Normele privind ucenicia la locul de munca

0

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 18.11.2013 a fost publicat HG nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile legii. Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica.

Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane.

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru ucenicie.

Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie in raport cu activitatea de coordonare a activitatii ucenicului se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea desfasurarii activitatii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le modifice prin act aditional la contract.

Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica care este calificat pentru practicarea ocupatiei sau, dupa caz, a activitatii pentru care se organizeaza programul de ucenicie; practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie; are o experienta de munca in ultimii 5 ani din care cel putin 2 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia; nu are cazier judiciar; este apt din punct de vedere fizic si psihic.

Indeplinirea conditiilor se demonstreaza prin acte care atesta pregatirea de specialitate dobandita prin discipline/module/cursuri/stagii de pregatire pentru competentele vizate prin programul de ucenicie, prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinte eliberate de angajator sau, dupa caz, alte documente specifice din care rezulta experienta profesionala pentru domeniul ocupational vizat prin programul de ucenicie.

In cadrul programului de formare contractat, formarea practica a ucenicului este realizata sub indrumarea si supravegherea formatorului furnizorului de formare.

Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea si indrumarea formarii practice a ucenicului sa se poata realiza si de catre personalul de specialitate numit de angajator.

Salariatii angajatorului pot asigura formarea profesionala a ucenicului/ucenicilor numai daca acestia au calitatea de formatori in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.

Mai multe informatii puteti obtine accesand link-ul: HG nr 855/2013.

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate