Declaratia de patrimoniu si de venituri pentru persoanele fizice supuse verificarii fiscale

0

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578/11.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale, conform prevederilor art. 109^1 alin. (5)^1 din Codul de Procedura Fiscala.

Verificarea situatiei fiscale personale consta in compararea intre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si situatia fiscala personala a contribuabilului supus verificarii fiscale.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, elementele de patrimoniu care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

– bunuri imobile: terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;

– bunuri mobile: mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii; bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei; animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;

– active financiare: conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire; plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;

– alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;

– polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;

– cheltuieli: cheltuieli personale; cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;

– datorii.

Elementele de patrimoniu se declara pe fiecare categorie, indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara ori in strainatate.

Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

– venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;

– venituri realizate care nu sunt impozabile;

– venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Elementele de venituri se declara pe fiecare categorie si sursa de venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.

Modelul si continutul formularului „Declaratie de patrimoniu si de venituri” sunt prevazute in anexa care face parte integranta din ordin.

Textul integral al actului normativ:  Ordinul nr 1504/2013.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate