Primăria Borlești: ANUNȚ de interes public privind Programul Rabla Local

0

Primăria comunei Borlești, județul Neam’, își exprimă intenția de participare la Programul privind Casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) prin înscrierea unui număr de maxim 50 autovehicule pentru anul 2022, aparținând persoanelor fizice, pe principiul `primul venit, primul servit”, urmând ca, în măsura în care vor fi prevăzute sume și pentru anul următor, să fie extinsă înscrierea.

Cetățenii cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Borlești, își vor putea casa mașinile mai vechi de 15 ani în schimbul unui voucher de 3.000 Lei. Pentru a beneficia de stimulentul în cuantum de 3.000 Lei acordat de Administraţia Locală a Comunei Borlești.

Criterii de eligibilitate a proprietarului autovehiculului uzat:

a) are domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Comuna Borlești;

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani iar vehiculul se află în evidențele fiscale ale U.A.T. Comuna Borlești;

c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local;

d) nu a obținut și nu este pe cale sa ob’in[ finan’are prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, pentru acelasi autovehicul cu care participa in Program;

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației ;

c) are norma de poluare Euro 3 și /sau inferioară ;

d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie).

Cererile de înscriere pentru casarea autovehiculelor prin Programul Rabla Local pot fi depuse la sediul Primăriei , la biroul Registratura și trebuie sa aibă anexate următoarele documente:

a) actul de identitate – copie certificată „conform cu originalul”;

b) acte de proprietate ale autovehiculului (Cartea de Identitate si Certificatul de Inmatriculare) – copii certificate “conform cu originalul”;

c) Certificat Fiscal eliberat de Compartimentul Impozite și Taxe Locale al Comunei Borlești din care să rezulte că nu există înregistrate restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local – în original;

d) Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de catre A.J.F.P. Neamt – în original;

d) extras de cont cu menționarea titularului și a codului IBAN.

Atenție: Pentru certificarea „conform cu originalul” este nevoie de prezentarea documentelor și în original!

Neîndeplinirea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare pe care solicitantul (autoritatea publică locală) o depune în cadrul sesiunii de finanțare.”, a transmis Primarul comunei Borlești, George Mutu.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate