Pentru ce vor primarii din Neamț și Consiliul Județean 3.6 miliarde de lei prin Anghel Saligny: Lista proiectelor de investiții

5

Ministerul Dezvoltării a publicat Lista cererilor de finanțare depuse de către UAT-uri, pentru Programul National de Investiții Anghel Saligny. Facem precizarea că lista conține datele exact așa cum au fost introduse de către UAT-uri în platforma investitii.mdlpa.ro în perioada 23 septembrie – 08 noiembrie 2021.

Primăriile și Consiliul Județean Neamț cer finanțare pentru drumuri, poduri și rețele de apă și canal. În total, UAT-urile din Neamț cer 3.6 miliarde de lei prin Anghel Saligny pentru proiectele propuse. Valoarea totală cerută reprezintă aproximativ 2,6% din valoarea întregului program de investiții: 50 de miliarde de lei.

Potrivit informațiilor până la această oră, au fost depuse 7545 de proiecte, cu o valoare totală de 137 de miliarde de lei, valoare care depășește cu mult bugetul PNI Anghel Saligny, prin urmare nu toate cererile vor putea fi onorate.

Rămâne de văzut și ce fel de criterii de selecție (politice sau nu) vor fi implementate. Potrivit expertforum.ro, UAT-urile conduse de PSD și PNL au solicitat bani în procente relativ egale, aproape de 39%. Cererile USR constituie un pic peste 2% din bani. Suma mare destinată independenților se datorează valorii cerute de Primăria București. UDMR a solicitat 6% din bani.

Acte normative de referință pentru PNI Anghel Saligny:

UATJudețulDenumirea obiectivului de investițiiDomeniuValoarea eligibilă a obiectivului de investiții solicitată de la bugetul de stat (lei, inclusiv TVA)
DRĂGĂNEȘTINEAMȚModernizare drumuri satesti in comuna Draganesti, judetul NeamtDrumuri+poduri10,283,209
PIATRA-NEAMȚNEAMȚRealizare  pod nou peste raul Bistrita Piatra Neamţ , judeţul NeamţPoduri44,744,542
PIATRA-NEAMȚNEAMȚRealizare de retele noi de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila,  bd. Decebal și  bd. Traian ‘’ din Municipiul Piatra Neamţ , judeţul NeamţApă+canal16,729,954
GRUMĂZEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMTDrumuri6,547,443
BICAZNEAMȚREABILITARE POD TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL  MĂRCENI, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMTPoduri2,466,567
BICAZNEAMȚEXTINDERE  SISTEM  DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE  STRADA  IZVORU MUNTELUI, LOCALITATEA  IZVORU MUNTELUI, U.A.T. BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚApă+canal20,026,818
BICAZNEAMȚ„CONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE RÂUL BISTRIŢA, DIN ZONA SPITALULUI „SF. IERARH NICOLAE” ŞI AMENAJAREA UNEI ALEI PIETONALE, ÎN ORAŞUL BICAZ, JUDEŢUL NEAMŢ”Poduri2,331,747
BICAZNEAMȚMODERNIZARE DC 211 – DJ155F – SAT IZVORU ALB – SAT SECU, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri44,375,894
BICAZNEAMȚMODERNIZARE DC 208 SI DC 209 IN SATUL POTOCI, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri10,793,809
PĂSTRĂVENINEAMȚ„MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”Drumuri9,638,666
FĂUREINEAMȚREABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI PODURI IN COMUNA FAUREI, JUD. NEAMTDrumuri+poduri10,917,377
ROMÂNINEAMȚEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA ROMÂNI,  JUDETUL NEAMȚ Canalizare23,062,466
ROMÂNINEAMȚEXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ROMÂNI, JUDETUL NEAMȚAlimentare cu apă13,101,577
REDIUNEAMȚEXTINDERE  RETEA  DE  ALIMENTARE  CU  APA  IN  COMUNA  REDIU, JUDETUL  NEAMTAlimentare cu apă8,091,274
DOBRENINEAMȚ„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DOBRENI, JUDETUL NEAMT”Apă+canal23,574,912
GRINȚIEȘNEAMȚMODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRINTIES, JUDETUL NEAMTDrumuri9,724,531
PIPIRIGNEAMȚCONSTRUIRE POD  DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚPoduri3,484,931
PIPIRIGNEAMȚMODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri18,875,345
HANGUNEAMȚProiect integrat: Extindere alimentare cu apa in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul Neamt si extindere retea canalizare in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul NeamtApă+canal7,335,605
HANGUNEAMȚModernizarea infrastructurii rutiere in satele Hangu si Chiriteni, comuna Hangu, judetul NeamtDrumuri8,842,001
PĂSTRĂVENINEAMȚ” INFIINTARE  RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SAT RADENI ,COMUNA PASTRAVENI , JUDETUL NEAMT „Alimentare cu apă4,421,434
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚNEAMȚProiect integrat  Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul NeamțDrumuri+poduri1,422,814,524
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚNEAMȚSuplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg. Neamţ (aducţiune Preuteşti – Tg. Neamţ) Alimentare cu apă28,223,567
SĂVINEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri5,071,272
ROZNOVNEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMTDrumuri9,199,180
ROMANNEAMȚREABILITARE REZERVOR 5000 MC, STRADA MIHAI VITEAZU , MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚAlimentare cu apă7,750,572
MĂRGINENINEAMȚÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU ZONA „SAT NOU” – SAT MĂRGINENIAlimentare cu apă9,924,478
ROMANNEAMȚMODERNIZARE STR.ISLAZULUI, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri8,162,135
MĂRGINENINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri9,079,595
GHERĂEȘTINEAMȚExtindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraiestii Noi si Tetcani, judetul NeamtApă+canal22,104,441
ROMANNEAMȚMODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ207A-STRADA PLOPILOR-DN2, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri58,961,978
ROZNOVNEAMȚ
EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA SI ASFALTARE STRAZI ZONA VILE, ORAS ROZNOV, JUDETUL NEAMT
Canalizare5,508,698
DRAGOMIREȘTINEAMȚEXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMTApă+canal28,686,636
GÂDINȚINEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GADINTI, JUDEȚUL NEAMTDrumuri6,798,705
ROMANNEAMȚMODERNIZARE B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, STRADA TEIULUI ȘI TRANSILVANIEI ÎN MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri18,209,904
GÂDINȚINEAMȚExtindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Gadinti, judetul NeamtApă+canal19,883,266
RĂZBOIENINEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI SĂTEȘTI  ÎN COMUNA RĂZBOIENI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri9,996,695
RĂZBOIENINEAMȚInfiintare sistem de alimentare cu apa în comuna Războieni, judetul NeamțAlimentare cu apă16,418,097
ROMÂNINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA ROMÂNI JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri21,084,861
GHERĂEȘTINEAMȚModernizare drumuri comunale în comuna Gherăești, județul NeamțDrumuri18,863,894
MOLDOVENINEAMȚEXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMTApă+canal19,800,277
MOLDOVENINEAMȚMODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMTDrumuri14,870,902
TAȘCANEAMȚ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Tașca, județul Neamț”Drumuri3,999,563
TAȘCANEAMȚ”Modernizare pod peste pârâul Secu, sat Tașca, comuna Tașca, județul Neamț”Poduri1,707,054
TAȘCANEAMȚ”Construire pod peste pârâul Hamzoaia, comuna Tașca, județul Neamț”Poduri2,109,482
GHINDĂOANINEAMȚASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMTDrumuri11,150,159
SĂBĂOANINEAMȚModernizarea infrastructurii rutiere din comuna Sabaoani, judetul NeamtDrumuri13,229,292
TAȘCANEAMȚ”Modernizare pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț”Poduri1,974,942
TARCĂUNEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri12,364,322
ALEXANDRU CEL BUNNEAMȚModernizare str. Secu în localitatea Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, județul NeamțDrumuri7,739,555
GIROVNEAMȚModernizare reţea drumuri sătești, comuna Girov, judeţul NeamţDrumuri9,410,596
GIROVNEAMȚEXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GIROV JUDEŢUL NEAMŢAlimentare cu apă5,622,967
BORLEȘTINEAMȚEXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMTApă+canal25,627,722
NEGREȘTINEAMȚExtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Negrești, județul NeamțApă+canal10,610,860
BÂRGĂUANINEAMȚModernizare drumuri de interes local in comuna Bargauani, judetul NeamtDrumuri19,609,510
BORLEȘTINEAMȚREABILITARE STR. STEFAN CEL MARE, STR. LUMINII SI STR. BALANU IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMTDrumuri5,897,451
BORLEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BORLEȘTI‚ JUDEȚUL NEAMȚDrumuri27,264,367
CRĂCĂOANINEAMȚModernizare DC165 în sat Cracaul Negru, comuna Cracaoani, județul NeamțDrumuri6,153,735
TRIFEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri11,024,844
BICAZ-CHEINEAMȚReabilitare/modernizare drumuri în comuna Bicaz Chei județul NeamțDrumuri+poduri17,187,289
NEGREȘTINEAMȚModernizare rețea drumuri sătești, comuna Negrești, județul NeamțDrumuri6,832,213
SĂBĂOANINEAMȚExtindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian in comuna Sabaoani, judetul NeamtCanalizare7,657,598
URECHENINEAMȚCONSTRUIRE PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL RAIOSU ÎN PUNCTELE COBUZ NECULAI, TUDOSE ION, CHITIC VASILE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢPoduri3,201,036
URECHENINEAMȚMODERNZARE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢDrumuri10,438,646
DULCEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri15,849,664
DULCEȘTINEAMȚÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚCanalizare14,328,957
DULCEȘTINEAMȚÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚAlimentare cu apă7,054,666
URECHENINEAMȚÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢCanalizare27,099,227
CEAHLĂUNEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI SATESTI IN COMUNA CEAHLAU, JUDEȚUL NEAMTDrumuri7,951,419
CEAHLĂUNEAMȚINFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CEAHLAU JUDETUL NEAMT
Alimentare cu apă3,484,441
PIATRA ȘOIMULUINEAMȚMODERNIZARE STRADA STATIUNII SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL IAPA, SAT NEGULESTI, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMTDrumuri+poduri3,573,909
DUMBRAVA ROȘIENEAMȚModernizare drumuri de interes local, comuna Dumbrava Roșie, județul NeamțDrumuri6,520,029
POIENARINEAMȚExtindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Poienari, judetul NeamtApă+canal10,486,068
POIENARINEAMȚDRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA POIENARI, JUDETUL NEAMTDrumuri+poduri6,939,646
STĂNIȚANEAMȚExtindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stanita, judetul NeamtApă+canal15,578,903
STĂNIȚANEAMȚMODERNIZARE  DC64 VEJA – VLADNICELE SI A UNOR DRUMURI LOCALE IN COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMTDrumuri14,036,945
TĂMĂȘENINEAMȚ
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ
Drumuri20,917,234
BICAZ-CHEINEAMȚÎnființare rețea publică de apă uzată în comuna Bicaz Chei, județul NeamțCanalizare9,829,078
PÂNCEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI ÎN COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMTDrumuri13,873,866
VĂLENINEAMȚ„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VĂLENI JUD. NEAMȚ”Drumuri20,505,370
ZĂNEȘTINEAMȚModernizare drumuri de interes local in Comuna Zanesti, judetul NeamtDrumuri16,856,169
ION CREANGĂNEAMȚModernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul NeamtDrumuri12,800,058
TĂMĂȘENINEAMȚExtindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul NeamțApă+canal22,636,307
ȘTEFAN CEL MARENEAMȚREABILITARE SI MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ IN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri12,837,632
AGAPIANEAMȚMODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT AGAPIA SI ADUCTIUNE PRIN REPOMPARE SPRE SATELE FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMTAlimentare cu apă14,006,418
BIRANEAMȚModernizare drumuri comunale in comuna Bara, judetul NeamtDrumuri11,207,661
AGAPIANEAMȚREALIZARE PODURI DIN BETON ARMAT IN SATELE AGAPIA SI SACALUSESTI, COM.AGAPIA, JUD.NEAMTPoduri7,399,600
AGAPIANEAMȚMODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN LOCALITATILE AGAPIA, FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT, L=5,005 KMDrumuri11,933,226
SAGNANEAMȚ„ÎNFIINȚARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN SATELE LUȚCA SI VULPĂȘEȘTI, COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMȚ”
Apă+canal38,965,670
SAGNANEAMȚ„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ”Apă+canal33,878,386
SAGNANEAMȚ„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ”Drumuri+poduri17,968,890
ȚIBUCANINEAMȚMODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ – 2021Drumuri6,531,207
ȚIBUCANINEAMȚEXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢCanalizare32,551,001
ȚIBUCANINEAMȚEXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ
Alimentare cu apă17,862,248
ALEXANDRU CEL BUNNEAMȚExtindere rețea de canalizare ape uzate în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.Canalizare16,298,243
FARCAȘANEAMȚINFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT
Apă+canal10,293,752
CORDUNNEAMȚMODERNIZAREA DE DRUMURI DIN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMTDrumuri11,751,715
CORDUNNEAMȚExtindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele cordun si Pildesti, comuna Cordun, judetul NeamtApă+canal16,998,020
FARCAȘANEAMȚMODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN SATELE COMUNEI FARCAȘA, JUDETUL NEAMȚDrumuri19,484,139
COSTIȘANEAMȚModernizare drumuri locale in comuna Costisa, judetul NeamțDrumuri8,436,334
COSTIȘANEAMȚEXTINDERE RETEA DE CANALAIZARE IN COMUNA COSTISA,  JUDETUL NEAMTCanalizare15,481,686
PÂNGĂRAȚINEAMȚMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 143 ÎN SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri8,717,168
ONICENINEAMȚModernizare drumuri locale in Comuna Oniceni, Judetul NeamtDrumuri13,478,331
BAHNANEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMTDrumuri14,814,401
HORIANEAMȚInfiintare sistem de alimentare cu apa in sat Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt si extindere retea de canalizare ape uzate in  satele Horia si Cotu Vames, comuna Horia, judetul NeamtApă+canal13,219,769
BOGHICEANEAMȚÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚCanalizare17,104,903
POIANA TEIULUINEAMȚASFALTARE DRUMURI IN COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMTDrumuri6,866,870
BOGHICEANEAMȚEXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚAlimentare cu apă7,287,788
BOGHICEANEAMȚMODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN SATELE BOGHICEA ŞI SLOBOZIA, COMUNA BOGHICEA, JUDEŢUL NEAMŢDrumuri12,296,795
GÂRCINANEAMȚModernizare drumuri de interes local in comuna Garcina, judetul NeamtDrumuri+poduri12,525,939
BORCANEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI SATESTI SI POD PESTE RAUL BISTRITA IN COMUNA BORCA, JUDEȚUL NEAMTDrumuri+poduri7,476,284
TUPILAȚINEAMȚINFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TUPILATI JUDETUL NEAMTAlimentare cu apă14,303,795
TUPILAȚINEAMȚModernizare reţea drumuri sătești, comuna Tupilaţi, judeţul NeamţDrumuri4,983,511
BOZIENINEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI SATESTI IN COMUNA BOZIENI, JUDEȚUL NEAMTDrumuri8,566,183
BODEȘTINEAMȚModernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul NeamtDrumuri5,268,259
BICAZU ARDELEANNEAMȚConstruire Poduri peste Paraul Jidanului pe Strada Jidanului , Strada Piciorul Telecului , Strada Moara lui Iordache , Comuna Bicazu Ardelean , Judetul Neamt .Poduri5,914,151
BICAZU ARDELEANNEAMȚModernizare Sistem Rutier Comuna Bicazu Ardelean Drumuri8,740,075
VALEA URSULUINEAMȚModernizare drumuri satesti in satele Giurgeni si Muncelu de Jos din comuna Valea UrsuluiDrumuri6,271,631
TÂRGU-NEAMȚNEAMȚExtindere retea de canalizare in orasul Targu-Neamt, judetul NeamtCanalizare6,411,562
TÂRGU-NEAMȚNEAMȚModernizare 10 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 5,4 kmDrumuri13,126,473
TÂRGU-NEAMȚNEAMȚModernizare 21 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 9,686 kmDrumuri23,611,130
TRIFEȘTINEAMȚModernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul NeamtDrumuri16,790,530
CÂNDEȘTINEAMȚMODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CANDESTI, JUDETUL NEAMTDrumuri18,827,502
TRIFEȘTINEAMȚEXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE , IN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMTApă+canal23,725,937
BRUSTURINEAMȚEXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMTApă+canal16,320,863
BRUSTURINEAMȚModernizare retea de strazi de interes local in comuna Brusturi, judetul NeamtDrumuri7,302,802
DĂMUCNEAMȚModernizare drum comunal DC 201, Comuna Damuc, judetul NeamtDrumuri19,237,395
TIMIȘEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri27,426,884
GÂRCINANEAMȚModernizare DC 145 Gârcina-Cuejdiu, comuna Gârcina, județul NeamțDrumuri+poduri32,515,718
ȚIBUCANINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri17,871,303
DOLJEȘTINEAMȚModernizare drumuri satesti în comuna Doljesti, judetul Neamt, – 9925 mDrumuri11,370,608
DOLJEȘTINEAMȚModernizare drumuri satesti, in comuna Doljesti, judetul Neamt -7946 mDrumuri5,888,304
CÂNDEȘTINEAMȚMODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA  CANDESTI, JUDETUL NEAMT – rest de executatDrumuri15,441,411
TIMIȘEȘTINEAMȚEXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE DUMBRAVA ȘI PLĂIEȘU ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚCanalizare21,320,045
RĂUCEȘTINEAMȚINFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Canalizare77,353,223
PETRICANINEAMȚREABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PETRICANI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri9,466,234
RĂUCEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN SAT RĂUCEȘTI, COMUNA RĂUCEȘTI, JUDETUL NEAMȚDrumuri13,926,576
SECUIENINEAMȚExtindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in localitatile Secuieni si Secuienii Noi din Comuna Secuieni, jud. NeamtApă+canal12,011,291
SECUIENINEAMȚModernizare drumuri de interes local in comuna Secuieni, jud. NeamtDrumuri9,845,682
TAZLĂUNEAMȚExtindere sistem de alimentare cu apă potabilă și extindere sistem de apă uzată în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul NeamțApă+canal32,613,350
PODOLENINEAMȚMODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri18,834,335
TAZLĂUNEAMȚModernizare drumuri de interes local în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul NeamțDrumuri5,222,719
VÂNĂTORI-NEAMȚNEAMȚMODERNIZARE DRUMURI ÎN SATUL VÂNĂTORI – NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚDrumuri15,395,045
RUGINOASANEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA RUGINOASA JUDETUL NEAMTDrumuri11,719,203
VÂNĂTORI-NEAMȚNEAMȚ“Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”Drumuri11,547,674
BODEȘTINEAMȚInfiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul NeamtCanalizare18,428,680
BĂLȚĂTEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI , JUDETUL NEAMTDrumuri18,812,855
DOCHIANEAMȚMODERNIZARE COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMTDrumuri17,701,832
DOCHIANEAMȚEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SAT DOCHIA,COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMTCanalizare15,744,263
BOTEȘTINEAMȚEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT. ETAPA 2021Canalizare10,598,558
HORIANEAMȚModernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul NeamțDrumuri8,048,814
ICUȘEȘTINEAMȚMODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA ICUȘEȘTIDrumuri+poduri13,632,323

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
5 Comentarii
 1. Costica Tamba spune

  [email protected] , locuiesc in Constanta din anul 1978 , de loc sunt din satul Spiridonesti com Icusesti , va rog in numele celor din sat care mai locuiesc si celor care vor sa se intoarca modernizati drumurile din acest sat uitat de toti primarii de pina acum , sunt foarte multi care vor la tara nu se intorc din cauza drumurilor , multumesc !!

 2. Onelian spune

  Aici sant banii d-vs. In buzunarele lor large….

 3. V.Vasile spune

  Mai primarilor mai , nu vad niciun proiect pt. gaz metan cu toate cu in campanie , il promovati de-mi tiuiau urechile ! Mai marii de pe la Bruxelles zic ca va fi interzisa incalzirea cu lemne ca de , lemnul e trebuincios austriecilor iar ghioceii nostri vorba aia , parlamentari UE , pana sa se exprime ei prin semne , pana sa termine cu naveta ca mai importante sunt congresele lor , gata, este inerzisa surcica in sobe…..

  1. Ioan spune

   MUGUREL COZMANCIUC , VUVUZEAUA LIBERALILOR , ACUM MARE PARLAMENTAR , IN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN AUGUST – SEPTEMBRIE 2020 UMBLA CU ȚEAVA DE GAZ INCLUSIV PE VALEA MUNTELUI , ZONĂ DEFAVORIZATĂ !!!
   DUPĂ ALEGERI AȚI MAI AUZIT CEVA DESPRE MUGUREL CARE DĂDEA GAZE ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ ??? !!@

 4. Doru spune

  La o prima citire, Bicazul are mai multe proiecte decât Piatra Neamț !

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate