Modificări în Codul Rutier: Poliția poate folosi imagini de pe camerele de supraveghere sau de bord pentru a sancționa șoferii

1

Ordonanța de Urgență nr. 84/2024, publicată în Monitorul Oficial pe 29 iunie, modifică substanțial unele prevederi din Codul Rutier. Printre altele, șoferii pot fi sancționați și în baza unor înregistrări audio-video primite de polițiști de la alți participanți la trafic sau de la administratorii drumurilor publice.

În Codul Rutier se introduc două noi articole, art. 109^2 si 109^3.

Astfel, articolul 109^2 prevede că Poliția Română are dreptul de a prelucra datele de monitorizare a traficului rutier, colectate de administratorii drumurilor publice de interes județean și local cu ajutorul unor mijloace tehnice instalate pe drumurile pe care le administrează.


Poliția Română primește de la administratorii drumurilor publice de interes județean și local, automat, prin intermediul unor sisteme de comunicații securizate, semnalări și datele de monitorizare a traficului aferente acestora care privesc posibila:
a) încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice;
b) prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.
Posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:
a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;
b) interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;
c) semnificația culorii roșii a semaforului;
d) trecerea la nivel cu calea ferată;
e) interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;
f) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.


Administratorii drumurilor publice au obligația de a se asigura că mijloacele tehnice destinate măsurării vitezei care furnizează date către Poliția Română sunt omologate și verificate metrologic, potrivit normelor în vigoare. De asemenea, aceștia trebuie să informeze public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existența mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.

Articolul 109^3 prevede că polițistul rutier poate constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice și cu ocazia verificării sesizării formulate de un participant la trafic ce a perceput în mod nemijlocit și întâmplător efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul unui vehicul, a oricăreia dintre manevrele prevăzute la art. 54^1 alin. (2) și a surprins aceste manevre agresive într-o înregistrare audio-video sau video, după caz.

Sesizarea participantului la trafic trebuie să conțină în mod obligatoriu datele acestuia de identificare – nume, prenume și cod numeric personal ori, după caz, codul unic de identificare, datele de contact – număr de telefon și adresa de corespondență, declarația pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și a înregistrării audio-video sau video, data, ora, locul sau orice elemente de natură să conducă la identificarea locului unde a fost percepută și surprinsă posibila faptă contravențională, precum și semnătura și să fie însoțită de înregistrarea audio-video. Comunicarea sesizării se realizează prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.

Înregistrarea audio-video sau video trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) extrasul cadrului din filmarea audio-video sau video care surprinde manevrele agresive percepute de participantul la trafic;
b) data și ora când au fost surprinse manevrele agresive;
c) locul ori elemente de natură să conducă la identificarea locului unde au fost surprinse manevrele agresive;
d) vehiculul implicat și numărul de înmatriculare ori înregistrare al acestuia, după caz;
e) semnalizarea rutieră a sectorului de drum public pe care au fost surprinse manevrele agresive, relevantă pentru constatarea contravenției.

Poliția rutieră asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la trafic ce a formulat sesizarea, acestea urmând a fi puse la dispoziție, la cerere, exclusiv organelor de verificare și control sau organelor judiciare, după caz.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;
b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;
d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;
e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;
f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți;
g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestuia;
h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

S-au introdus și o serie de prevederi menite să prevină eventualele abuzuri:

Sesizarea se clasează de către poliția rutieră competentă, fără altă formalitate, în oricare dintre următoarele situații:
a) se constată că aceasta nu este formulată de un participant la trafic;
b) persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod nemijlocit și întâmplător manevrele agresive;
c) aceasta nu cuprinde elementele prevăzute la alin. (2);
d) aceasta a fost transmisă după o perioadă mai mare de 30 de zile de la data surprinderii manevrelor agresive;
e) înregistrarea audio-video sau video lipsește ori nu cuprinde toate elementele prevăzute la alin. (5).
Se consideră că persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod întâmplător manevrele agresive atunci când:
a) aceasta a sesizat, cu privire la același autovehicul, mai mult de o posibilă faptă contravențională săvârșită într-un interval de 24 de ore sau mai mult de trei posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 15 zile;
b) aceasta a sesizat, cu privire la același loc, mai mult de trei posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 24 de ore sau mai mult de șapte posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 15 zile.

Important: Aceste dispoziții intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României (adică la sfârșitul lunii octombrie 2024).

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
1 Comentariu
  1. Radu spune

    Stat polițienesc… Multe sunt la latitudinea organului dar calitatea acestuia se prezumă a fi satisfăcătoare. Și ce să vezi, e plin de rebuturi pe toate drumurile.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate