Codul fiscal se modifică

0

Ministerul de Finanțe a publicat un nou proiect de hotărâre de Guvern care aduce modificări în cuprinsul normelor metodologice privind taxa pe valoare adăugată. Aceste modificări sunt:cod fiscal

–  punerea gratuită la dispoziția altor persoane a unor bunuri este legată de activitatea economică a persoanei impozabile și în situația în care persoana la dispoziția căreia sunt puse bunurile respective are calitatea de furnizor de bunuri.

–  s-au adus clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxă în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul nu prevede un termen de plată și nici pe factura emisa pentru astfel de servicii nu este înscris un termen limită pentru efectuarea plății.

– au fost introduse prevederi privind regimul aplicabil în situația cartelelor preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri și pentru care nu se poate determina momentul utilizării creditului și destinația acestuia, în sensul că acestea sunt tratate similar cartelelor preplătite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicații.

– s-a introdus regimul aplicabil achizițiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat care sunt transportate din alt stat mebru în România în vederea testării.

– a fost explicată diferența dintre exigibilitate și fapt generator de taxă și consecințele privind cota de TVA aplicabilă în cazul refacturării de cheltuieli, cu scopul de a face mai facilă aplicarea prevederilor legale.

–  a fost introdusă situația în care contrapartida este stabilită prin lege, licitație, hotărare a instanței sau alte situații similare fără nicio mențiune referitoare la TVA, astfel încât să rezulte cu claritate că și în această situație se consideră că taxa este inclusă în contrapartida livrării sau prestării.

– întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA au dreptul să ajusteze taxa conform prevederilor pct. 83 si 84 din norme, indiferent dacă se înregistrează la depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune, în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont ulterior.

– au fost stabilite toate categoriile de bunuri/servicii pentru care nu se justifică ajustarea taxei deduse în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA.

– s-a inclus posibilitatea ajustării taxei deduse pentru bunurile de capital într-o declarație stabilită prin ordin al președintelui ANAF, în cazul în care din eroare nu s-a efectuat ajustarea în ultimul decont depus, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.

–  au fost completate informațiile care identifică adresa furnizorului/prestatorului, prin menționarea județului/sectorului.

–  s-a stabilit în ce condiții nu se aplică regulile asocierii.

–  a fost introdus un exemplu pentru situația în care o parte din bunurile rezultate în urma unei asocieri sunt distribuite către membri, respectiv s-a clarificat faptul că o asfel de distribuire reprezintă din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri cu plata în sfera TVA.

– s-a stabilit coduldin Nomenclatura Combinată la care se încadrează dispozitivele cu circuite integrate, pentru a facilita încadrarea acestor bunuri pentru care se aplică taxare inversă.

–  s-au clarificat condițiile în care se aplică taxarea inversă în cazul bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din Codul fiscal, fiind inclus și un exemplu, în acest sens.

Sursa: infotva.manager.ro

 

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate