Noutati privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

0

In Monitorul Oficial nr. 795 din 17 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul Nr.3451 din 03.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.

Astfel, se excepteaza de la autorizare, daca nu se executa la constructiile prevazute in lege, lucrarile de reparatii, inlocuiri ori reabilitari privind:

a)      finisaje interioare, exterioare, tencuieli, placaje, altele asemenea;

b)   trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;

c)   lucrari de reabilitare energetica la cladiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, respectiv sunt situate in afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

In ceea ce priveste documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa, se utilizeaza formularul model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare”. Documentatia va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

a)      certificatul de urbanism, in copie;

b)      dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

c)      documentatia tehnica D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

d)     avizele, acordurile si punctual de vedere/actul administrative al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie

e)      studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar.

In situatii deosebite, in functie de conditiile specifice de amplasament, si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii si daca prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeaza suficiente elemente necesare autorizarii, ori daca se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

– expertize tehnice; raport de audit energetic, raport de expertiza a sistemelor tehnice, certificat de performanta energetica a cladirii; studiu privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de lege.

Modificarile aduse de Ordinul Nr.3451 din 03.12.2013 le puteti vizualiza accesand link-ul: Ordin 3451/2013.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate