Evolutia principalelor beneficii de asistenta sociala in judetul Neamt in contextul situatiei economico-financiare actuale

0

Analiza beneficiilor de asistenta sociala este o tema extrem de laborioasa avand in vedere diversitatea acestor tipuri de beneficii cat si reglementarile legislative extrem de multiple. Legislatia actuala include sistemul de beneficii de asistenta sociala din Romania in sistemul national de asistenta sociala ; acesta a evoluat considerabil in ultimii ani, regasindu-se in prim planul Programului de Guvernare actual.
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala este o structura deconcentrata a Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie sociala care administraza si gestioneaza beneficiile de asistenta sociala ( cca 23 tipuri de beneficii) si alte programe privind serviciile sociale sustinute de la bugetul de stat prin bugetul MMFPS.
Beneficiile de asistenta sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale / familiale obtinute din munca, in vederea obtinerii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii nivelului de trai a anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege ( Legea 292/2011- Legea asistentei sociale).
Principalele tipuri de beneficii de asistenta sociala acordate sunt cele care vizeaza:

1.Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse :

– Ajutorul social (Venitul Minim Garantat)
– Alocatia pentru sustinerea familiei
– Ajutorul pentru incalzirea locuintei

2. Politici familiale:

– Alocatia de stat pentru copii
– Alocatia de plasament
– Indemnizatia pentru cresterea copilului
– Stimulentul de insertie ( acordat in cazul in care mama sau tatal care ar avea dreptul la indemnizatie de crestere a copilului realizeaza venituri)

3. Sprijinul persoanelor cu dizabilitati – o serie de beneficii destinate atat adultilor cat si copiilor cu dizabilitati:
– Indemnizatia lunara acordata persoanelor cu handicap grav si accentuat
– Indemnizatia lunara de hrana HIV/SIDA
– Buget personal complementar acordat lunar persoanelor cu handicap
– Indemnizatia lunara de insotitor pentru persoanele cu handicap vizual, etc

4. Subventiile acordate unor asociatii si fundatii care acorda diverse tipuri de servicii sociale.

Daca raportam populatia jud.Neamt ( cca 470.000loc) la un numar mediu de beneficiari de diverse tipuri de beneficii sociale ( cca 152.000) rezulta un coeficient substantial din populatia judetului Neamt – 33% care beneficiaza de diverse tipuri de beneficii sociale.
Analizand datele cuprinse in Buletinul statistic din domeniul muncii si protectiei sociale, la nivel national se constata o crestere a sumelor alocate beneficiilor sociale in perioada ianuarie –iunie 2015 fata de aceeasi perioada a anului 2014; comparativ cu sumele cheltuite in anul 2014 – in anul 2015 ( perioada ianuarie- iunie 2015) a avut loc o crestere de cca 14% ( la nivelul jud Neamt) asta se datoreaza majorarii cuantumurilor la alocatia de sustinere a familiei si a alocatiei de plasament, reglementata de OU nr.65/octombrie 2014; tendinta de crestere se mentine in anul 2015 mizandu-se pe faptul ca mentinerea beneficiilor sociale la un nivel relativ scazut ar avea consecinte negative pe termen mediu si scurt legate de deteriorarea nivelului de trai, a starii de sanatate si de educatie a populatiei.
Politicile sociale pe care guvernul actual le dezvolta in folosul cetatenilor urmaresc realizarea unei protectii sociale sporite si asigurarea unui nivel de trai minimal anumitor categorii de persoame – in special, persoane defavorizate( prevazute de Legea asistentei sociale nr.292/2011, actualizata).

Efortul financiar pentru plata acestor beneficii este considerabil:
numai la nivelul lunii iunie 2015 – pentru judetul Neamt au fost achitate 18.599.327,70 lei (beneficii sociale, contributiile si taxe aferente pentru cele 83 de UAT-ri ); cumulat 01-06 2015 efortul financiar afost de 113.395.059lei ( cca 1.140 mld); se constata o crestere fata de perioada similara a anului trecut cu cca 14%.
Ministerul Muncii aloca fondurile necesare conform calendarului de plati prestabilit, neexistand intarzieri la plata beneficiilor sociale in anul 2015.
Din totalul platilor efectuate cea mai mare parte a resurselor financiare a fost directionata catre alocatia de stat pt copii, reglementata de Legea 61/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alocatia de stat are caracter universal si este acordata copiilor in varsta de pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional. Pentru copii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap AS se acorda in cuantum de 200lei/luna/copil;pentru copiii care au varsta peste 2 ani si care nu sunt cu handicap cuantumul alocatiei este de 84 lei/luna, pentru copii mai mari de 3 ani, incadrati in grad de handicap cuantumul este de 200lei/luna.
Ca noutate legislativa va aduc la cunostinta prevederile Legii 125/ 02 iunie 2015 privind aprobarea OUG nr.65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care are loc majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand cu drepturile eferente lunii iunie 2015.( practic se dubleaza alocatiile de stat pt copii de la 42 lei la 84 lei pt copii cu varsta cuprinsa intre 2 -18 ani iar in cazul copilului incadrat in grad de handicap 200lei/luna.

Pentru un numar de 96.991 beneficiari – platile efectuate au fost de 5.751.850/luna iunie; tendinta este de scadere in functie de numarul de beneficiari – datorita reducerii natalitatii dar functie de sumele alocate se va remarca o crestere semnificativa incepand cu platile aferente lunii iulie 2015.

Indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie – al doilea beneficiu ca pondere in totalul sumelor alocate din cuantumul beneficiilor sociale, reglementata prin OU nr.111/2010,cu modificarile si completarile ulterioare.
Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru CC este de 85% din media veniturilor nete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400lei( in cazul in care solicita concediu pana la implinirea varstei de 1 an) sau nu mai mult de 1200lei daca opteaza pentru concediu CC pana la implinirea varstei de 2 ani; pentru reluarea activitatatii se acorda stimulentul de insertie in cuantum de 500 lei.
La nivelul jud Neamt avem in plata la nivelul lunii iunie 2015 – 2816 beneficiari de ICC, si 727 beneficiari de stimulent de insertie; sumele alocate fiind de 2.718.307 lei; cumulat 01-08.2014 efortul financiar este de 20.960.576lei; tendinta este de crestere la beneficiarii de stimulent de insertie.

Ajutorul social acordat in vederea asigurarii venitului minim garantat este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale si de combatere a saraciei. Este reglementat de Legea 416/2001, cu modificarile ulterioare, potrivit careia venitul minim garantat se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar in functie de componenta familiei si veniturile obtinute de membrii acesteia.
Valoarea ajutorului social lunar se calculeaza ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat prevazut de lege si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, astfel, conform OU 42/2013 din ianuarie 2014 se aplica cuantumurile:
– Pt. persoana singura -venitul minim garantat incepand cu 01.01.2014 este de 142 lei/luna (daca nu realizeaza nici un fel de venit primeste vmg de 142lei);
Valoarea ajutorului creste progresiv in functie de numarul de membri din familie .
– o familie compusa din 2 pers – VMG = 255lei/luna
– o familie compusa din 3 pers – VMG = 357lei/luna
– o familie compusa din 4 pers – VMG = 442lei/luna, crescand progresiv pentru fiecare pers cu 37 lei/luna.
La nivelul judetului Neamt in luna iunie 2015 sunt in plata 6.427 beneficiari vmg pentru care s-a achitat 1.488.558 lei, cumulat 01-06.2015 – efortul financiar a fost de 8.959.003; se inregistreaza o tendinta de crestere cu cca 5% a numarului de beneficiari si implicit a sumelor acordate pentru per 01-06.2015 fata de aceeasi perioada a anului trecut.
Beneficiarii de ajutor social au doua avantaje majore:
A) Foarte important este faptul ca persoanele singure beneficiare de ajutor social precum si persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social beneficiaza de asigurare sociala de sanatate; contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru aceste persoane se plateste de catre AJPIS prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului de ajutor social ( fara a i se diminua cuantumul beneficiarului- lunar se vireaza catre casa de asigurari de sanatate contibutiile aferente astfel incat beneficiarii de ajutor social si persoanele din familiile acestora sa poata beneficia de serviciile medicale gratuite.
B) Proprietarii de locuinte care beneficiaza de ajutor social au abligativitatea asigurarii locuintei impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, prima obligatorie necesara asigurarii locuintei fiind achitata esalonat din ajutorul social in doua-trei transe
Analizand harta jud Neamt in functie de numarul de beneficiari repartizati pe UAT localitatile cu cei mai multi beneficiari sunt localitatile Pipirig, Raucesti, Valea Ursului, Oniceni, Vanatori, Cracaoani, Icusesti – la polul opus Margineni, Dumbrava Rosie, Girov, Gheraesti,Timisesti; motivatiile ar fi de ordin etnic, economic,etc

Alocatia pentru sustinerea familiei – reglementata prin Legea 277/2010, cu modificarile ulterioare – se acorda familiilor cu venituri reduse care au in ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani cu obligativitatea frecventarii cursurilor scolare. Se stabileste in functie de veniturile obtinute de familia monoparentala sau biparentala si de nr de copii aflati in intretinere.
Prin OU 65/2014 s-a majorat cuantumul ASF astfel ca incepand cu drepturile eferente lunii decembrie 2014 cuantumurile au crescut substantial, pentru fiecare copil din familia beneficiara de ASF s-au adaugat 42 de lei;
Exemplificand – pentru o familie cu doi copii si venituri realizate sub 200 lei/venit net mediu lunar pe membru de familie, asf este de 164lei/luna; daca sunt 4 sau mai multi copii cuntumul este de 328lei/luna; se diferentiaza astfel in functie de nr de copii si veniturile realizate de membri familiei.
In luna iunie 2015 sunt in plata 10.828 beneficiari pentru care s-au alocat 1.752.851 lei ; cumulat de la inceputul anului 2015 s-au achitat 10.034.653 lei, se constata o crestere substantiala a fondurilor alocate pe acest segment de sustinere a nevoilor copiilor din familiile cu venituri reduse; astfel majorarile reglementate prin OU 65/2014 incepand cu decembrie 2014 au dus la cresteri pe acest segment de 43%.

Tendinta este de usoara crestere a numarului de beneficiari, de la un numar mediu de 9.900 persoane( perioada ianuarie-iunie 2014) la 10.137 persoane( numar mediu de beneficiari pentru perioada ianuarie-iunie 2015).

Ajutorul pentru incalzirea locuintei – cu gaze naturale,energie termica,lemne si energie electrica;
Date fiind masurile de protectie sociala stabilite de Guvern, pentru perioada sezonului rece 2014-2015, (noiembrie 2014- martie 2015), conform OU 27/2013 privind unele masuri de protectie a populatiei in perioada sezonului rece s-a acordat ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, termica, gaze naturale unui numar de numar de 31.519 persoane-pentru care s-au alocat 8.020.187lei.

In ce priveste sprijinul persoanelor cu dizabilitati sunt incluse o serie de beneficii destinate atat adultilor cat si copiilor cu dizabilitati; se acorda indemnizatii lunare diferentiate in functie de tipul de handicap grav sau accentuat, indemnizatii lunare de hrana, buget personal complementar, indemnizatia lunara de insotitor si alte ajutoare lunare pentru cresterea copilului cu handicap.
Platile efectuate pentru aceste tipuri de prestatii sociale, in luna iunie 2015 a fost de 5.574.225 lei, pentru un numar de 32.809 persoane.

Alte tipuri de beneficii de asistenta sociala

a)Subventii acordate prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice” conform HG 212/2011 prin care fostul spital de la Roznov, actualmente Caminul pentru persoane varstnice Roznov primeste lunar c/val cheltuielilor de functionare + intretinerea a 50 beneficiari – pers varstnice , in suma de 70.550lei.

Trebuie amintit si
Ordinul 496/2013 – conform caruia in judetul Neamt se deruleaza 6 finantari din bugetul MMFPS pentru cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centre de zi si rezidentiale care desfasoara si dezvolta servicii sociale in folosul comunitatii. AJPIS are sarcina executiei bugetare pentru cei 6 beneficiari din jud.Neamt:

– DGASPC Neamt – pentru Complexul de servicii Ion Creanga – 3.241.530lei
– Primaria Roznov pentru Caminul pentru persoane varstnice Roznov – 2.271.865 lei pentru constructii noi si extinderi
– Primaria Agapia pentru bransament electric la Caminul pentru persoane varstnice AGAPIA -654.2289 inclusiv dotari)
– Asociatia Caritas Roman – pentru Caminul persoane varstnice Gheraesti – 1.440.613lei
– Comunitatea penticostalaPiatra Neamt pentru Centru de zi „Samariteanul” – 1.010.061lei
– Fundatia de ingrijiri comunitare Piatra Neamt pentru pentru Centru de zi Crizantema – 154.394lei.
Totalul acestor finantari este de 8.772.691lei la nivelul jud.Neamt finantari ce ne pozitioneaza pe locul 5 la nivel national de unde rezulta interesul deosebit al factorilor politici decizionali din jud Neamt de a atrage fonduri pentru dezvoltarea serviciilor sociale .

Noutati legislative:
Legea 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului.

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate