ISJ Neamț: Apel de selecție privind constituirea corpului de metodiști

0

În conformitate cu Nota MEN nr. 37415/11.09.2019 și cu Procedura de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț sunt transmise precizările privind procesul de constituire a corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar în anul școlar 2019-2020.

În baza notei MEN, toate cadrele didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamt în anul școlar 2019-2020  trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) studii superioare corespunzătoare funcției didactice ocupate;

b) titular în învățâmântul preuniversitar;

c) cel puțin gradul didactic II în învățământ;

d) fac dovada acumulării a minim 90 de credite profesionale transferabile în ultimul interval complet de cinci ani, considerat de la data promovării examenului național de definitivare în învățământ – conform art. 245, alin.6 din LEN nr. 112011 cu modificările și completările ulterioare;

e) calificativul foarte bine în fiecare din ultimii 5 ani școlari.

Pentru cadrele didactice titulare care au avut contractul de muncă suspendat, fiecare tranșă  de  câte  cinci  ani,  calculată de la data  promovarii examenului de definitivare în învățământ, se prelungește, după caz, cu anii în care cadrul didactic a avut, în perioada respectivă, contractul de muncă suspendat (de ex. pentru concediul de creștere și îngrijire a copilului).

Condiția acumulării a 90 de credite profesionale transferabile se consideră integral îndeplinită pentru personalul didactic care a obținut, în intervalul respectiv, gradul didactic II sau gradul didactic I, chiar dacă nu a fost parcursă procedura de echivalare în credite a gradelor didactice, precizată în OMECTS nr. 5562/2011.

Constituirea corpului de metodiști ai inspectoratului școlar se face în două etape:

Etapa I: Cadrele didactice care au făcut parte din corpul de metodiști în anul anterior îi pot menține calitatea de metodist în anul școlar curent, daca fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la punctele a)- e).

Pentru aceasta, fiecare va depune la inspectoratul școlar, în atenția inspectorilor pentru dezvoltarea resurselor umane, dosarul cuprinzând:

 cerere pentru menținerea calității de metodist în anul școlar 2019-2020;

• adeverința privind calificativul obținut în anul școlar 2018-2019,  emisă de unitatea de învățământ la care are baza, în urma calificativelor din toate unitătile de învățământ la care a fost încadrat;

•   adeverința de la unitatea de învățământ de  proveniență, care atestă acumularea a minim 90 de credite  profesionale transferabile în ultimul
interval  complet  de  cinci   ani, considerat  de  la  data  promovare examenului național de definitivare în învățământ; adeverința se acordă în baza documentelor justificative depuse de cadrul didactic la dosarul personal, verificate de responsabilul cu formarea continuă și de directorul unității de învățământ.

Termenul de depunere a dosarului la inspectoratul școlar: 30 septembrie 2019

Etapa a II-a: În urma finalizarii etapei I, inspectorii responsabili cu dezvoltarea resurselor umane întocmesc, pentru fiecare disciplină, lista metodiștilor care îndeplinesc condițiile specificate. La disciplinele pentru care se constată deficit de metodiști, se organizeaza selecție  în  vederea completarii corpului de metodiști ai inspectoratului

Lista disciplinelor pentru care se va organiza selecția, precum și etapele selecției se vor afla pe site-ul inspectoratului școlar pe data de 3 octombrie 2019.

Înformafiile din prezentul apel de selecție vor fi afișate pe site-ul fiecărei unitați de invățămant și în cancelarie (la toate structurile), în atenția cadrelor didactice.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate