Raportul ITM Neamț pentru luna septembrie

0

In perioada 01.09.2015 – 30.09.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 19 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 234 controale, ocazie cu care s-au constatat 286 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 127 sanctiuni contraventionale insumand 144.500 lei .

 1. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA SEPTEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna septembrie au fost realizate 105 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 117 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 49.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna august, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna septembrie au fost controlati 129 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 10 sanctiuni contraventionale din care 6 amenzi contraventionale, insumand 95.000 lei, respectiv 4 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 11 angajatori la care lucrau 15 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 50.000 lei.

La 1 angajator, au fost identificate un numar de 9 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264,alin.4 din Legea nr.53/2003 republicata

Au fost depistate deasemeni 18 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 33 masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, respectiv 2 avertismente si o amenda in valoare de 40.000 lei.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA SEPTEMBRIE.
 2. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 17.09.2015, ora 1400, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

– LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicat in

MO nr. 688 din 10 septembrie 2015, data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2016

 1. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna septembrie 2015, au fost verificate 4 societăţi. Au fost verificate 36 de produse. Nu s-au constatat neconformităţi. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

 

III. Actiunea nr.10 din Programul propriu de actiuni pe anul 2015 al ITM Neamt „Campanie nationala privind respectarea de catre angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri si a normelor metodologice de aplicare a cesteia in domeniile prevazute la art. 11 si a prevederilor legale privind prevenirea si combaterea exploatarii copiilor/tinerilor prin munca in aceste domenii ”.

Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 28.09.2015 – 09.10.2015.

Din punct de vedere al relatiilor de munca:

Au fost controlati 32 de beneficiari, la care isi desfasurau activitatea 47 zilieri. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 29 neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 29 măsuri. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind relatiile de munca, un numar de 2 beneficiari au fost sanctionati cu avertisment contravenţional.

Din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca:

Au fost controlati 32 de beneficiari, la care isi desfasurau activitatea 47 zilieri. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 5 neconformitati pentru care au fost dispuse un număr de 5 măsuri. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca un numar de 5 beneficiari au fost sanctionati, cu avertisment contravenţional.

 1. IV. Actiunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, trim.I-IV 2015.

Obiectivele actiunii:

 • Realizarea unui ghid pentru inspectorii de munca privind controlul modului de abordare a procesului de evaluare a riscurilor;
 • Informarea inspectorilor de muncacprivind modul de abordare a controlului respectarii de catre angajatori a obligatiei de evaluare a riscurilor;
 • Elaborarea unui materialsub forma unei fise orientative, pentru sprijinirea angajatorilor in procesul de evaluare a riscurilor in intreprinderi, in special in intreprinderi mici si mijlocii;
 • Informarea si constientizarea angajatorilor privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor;
 • Sensibilizarea angajatorilor privind importanta evaluarii riscurilor si incurajarea realizarii acesteia cu implicarea lucratorilor in toate etapele procesului de evaluare;

In luna de raportare s-a derulat una dintre etapele acestei actiuni, respectiv, „Informarea si constientizarea angajatorilor privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor”. Pentru realizarea actiunii ITM Neamt a invitat la sediul sau un numar de 45 de angajatori in vederea diseminarii materialelor produse de catre grupul central de lucru cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca. La intalnirea, care a avut loc la data de 24.09.2015, au participat un numar de 42 de reprezentanti ai unitatilor invitate intreprinderi mici si mijlocii din judetul Neamt.

De asemenea, in cadrul sedintei de lucru au fost prezentate aspecte legislative referitoare la relaţiile de muncă, modul de aplicare a Legii 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la modul de completare şi de transmitere a datelor în Registrul general de evidenta a salariaţilor.

 1. In luna septembrie 2015, inspectorii de munca, au participat la 14 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 14 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.
 2. In luna septembrie 2015, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu un numar de 42 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale. Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

Ioan Popescu – Inspector şef – Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ

Nicolae Harlea – Consilier juridic – purtator de cuvant

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate