Sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ – 30.01.2014 – ora 16:30

0

Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 30.01.2014 – ora 16:30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației
municipiului Piatra Neamț cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau de razboi;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Direcției Taxe și Impozite pentru anul 2014;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
3. HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc să exercite meseria de administrator de imobile;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
4. HOTĂRÂRE privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
5. HOTĂRÂRE privind rectificarea pct.2 din anexa la HCL nr. 399 din 20.12.2013;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
6. HOTĂRÂRE privind completarea art.2 (1) din contractul de asociere nr.
21.223 din 27.05.2010 și modificarea pct.1 alin. 3 din anexa la HCL nr. 187/25.05.2012;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
7. HOTĂRÂRE privind închirierea suprafeței de teren de 22,20 mp, situată în Piatra Neamț, Bd. Republicii f.n., pe care este edificat un garaj;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
8. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafață de 16 mp situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl. A14, sc. B și concesionarea fără licitație publică a acestuia către o persoană fizică;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
9. HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație a unui teren în suprafață de
320 mp situat în Piatra Neamț, cartier Văleni, str. Corneliu Coposu în vederea construirii unui Complex cu spații comerciale și spațiu pentru alimentație publică tip bar cu terasă, acces auto și parcare auto;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
10. HOTĂRÂRE privind excluderea din serviciul de pază a Poliției Locale a obiectivului Bazar Municipal din str. Muncii, nr. 16 și externalizarea serviciului de
pază;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de servicii nr. 5465 din 16.02.2012 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA privind prestarea de servicii de întreținere și exploatare a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe raza municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr. 450 din 25.11.2010;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
12. HOTĂRÂRE privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Urban SA, actualizat până la data de 24.03.2006;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
14. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 40 mp situată în b-dul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C și a suprafeței de 27 mp situată în b- dul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C, către o persoană fizică;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
15. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu, conform art.5 alin 1 lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informații de interes public;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 111 din 30.03.2012 completată prin HCL nr. 71 din 28.02.2013;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamț și vânzarea acestora;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
19. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. și R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilan – A. a terenului cu suprafața 4437 mp pentru funcțiunea urbanistică locuirea – locuințe individuale P+2E maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea privată, B. a terenului cu suprafața 3114 mp pentru funcțiunea urbanistică locuirea – o locuință individuală P+2E maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea privată, C. a terenului cu suprafața 1511 mp aferent DC 40, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamț, 2. Lotizarea terenului cu suprafața 14600 mp în 15 loturi construibile cu locuințe individuale P+2E maxim – din care 10 loturi cu accesul din Strada Mintiana și 5 loturi cu accesul din DC 40, proprietatea privată;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spațiului comercial P+1E proprietatea privată, inclus în construcția Bloc de locuințe colective cu spații comerciale și birouri la parter și etajul 1, Strada P-ța 22 Decembrie nr. 7;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului Stomatologic individual, proprietatea soților ANDRONIC LILIANA – MIHAELA și ANDRONIC LUCIAN – SIMION, comodatat Cabinetului Stomatologic individual Dr. ANDRONIC LILIANA – MIHAELA, cu accesul din exterior, aleea de acces, Strada Paharnicului nr. 4, bl. B4, sc. C, parter, fost ap. 44;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
22. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de implementarea pentru anul 2014;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
23. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență din Bugetul local în anul 2014;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
24. HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii juridice avocaţiale pentru reprezentare în instanţă şi recuperarea cheltuielilor de judecată;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor a municipiului Piatra Neamț în anul 2013;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
26. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
27. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2014-2015;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
28. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită, a unui bun mobil proprietatea municipiului Piatra Neamț, către Poliția locală a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;
– iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate