ITM Neamț: Paisprezece accidente de muncă, anunțate în luna iulie / Unul a fost mortal

0

În luna iulie, inspectorii de muncă din Neamț au efectuat 424 de controale, ocazie cu care s-au constatat 379 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 381 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 244 de sancţiuni contravenţionale din care 39  de amenzi în cuantum de 342.500 lei.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 198 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat 183 de abateri de la prevederile legale, au dispus 185 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi au aplicat în total 183 de sancţiuni contravenţionale din care 18 amenzi în valoare de 31.500 lei.

        Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Cauzele cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: accident de circulaţie, cădere de la acelaşi nivel, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

În luna iulie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 226 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au  dispus 196 de măsuri şi au aplicat în total 61 de sancţiuni contravenţionale din care 21  de amenzi în cuantum de 311.000 lei pentru încălcări ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 10 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 14 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, din care 2 tineri cu vârsta între 15-18 ani.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 10 amenzi în cuantum de 280.000 lei şi au fost dispuse 10 măsuri. În cazul unui angajator s-au înaintat către organele de cercetare penală, documentele necesare în vederea constatării infracţiunii pentru nerespectarea regimului de muncă al minorilor.Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: creşterea animalelor, facilităţi de cazare, baruri, restaurante, comerţ, activităţi de creditare, fabricarea produselor de patiserie.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 76 de măsuri, iar 18 angajatori au fost sancţionaţi  contravenţional cu 3 amenzi în cuantum de 19.000 lei şi 15 avertismente contravenţionale.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la ITM Neamț 14 contracte colective de muncă.

     EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE :

I.  Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă, inspectorii de muncă au verificat respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din lege, respectiv:

  • măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;
  • măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna iulie 2020, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 3 controale la centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor  vârstnice, centre rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr.394/2020.Au fost dispuse 2 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

În luna iulie 2020, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au verificat un număr de 194 agenţi economici menţionaţi la  art.6 – 9 din Anexa 3 la H.G. nr.394/2020, cu un număr total de 1016 salariaţi.Au fost efectuate un număr de 194 controale,atât pe timp de zi cât şi noaptea.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 104 angajatori cu 14 amenzi în cuantum de 14000 lei şi 108  avertismente  contravenţionale şi au fost dispuse 122 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

De asemenea, în luna iulie, inspectorii de muncă coordonaţi de inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de  Muncă  Neamţ, în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ şi ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, au efectuat controale comune, în sistem integrat, pe raza judeţului Neamţ, pentru verificarea respectării măsurilor de protecţie sanitară dispuse pe perioada stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus. Astfel, inspectorii de muncă au verificat  modul în care angajatorii asigură distanţarea fizică la locul de muncă, triajul şi dezinfectarea mâinilor la începerea lucrului, purtarea măştii de protecţie, întocmirea de instrucţiuni/proceduri privind prevenirea infectării cu noul coronavirus, instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acţiunea de control va continua în perioada următoare, în vederea conştientizării tuturor angajatorilor şi angajaţilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2.

II. Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii  şi  sănătăţii în  muncă  la angajatorii  care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor

Conform Programului-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, în perioada 20-22 iulie 2020, s-a desfăşurat la nivel național, Campania Naţionalăpentruidentificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  la angajatorii care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Acţiunile de control efectuate în cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, precum și verificarea respectării de către angajatorii din domeniul constructiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost verificaţi 25 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 35 de deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 27 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 4.000 lei .

În domeniul relațiilor de muncă, au fost constatate 10  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni contravenţionale.

Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost dispuse 25 măsuri de remediere a neconformităților constatate, au fost sancționaţi un număr de 18 angajatori cu 25 de sancțiuni contravenționale, respectiv o amendă în cuantum de 4000 lei şi  24 de avertismente contravenţionale.

 A fost oprită activitatea la un şantier, până la remedierea abaterilor constatate de către inspectorii de muncă.

III. Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă

În luna iulie,  a continuat desfășurarea Campaniei naționale privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă.

Grupul țintă îl constituie angajatorii care figurează în portalul REGES, cu contracte individuale de muncă suspendate, angajatori  la care există informații privind primirea la muncă a salariaților carora le-au suspendat contractele de muncă și angajatori care, din datele obținute de la agențiile județene de ocupare a forței de muncă, rezultă că au solicitat sumele necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestei campanii, în luna iulie, au fost efectuate un număr de 172 de controale, atât pe timp de zi, cât şi noaptea ,inclusiv sămbata.

Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă,  au fost aplicate 35 de sancțiuni în cuantum de 169.000 lei, din care  6 amenzi pentru muncă nedeclarată la 6 angajatori în cuantum de 140.000 lei, iar în temeiul altor prevederi legale, au fost aplicate 10 amenzi în cuantum de 29.500 lei şi  19 avertismente contravenţionale. Au fost depistate 7 persoane, care prestau muncă nedeclarată.

Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă,  au fost aplicate 152 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

IV. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai mari de 37 grade C sau indicele de temperatură–umezeală ( ITU) a depăşit pragul critic de 80 unități), inspectorii de muncă au efectuat un număr de  12 controale la agenţi economici, având un număr total de 287 salariaţi. Urmare acţiunilor de control s-au constatat un număr de 6 neconformităţi privind aplicarea O.U.G. nr. 99/2000. Totodată, inspectorii de muncă au constatat că în unele intreprinderi verificate, au fost luate un număr total de 27 măsuri de protecţie a salariaţilor împotriva expunerii la temperaturi extreme. Urmare neconformităţilor constatate au fost aplicate un număr de 5 avertismente contravenţionale.

  •               Informații furnizate de ITM Neamț, Inspector şef, Ioan Popescu

                  

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate