Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 octombrie 2021, ora 15.00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. ­­­­­25.896 din 22 octombrie 2021

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 octombrie 2021, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2021;

2. Validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;

3. Aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț;

4. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

5. Aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

6. Neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil;

7. Aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2021-2022;

8. Modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

9. Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

10. Aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2021;

11.Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;

12. Diverse:

a.Informare privind participarea la vizita de lucru în Republica Arabă Egipt a delegatiei Consiliului Județean Neamț, în perioada 19-26 septembrie 2021;

Raportor: Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț

b.Informare privind participarea la vizita de lucru în Republica Arabă Egipt a delegatiei Consiliului Județean Neamț, în perioada 19-26 septembrie 2021;

Raportori: Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte și Ion Asaftei, consilier județean

c.Informare privind cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Neamț cu ocazia vizitei de lucru a delegației oficiale în Republica Arabă Egipt, din perioada 19-26 septembrie 2021;

Raportor: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă

d.Raport privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea și a gravidelor în risc social, în perioada 1.01.-30.09.2021;

Raportor: Comisia pentru Protecția Copilului Neamț

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate