Românii din străinătate pot vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 2016

1

banner_online_alegeri_2016_in localitate-orizCetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate care se înscriu în Registrul electoral, vor putea să voteze fie prin corespondență, fie la una din secțiile de votare care vor fi organizate în afara misiunilor diplomatice.

Cetățenii români din străinătate care nu se înscriu în Registrul Electoral vor putea să își exercite votul numai la secțiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României.

Votul prin corespondență și votul la secțiile de votare organizate în afara misiunilor diplomatice sunt măsuri luate de autoritățile române pentru a elimina disconfortul creat de perioadele lungi de așteptare și aglomerația de la misiunile diplomatice. Sunt metode de vot menite să le ofere românilor din străinătate condiții optime pentru a-și exprima opțiunea electorală.

banner_online_alegeri_2016_corespondenta-vePași de urmat pentru înscrierea în Registrul Electoral:

  1. Descărcați de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) Formularul cererii de înscriere în Registrul Electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare;
  2. Completați formularul cu datele dvs. si bifați una dintre cele două opțiuni: Vot prin corespondență sau Vot la secția de votare
  1. Anexați copii după documentele care atestă domiciliul sau reședința
  2. Cererea + documentele anexate – depuse personal sau transmise prin poștă la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință

De asemenea, consultați:

SCRUTINUL ELECTORAL PENTRU ALEGEREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 2016
Întrebări frecvente pentru alegătorii din străinătate

1. Cine poate vota în străinătate la scrutinul pentru alegerile parlamentare din anul 2016?
Răspuns: La scrutinul pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului României din anul 2016, în străinătate vor putea vota doar cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

2. Care sunt modalitățile de vot pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate:
Răspuns:
– prin corespondenţă – este necesară înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea votului prin corespondență;
– la o secţie de votare specială – este necesară înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea votului la o secție de votare. La aceste secții vor putea vota doar alegătorii care au formulat cereri de înscriere și care au fost arondați secțiilor respective;
– la una din secţiile de votare organizate în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secțiilor consulare dacă acestea funcționează în locații diferite sau ale institutelor culturale române – nu este necesară înscrierea în Registrul electoral, la aceste secții pot vota alegătorii care nu s-au înscris în Registrul electoral cu una din opțiunile anterioare.

3. De ce să mă înscriu în Registrul Electoral?
Răspuns: Ca să puteţi vota prin corespondenţă sau la secţii de votare speciale care vor fi înfiinţate, la cerere, în apropiere de locuinţa dumneavoastră din străinătate.
Alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate au, începând cu scrutinul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului României organizat la finalul acestui an, posibilitatea de a vota prin corespondenţă sau la secţii speciale înfiinţate la cerere.

4. Până la ce dată mă pot înscrie în Registrul Electoral?
Răspuns: Perioada de înscriere a început la data de 1 aprilie a.c. și se va încheia aproximativ cu trei luni înainte de data alegerilor.

5. Cum mă înscriu în Registrul Electoral?
Răspuns:
– Descărcaţi de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) Formularul cererii de înscriere în Registrul Electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare;
– Completaţi formularul cu datele dvs. şi bifaţi una dintre cele două opţiuni 1) „pentru votul prin corespondență” 2) „pentru votul la secția de votare”
– Atenţie, în cazul în care DATELE furnizate sunt ERONATE sau INCOMPLETE, NU veţi fi înscris în Registrul Electoral! În acest caz, puteţi vota doar la una din secţiile organizate pe lângă sediile misiunilor diplomatice ale României
-Semnaţi şi dataţi cererea;
– Anexaţi la cererea de înscriere:
-dacă aveţi DOMICILIUL în străinătate – o copie a paşaportului dvs. românesc valabil cu menţionarea statului de domiciliu;
-dacă aveţi REŞEDINŢA în străinătate – o copie a actului de identitate românesc valabil şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.

6. Care sunt actele de identitate românești pe baza cărora pot vota la alegerile parlamentare din 2016?
Răspuns: Actele de identitate românești pe baza cărora cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot în străinătate sunt următoarele:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paşaportul diplomatic;
f) paşaportul diplomatic electronic;
g) paşaportul de serviciu;
h) paşaportul de serviciu electronic;
i) paşaportul simplu;
j) paşaportul simplu electronic;
k) paşaportul simplu temporar.

7. Îmi pot exercita dreptul la vot chiar dacă actele de identitate românești sunt expirate?
Răspuns: Nu, actele de identitate românești trebuie să fie valabile în ziua votării.

8. Pot vota pe baza unui titlu de călătorie?
Răspuns: NU, actele de identitate pe baza cărora se poate exercita dreptul la vot sunt cele prevăzute la pct. 6 (a se vedea răspunsul de la pct. 6).

9. Care sunt documentele care atestă reședința în străinătate?
Documentele care atestă reședința în străinătate sunt stabilite prin Ordin al ministrului afacerilor externe. Lista acestor acte pentru fiecare stat în parte se regăsește pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea dedicată alegerilor parlamentare din 2016 (www.mae.ro/parlamentare-2016).

10. Alegătorii pot solicita informații privind datele proprii înscrise în Registrul Electoral?
Răspuns: Orice alegător cu domiciliul sau reședința în străinătate poate solicita misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, informaţii cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul Electoral, prin cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu.

11. Cine votează la secţiile de votare speciale înfiinţate la cerere?
Răspuns: Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral cu opţiunea de a vota la o secţie de votare organizată la cerere. Aceştia vor putea vota doar la secţia la care au fost arondaţi, nu şi la cele organizate în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României şi la cele ale institutelor culturale Române.
– Secţiile de votare speciale din străinătate organizate la cererea alegătorilor se pot înfiinţa dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
– Dacă în Registrul electoral s-au înscris cel puțin 100 de alegători cu domiciliul sau reședința în localitatea sau grupul de localități respectiv;
– Dacă există acordul autorităţilor din ţara respectivă.

12. Dacă nu sunt înscris în Registrul Electoral, pot vota la secția de votare specială din localitatea mea de domiciliu/reședință?
Răspuns: NU, alegătorul care nu s-a înscris în Registrul Electoral va putea să îşi exercite votul numai la secţiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secțiilor consulare dacă acestea funcționează în locații diferite şi institutelor culturale ale României, chiar dacă va avea organizată, în localitatea sau în apropierea domiciliului/reședinței, o secție de votare specială, înființată în urma înregistrării a cel puțin 100 de alegători.

13. Când vor fi cunoscute sediile secțiilor de votare din străinătate?
Răspuns: Cu cel puțin 30 de zile înainte de data alegerilor.

14. Cum votez prin corespondenţă?
Răspuns: Alegătorii care au optat să voteze prin corespondenţă şi s-au înscris în Registrul Electoral cu această opţiune vor primi prin Poşta Română, cu confirmare de primire, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, următoarele documente necesare votării:
– Un plic exterior autoadresat;
– Un plic interior;
– Un autocolant cu menţiunea „votat”;
– Certificatul de alegător;
– Buletinul de vot prin corespondenţă;
– Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv TERMENUL în care alegătorul trebuie să depună la poştă opţiunea de vot exprimată.
– Până cel târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, puteţi comunica Autorităţii Electorale Permanente dacă nu aţi primit documentele necesare votării, sau dacă acestea au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile dvs. În acest caz, veţi putea vota la secţiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României.
– Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare votării NU poate vota la acel scrutin în cadrul unei secţii de votare!

15. Cât costă să trimit plicul cu buletinul de vot dacă optez pentru votul prin corespondenţă?
Răspuns: Cheltuielile privind transmiterea materialelor necesare votului prin corespondență de către alegători sunt suportate de autoritățile române și nu de către alegători.
Astfel, după exercitarea votului, plicul exterior sigilat (conținând plicul interior cu buletinul de vot) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală spre a fi transmis biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.
Doar în cazul în care optați să depuneți plicul printr-un operator de curierat (ex. curierat rapid etc.), cheltuielile privind trimiterea plicul revin în sarcina dvs.

16. Ce se întâmplă în cazul în care nu am primit documentele necesare votării prin corespondență sau acestea au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile mie? Îmi mai pot exercita dreptul la vot?
Răspuns: Până cel târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, puteţi comunica Autorităţii Electorale Permanente dacă nu aţi primit documentele necesare votării, sau dacă acestea au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile dvs. În acest caz, veţi putea vota la secţiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României.

17. Ce se întâmplă în cazul opțiunii votului prin corespondență dacă datele din cerere sunt eronate sau incomplete?
Răspuns: În cazul în care datele furnizate sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.
La procesarea cererilor cu opțiunea votului prin corespondență, alegătorul este notificat, în mod automat, prin e-mail, cu privire la procesarea cererii sale (în cazul în care adresa de-email a fost completată pe cerere). Astfel, prin aplicația A.E.P., se transmite alegătorului, în mod automat, un e-mail în care i se comunică faptul că datele au fost procesate cu succes (în cazul cererilor aprobate) sau că cererea a fost respinsă (în cazul cererilor respinse).

18. Dacă m-am înscris în Registrul electoral cu opțiunea votului prin corespondență și am confirmat primirea materialelor de vot însă mă răzgândesc și doresc să votez la secție, este posibil?
Răspuns: NU, alegătorul care s-a înscris în Registrul electoral cu opțiunea votului prin corespondență și a confirmat primirea materialelor necesare votării prin corespondență NU își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul unei secții de votare, ci poate vota doar prin corespondență.

19. Pot trimite buletinul de vot în cazul votului prin corespondență prin intermediul ambasadei / consulatului?
Răspuns: NU, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu pot prelua și transmite autorităților române în numele alegătorului buletinul de vot.

20. Dacă am domiciliul în România şi mă aflu ca turist în străinătate, la momentul votului, îmi pot exercita dreptul la vot?
Răspuns: Nu, potrivit legii, la alegerile parlamentare pot să voteze în străinătate doar cetăţenii români cu DOMICILIUL sau cu REŞEDINŢA în străinătate.
Notă: Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile.1 Comentariu
  1. BACAOANU DOINA spune

    MA NUMESC BACAOANU DOINA AM DOMICILIUL IN ONESTI ,JUD.BACAU. LA DATA ALEGERILOR PARLAMENTARE DE LA SFARSITUL ANULUI VOI FI IN BELGIA PENTRU CA TOATA FAMILIA MEA ESTE ACOLO. IN ANII TRECUTI AM MAI PARTICIPAT LA SECTIA DE VOTARE IN BELGIA. DORESC SI ANUL ASTA SA FAC PARTE DIN COMISIA DE VOTARE CA OPERATOR PE CALCULATOR , BINEINTELES CU EXAMENUL CARE SE DA INAINTE SI PREGATIREA IN CAZ DE REUSITA LA EXAMEN. IN BELGIA LOCUIESC IN ANDERLECHT,- BRUXELLES .AM SI TEL. 0486 518 981

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate