PRIMARIA PIATRA NEAMT incalca legea ?

2

In urma demersurilor facute de ziarul nostru, am primit un e-mail semnat „Prietenul de la M.J.„. Nu stim cine este persoana, dar e clar ca este foarte bine informata si multumim in numele tuturor nemtenilor care nu doresc carciuma in Parcul Tineretului.PRIMARIA PIATRA NEAMT

Conform legilor in vigoare (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001) toate certificatele de urbanism din Piatra Neamt din ultimii 2 ani sunt NULE DE DREPT. Pot fi contestate si anulate oricand doreste oricine cu conditia ca cineva sa doreasca si ce faceti voi acolo la Piatra Neamt sa nu fie doar o mimare a opozitiei. P.U.G. Piatra Neamt trebuia actualizat si aprobat in maxim 10 ani si ultima aprobare dateaza din 1998 ( H.C.L. nr. 113 din 24.04.1998 ). Conform legii nr. 350 din 6 iulie 2001, la Art. 46 se spune foarte clar: Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
La Piatra Neamt PUG nu mai este legal din 2008
. Orice certificat de urbanism se da in baza PUG (baza legala). Orice act eliberat in baza unui PUG ilegal este un act NUL DE DREPT si se poate cere oricand anularea unui act emis pe baza PUG-ului de la Piatra Neamt.
In cazul terenului de care se face vorbire, in afara de subiectul P.U.G. care este NUL, aceeasi lege prevede foarte clar la Sectiunea a 6-a, Art. 57. – (1) Participarea populaţiei la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează prin: informarea populaţiei; consultarea populaţiei; alte forme de participare prevăzute de lege.
Art. 58. – Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură organizarea şi desfăşurarea procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Art. 59. – Informarea populaţiei este activitatea prin care se fac publice:
a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor;
b) intenţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind elaborarea unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi scopul pentru care acestea sunt elaborate;
c) conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism care urmează să fie supuse aprobării, conform legii.
Art. 60. – Consultarea populaţiei este procesul prin care aceasta îşi exprimă opţiunile şi opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, precum şi cele cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul procesului de elaborare şi aprobare a acestora, şi se realizează prin publicarea procedurii de desfăşurare a consultării şi desfăşurarea anchetei publice.

Art. 61. – Informarea şi consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
PRIMARIA PIATRA NEAMT nu avea voie sa faca absolut nimic fara un PUG valabil si legea spune fara nici o posibilitate de interpretare ca actele emise in baza unui P.U.G. expirat sunt NULE : Art. 65. – (1) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente nu se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane.
(2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.

CA SA MU MAI VORBIM DE FAPTUL CA DISCUTAM DE O ZONA PROTEJATA iar ordinul 839 / 2009 spune la fel de clar ca: “Pentru lucrarile la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege, autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 2 si lit. e) pct. 2 din Lege vor emite autorizatiile de construire/desfiintare numai pentru zonele de protectie definite prin documentatii de urbanism legal aprobate.”

Ar trebui sa vedeti ce este in Piatra Neamt si cu Curtea Domneasca si acolo totul este facut pe acelasi P.U.G. si acea licitatie ar trebui contestata.
La fel ar trebui sa contactati de urgenta prefectul judetului Neamt, deoarece Legea nr.50 din 29 iulie 1991 spune la fel de clar la Art. 12. – (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Sunt multe de discutat si argumentat, dar cu informatiile oferite mai sus ar trebui ca si cel mai slab avocat sa poata sa salveze parcul din Piatra Neamt. Succes si am sa urmaresc subiectul!

Am verificat tot ce scrie mai sus, toate extrasele din legi sunt adevarate, litera cu litera si indiscutabil de clare. P.U.G.-ul  Piatra Neamt este in lucru de ani de zile,  ceea ce inseamna ca e posibil sa apara in curand. … Asteptam acum sa vedem reactia celor care se opun acestei alocari de teren in Parcul Central si, dupa cum spune legea, asteptam si reactia Consiliului Judetean si a Prefecturii, deoarece vorbim de ACTE NULE. Nu sunt jurist, dar atata timp cat legea spune ca: ” În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente nu se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane.(2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule ” mi se pare ca totul este foarte clar , vorba domnului Soric: „curat ca lacrima”!

R.I.

Conform legilor in viguare ( Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 ) totate certificatele de urbanism din Piatra Neamt din ultimi 2 ani sunt NULE DE DREPT . Pot fi contestate si anulate oricand doreste oricine cu conditia ca cineva sa doreasca si ce faceti voi acolo la Piatra Neamt sa nu fie doar o mimare a opozitiei. P.U.G. Piatra Neamt trebuia actualizat si aprobat in maxim 10 ani si ultima aprobare dateaza din 1998 ( H.C.L. nr. 113 din 24.04.1998 )Conform legii nr. 350 din 6 iulie 2001 la Art 46 se spune foarte clar : Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.La Piatra Neamt PUG nu mai este legal din 2008 . Orice certificat de urbanism se da in baza PUG ( baza legala ) . Deci orice act eliberat in baza unui PUG ilegal este un act NUL DE DREPT si se poate cere oricand anularea unui act emis pe baza PUG-ului de la Piatra Neamt .In cazul terenului de care se face vorbire , in afara de subiectul P.U.G. care este incontestabil NUL , aceiasi lege prevede foarte clar la Sectiunea a 6-a , Art. 57. – (1) Participarea populaţiei la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează prin: informarea populaţiei; consultarea populaţiei ; alte forme de participare prevăzute de lege. Art. 58. – Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură organizarea şi desfăşurarea procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Art. 59. – Informarea populaţiei este activitatea prin care se fac publice:
a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor;
b) intenţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind elaborarea unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi scopul pentru care acestea sunt elaborate;
c) conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism care urmează să fie supuse aprobării, conform legii.Art. 60. – Consultarea populaţiei este procesul prin care aceasta îşi exprimă opţiunile şi opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, precum şi cele cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul procesului de elaborare şi aprobare a acestora, şi se realizează prin publicarea procedurii de desfăşurare a consultării şi desfăşurarea anchetei publice. Art. 61. – Informarea şi consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
PRIMARIA PIATRA NEAMT nu avea voie sa faca absolut nimic fara un PUG valabil si legea spune fara nici o posibilitate de interpretare ca sunt actele emise in baza unui P.U.G. expirat sunt NULE :
Art. 65. – (1) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente nu se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane.(2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.CA SA MU MAI VORBIM DE FAPTUL CA VORBIM DE O ZONA PROTEJATA iar ordinul 839 / 2009 spune la fel de clar ca : “Pentru lucrarile la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege, autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 2 si lit. e) pct. 2 din Lege vor emite autorizatiile de construire/desfiintare numai pentru zonele de protectie definite prin documentatii de urbanism legal aprobate.”Ar trebui sa vedeti ce este in Piatra Neamt si cu Curtea Domneasca si acolo totul este facut pe acelasi P.U.G. si acea licitatie ar trebui contestata .La fel ar trebui sa contactati de urgenta prefectul judetului Neamt deoarece Legea nr.50 din 29 iulie 1991 spune la fel de clar la Art. 12. – (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.Sunt multe de discutat si argumentat dar cu informatiile oferite mai sus ar trebui ca si cel mai slab avocat poata sa salveze parcul din Piatra Neamt.
succes si am sa urmaresc subiectul

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
2 Comentarii
 1. cetatean spune

  Cred ca se potrivea acest titlu:
  Primaria Piatra Neamt -De ce este mai Presus de Lege =art.16 al Constitutiei???”Egalitatea în drepturi ARTICOLUL 16
  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

  ……………………………………..

 2. cetatean spune

  Dar vedeti ca cetateanul pina nu il afecteaza direct pe el insusi, nu se adreseaza instantelor pentru anularea acestor certificate de urbanism.
  Din cite stiu sint citeva ONG-uri , poate vor citi acest articol…
  Daca cei care ne conduc nu respecta CONSTITUTIA – nu mai spun de legile nr. 30/94 s-au 74/99 – prin care a fost RATIFICATA LEGISLATIA EUROPEANA ,ce pretenti sa mai avem sa se respecte H.C.L.???
  Deci sa intelegem cadin 2008 si pina in prezent MAFIA din PRIMARIA PIATRA NEAMT – a dat dovada ca sunt mai presus de lege…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate