Modificări aduse Codului Fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderilor

0

În MO nr. 319/04.05.2017 a fost publicată HG nr.  284/2017  pentru  modificarea  și completaea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016.

IMPOZITUL PE PROFIT

► Având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2017 rămâne valabilă facilitatea aplicării scutirii de impozit pentru profitul reinvestit în activele corporale prevăzute în subgrupa 2.1 clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și s-a extins aplicarea facilității și pentru dreptul de  utilizare a programelor informatice, în cazul dreptului de utilizare a programelor informatice scutirea de impozit se aplică pentru cele achiziționate și utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2017.

► Persoanele juridice care, începând cu data de 1 februarie 2017, au trecut la aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, au în vedere și următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:

a) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2017 se recuperează potrivit prevederilor art. 31 din Codul fiscal, anul 2017 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi

b) pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie- 31 ianuarie 2017 inclusiv, înregistrată de către un contribuabil care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit. se recuperează potrivit prevederilor  art. 31 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată  a impozitului pe profit, iar anul 2018 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;

c) în cazul in care contribuabilul revine, în cursul anului 2017, la sistemul de plată a impozitului pe profit prin opțiune, având subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei, pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2017 inclusiv este luată în calcul la stabilirea rezultatului fiscal aferent perioadei în care a redevenit plăititor de impozit pe profit, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenți anului 2017, și se recuperează începând cu anul 2018, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada în care contribuabilul redevine  plătitor de impozit pe profit nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.

 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

► Persoanele juridice române care desfășoară ca activitate principală sau secundară  activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de  Legea nr. 170/2016  privind Impozitul specific unor activități, iar la sfârșitul anului precedent nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro și au îndeplinite celalte condiții prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe vemturile microîntreprinderilor.

Cursul de schimb la închiderea exercițiului financiar 2016 este de 4.5411 lei/euro.

Exceptie: Nu intră sub incidența prevederilor de mai sus  persoanele juridice române plătitoare de impozit specific unor activități potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor  activități chiar dacă realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN pentru care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

► Persoanele juridice care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie  2017  aplică  următoarele regull  de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului:

– dacă în cursuI unui an fiscal realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, acestea datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent:  4..5411 lei/euro.

–  veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum și veniturile din consultanță și management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20% sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.

► În condițiile  abrogării cotei de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile care aveau un salariat prin OUG nr. 3/2017, se fac următoarele precizări:

a) în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariați existent la sfârșitul ultimei luni a trimestrului respectiv;

b) pentru microîntreprinderile care au un salariat și care aplică cota de impozitare de 1% , al cărui raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră îndeplinită  dacă în cursul aceluiași trimestru este angajat un nou salariat; noul salariat  trebuie  angajat  cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni;

c) pentru microîntreprinderile care nu au salariați, în situația în care se angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare prevăzute la art. 51 alin. (1) din Codul fiscal, salariatul trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Sursa: ANAF

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate