Recensamantul la jumatate de drum

0

În perioada 20 – 25 octombrie 2011 la nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 124.635 locuinţe (57,89 % ) şi 302.769 persoane.

Un ritm mai ridicat de recenzare a locuinţelor s-a înregistrat în:

 1. Comuna Valea Ursului – 78,37 %
 2. Comuna Taşca – 75,36 %
 3. Comuna Agapia – 72,10 %
 4. Comuna Ruginoasa – 69,93 %

Un ritm mai scăzut s-a înregistrat în:

 1. Comuna Rediu – 38,78 %
 2. Comuna Piatra Şoimului – 44,55 %
 3. Comuna Trifeşti – 45,46 %
 4. Comuna Bodeşti – 46,21 %
 • ASPECTE PRIVIND OBLIGATIVITATREA DECLARĂRII CNP-ULUI

Colectarea codului numeric personal în procesul de recenzare este stipulată prin Legea 170/2011 privind aprobarea OUG nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OG 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011.

Astfel, articolul 2, alin. (1) “Persoanele [ ….] sunt obligate să furnizeze, pe propria răspundere, persoanelor care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ datele şi informaţiile prevăzute în programul de recensământ. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi.”

Refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete” constituie contravenţie.

Conform art.18 din H.G. 922/2011, contravenţiile prevăzute la articolul 21, alin. (1), lit. b din H.G. 1502/2009, „se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei”,

DE CE COLECTĂM CNP-UL?

Colectarea CNP-ului prin formularele de recensământ asigură:

 • determinarea populaţiei stabile a României;
 • determinarea migraţiei internaţionale ca element important al estimărilor inter-cenzitare a populaţiei României (regulamentul CE nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei);
 • crearea premiselor necesare introducerii/adaptării şi generalizării registrelor statistice în consonanţă cu practica statelor membre ale UE;
 • măsură de verificare a calităţii datelor, astfel încât să se evite omisiunile sau dubla înregistrare;
 • ALTE INFORMAŢII

Cu privire la plata recenzorilor Instituţia Prefectului este în măsură să informeze că nu vor fi probleme de această natură, sumele necesare fiind deja asigurate. Conform dispoziţiilor legale:

a) responsabilii de circumscripţii urbane primesc 50 lei/zi şi lucrează 21 de zile calendaristice;

b) recenzorii-şefi – 50 lei/zi şi lucrează 18 zile calendaristice;

c) recenzorii – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice;

d) recenzorii care efectuează recensământul de probă – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice;

e) recenzorii care vor efectua ancheta de control – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice.”

Suma brută se impozitează conform Legii privind codul fiscal astfel: – impozit pe venit 16% din brut, contribuţia individuală la asigurărilor sociale 10,5% din brut, asigurări pentru şomaj 0,5% din brut

Pentru 1 recenzor – 15 zile avem următoarele variante:

–       Varianta 1 – pentru pensionari:  venit net 750 lei – 120 lei = 630 lei

–       Varianta 2 – pentru restul categoriilor – venit net 750 lei – 203 lei = 547 lei

Informaţie suplimentară

HOTĂRÂRE   Nr. 1502 din  2 decembrie 2009

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

ART. 21

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

    a) împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;

    b) refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete;

    c) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor privind populaţia şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;

    d) nerespectarea de observatorii delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale şi de personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidenţial al datelor;

    e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la alin. (1) şi (2), se fac de către persoanele împuternicite de prefect, primar, precum şi de alte persoane anume împuternicite în acest scop de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

    (4) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate