Prefectura Neamt la control

0

După cum am informat printr-un comunicat, în perioada 11-21 martie a.c. o echipă din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne a efectuat o inspecţie la Instituţia Prefectului, sub conducerea Directorului General Adjunct d-na Augusta Cristina Urzică – preşedintele Comisiei. Inspecţia a vizat activitatea desfăşurată în perioada 2011 – februarie 2013.
Conform definiţiei din Ordinul 118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în MAI – „inspecţia reprezintă controlul general, ierarhic şi planificat, dispus de ministrul afacerilor interne, care vizează o examinare complexă, multidisciplinară, în scopul evaluării modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin planurile proprii de realizare a obiectivelor planificate, a competenţei şi capacităţii persoanelor cu funcţii de conducere, în scopul identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţiilor ori neregulilor constatate”.
Activitatea a avut un caracter planificat, motivat şi de faptul că în judeţul Neamţ, la Instituţia Prefectului, nu s-a realizat o astfel de activitate de control. Pe perioada inspecţiei a fost verificată în teren şi activitatea secretarilor din primăriile: Piatra Neamţ, Roman, Bicaz, Tîrgu Neamţ şi de la comuna Săvineşti.
În data de 12 aprilie a.c. am primit Raportul de control (99 de pagini) şi Planul de măsuri (13 pagini), aprobate de conducerea MAI – cu principalele concluzii rezultate în urma inspecţiei, în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse.
Raportul relevă: realizări, constatări, măsuri implementate în perioada inspecţiei, măsuri dispuse pentru perioada următoare, pe fiecare activitate prevăzută de lege la instituţia prefectului, inclusiv un capitol referitor la managementul instituţiei.
Planul de măsuri cuprinde 77 de recomandări, cu termene şi responsabili pentru implementare. Ultimele 27 de măsuri se referă la activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor desfăşurată la nivelul judeţului şi la activitatea de arhivă de la nivelul judeţului – domenii care au făcut şi ele obiectul inspecţiei din luna martie.
Raportul şi planul de măsuri au fost analizate în şedinţa săptămânală a echipei de conducere a Instituţiei Prefectului – fiecare şef de structură preluând măsurile ce privesc activitatea proprie. O parte din acestea au fost deja implementate în perioada care s-a scurs de la încheierea controlului până în prezent (exemple – revederea unor proceduri; realizarea unor sinteze; aprobarea unor planuri de control; revederea sistemului de monitorizare a activităţii serviciilor publice deconcentrate; întocmirea unor rapoarte prevăzute de lege)
Concluzii:
Analiza realizată de corpul de control a fost concretă, obiectivă, reliefând atât aspecte pozitive cât şi minusuri ( de exemplu a fost apreciată activitatea cancelariei, stadiul implementării sistemului de control managerial intern, colaborarea pe situaţiile de urgenţă, proiectele derulate cu finanţare externă, activitatea financiar-contabilă etc.). Echipa de control a apreciat că nu se impun sancţiuni pentru neajunsurile constatate, dar că trebuie acordată o mai mare atenţie următoarelor domenii:
– extinderea activităţilor de control, la nivelul judeţului, pe domenii de activitate, prin intermediul unor comisii mixte de specialişti;
– monitorizarea periodică a stadiului de realizare a programelor şi strategiilor proprii;
– intensificarea relaţiilor externe;
– instruirea periodică a secretarilor localităţilor şi verificarea activităţii acestora prin acţiuni de control la sediul primăriilor;
– informarea periodică a prefectului cu privire la starea de legalitate;
– efectuarea de controale cu privire la modul în care primarii îşi exercită atribuţiile delegate şi executate de aceştia în numele statului
– realizarea unor analize însoţite de măsuri cu privire la stadiul de aplicare a legilor proprietăţii
– reamenajarea unor spaţii de lucru cu publicul ;
– o mai bună comunicare la nivelul instituţiei;
– o monitorizare mai atentă a respectării termenului legal de răspuns la petiţii;
– revederea unor proceduri de lucru şi completarea procedurilor existente.

DETALII AICI

Comunicat Institutia Prefectului Neamt

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate