentru stimularea revenirii în localitate a forţei de muncă care lucrează în străinătate şi a specialiştilor care nu se mai întorc după absolvirea unităţilor de învăţământ superior.
Dezvoltarea de măsuri şi infrastructură pentru intervenţia socială asupra diverselor grupuri dezavantajate în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
 • Reabilitarea Centrului de Plasament;
 • Reabilitarea şi extinderea Centrului Social pentru Preşcolari Castani;
 • Dezvoltarea unui centru social pentru persoanele cu handicap;
 • Programe de formare profesională a tinerilor/ persoanelor cu handicap/ rromilor pentru integrarea pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unui centru socio – medical pentru victimele violenţei domestice;
 • Dezvoltarea unui centru social de noapte pentru oamenii străzilor;
 • Realizarea unui centru modern de adăpostire a câinilor comunitari;
 • Realizarea unui serviciu de monitorizare a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • Realizarea unei unităţi medicale mobile (dar cu infrastructură statică de intervenţie în back-up) pentru monitorizarea şi rezolvarea cazurilor sociale (comuitatea rroma, categoriile cele mai defavorizate social);
 • Campanie de educare privind rolul femeii şi bărbatului în societatea modernă;
 • Campanie de educare privind rolul, implicarea şi datoria socială pe care le au agenţii economici;
 • Crearea facilităţilor pentru persoanele cu handicap pe domeniul public, în clădirile publice şi în mijloacele de transport în comun;
 • Crearea unei echipe din cadrul poliţiei comunitare formată din rândurile populaţiei rroma;
 • Campanii pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri;
 • Campanii pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool.
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi implementarea unui sistem adecvat de atragere şi menţinere a specialiştilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
 • Construirea unui nou spital judeţean de urgenţă în cartierul Dărmăneşti;
 • Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate aflate în subordinea municipalităţii;
 • Crearea unui mecanism de facilităţi pentru atragerea specialiştilor în domeniul medical;
 • Crearea de servicii mobile pentru îngrijire la domiciliu;
 • Monitorizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă din unităţile de învăţământ;
 • Implementarea unui program de educare sexuală a tinerilor;
 • Crearea unui centru modern de primiri urgenţe;
 • Dezvoltarea sectorului de medicina muncii.
Orientarea serviciilor publice locale către cetăţeni şi celelalte categorii de clienţi
 • Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona eficient şi rapid dezvoltarea municipiului;
 • Dezvoltarea de Centre de Informare şi Consiliere pentru Cetăţeni
 • Modernizarea unităţilor de ordine publică;
 • Modernizarea structurilor pentru intervenţii de urgenţă;
 • Crearea unităţii mixte pentru intervenţii de urgenţă (medici, pompieri, poliţie);
 • Implementarea tehnologiei informaţionale pentru gestionarea serviciilor publice;
 • Pregătire profesională şi dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor publici cu orientare către clienţi / cetăţeni / contribuabili;
 • Dezvoltarea competeţelor unităţii de gestionare a proiectelor
 • Crearea unui centru de resurse pentru ONG-uri în vederea dezvoltării sectorului ONG în municipiu.
Dezvoltarea intensă a infrastructurii culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber pentru asigurarea atât a unei dezvoltări armonioase a cetăţenilor şi în special a noilor generaţii de tineri dar şi pentru asigurarea creşterii atractivităţii oraşului către turişti şi oameni de afaceri
 • Reabilitarea clădirilor culturale (inclusiv introducerea iluminării artistice a acestora) şi sprijinirea dezvoltării profesionale a artiştilor;
 • Realizarea unui monument arhitectural care să simbolizeze atât noua orientare a municipiului cât şi rădăcinile istorice, care să devină simbol şi magnet de atragere a turiştilor şi investitorilor;
 • Revitalizarea sălilor de cinema;
 • Reabilitarea ştrandului şi investiţii într-un parc acvatic;
 • Finalizarea construirii sălii de sport polivalente;
 • Construirea unei piscini publice acoperite;
 • Construirea unei baze sportive multifuncţionale, inclusiv reabilitarea stadionului municipal;
 • Organizarea unui spaţiu pentru practicarea noilor sporturi de masă pentru tineri (role, biciclete, baschet de stradă, etc.);
 • Organizarea unei „Olimpiade sportive” locale;
 • Crearea de parcuri de joacă pentru copii pe cartiere;
 • Modernizarea bazelor sportive şcolare;
 • Sprijinirea dezvoltării competiţiilor sportive şcolare la nivel local si la nivelul asociaţiei intercomunitare;
 • Implementarea de programe educaţionale pentru tineri (comportament civic, acces la informații sectoriale, abilităţi antreprenoriale, etc.).

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
2 Comentarii
 1. circotasul spune

  Proiectele sint vechi din primul mandat al primarului cind sa si construit mult.Acum in al doilea mandat nu prea sa mai facut nimic vizibil,explicatia este ca nu mai sint bani loco iar finantarea europeana nerambursabila intirzie foarte mult,se vorbeste de o birocratie draconica la UE.Asteptam demararea lucrarilor poate in primavara,licitatii de lucrari mari au loc la inceput de ianuarie

 2. Andy spune

  De unde ati scos atate proiecte ? Nu cred ca este adevarata informatia asta .
  Urmaresc toata pressa din Piatra Neamt ! citesc toate ziarele si NU CRED ca primaria din piatra a avut asa de multe proiecte si eu nu stiam !!! ceva imi scapa sau multe din astea sunt inventii

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate