Biblioteca Județeană Neamț, activități și planuri în vreme de pandemie

1

 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț  a trecut cu bine și prin această perioadă, destul de stresantă, determinată de prezența la nivel global/național a virusului coronavirus ce provoacă boala infecțioasă COVID – 19, situație ce a impus atât o reorganizare a activității instituției pe întreaga perioadă a stării de urgență, fapt ce s-a concretizat și prin suspendarea activității cu publicul în data de 12 martie a.c., cât și prin luarea imediată a unor măsuri de prevenție și igienă în scopul organizării întregii activități interne a instituției în condiții de siguranță și sănătate a personalului, cu respectarea strictă a tuturor recomandărilor Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Toate măsurile de igienă și protecție a personalului luate la nivel organizațional în contextul epidemiologic complicat în care ne-am desfășurat activitatea în această perioadă, au făcut ca acum, în apropierea datei de 14 mai, la finalul perioadei stării de urgență, să fim cu toții împreună, sănătoși, și cu zâmbetul pe buze că, în curând ne vom saluta utilizatorii și prietenii bibliotecii atunci când ne vor călca pragul în căutarea cărților, a informației și de ce nu, a bibliotecarului…  Mărturisesc că, ne-am temut și noi, ca toți ceilalți, ne-am temut pentru noi…pentru familiile noastre, ne-am temut și pentru Dumneavoastră!   Ne-am temut pentru toți!  Am fost îngrijorați, dar nu am abandonat această luptă pentru viață, pentru familie, pentru noi oamenii. De aceea am respectat cu strictețe măsurile de igienă și protecție, de aceea „ne-am retras în liniștea cărților și a bibliotecii…” și am lucrat.  Unii am stat zi de zi aici, la bibliotecă, alții în anumite zile au lucrat de acasă, alții… s-au retras pentru puțin timp „în concediu de odihnă”, dar toți am fost cu gândul, mintea și fapta la bibliotecă, la ceea ce avem de făcut ca după această perioadă să putem să ne zâmbim de la distanță, cu mulțumirea că ne-am făcut datoria și că suntem toți, că suntem împreună!”, ne-a declarat doamna Mihaela Mereuță, director-manager al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț.

 Activitatea unei biblioteci presupune o specializare complexă a resurselor umane, deoarece activitatea acesteia implică o multitudine de operațiuni specifice, de la achiziția de carte și alte tipuri de documente de bibliotecă, evidența, prelucrarea, organizarea documentelor în colecții pentru punerea la dispoziția cititorilor prin servicii de lectură publică de împrumut la domiciliu sau consultare pe loc, conservarea și valorificarea acestora, până la organizarea unor servicii de digitizare a documentelor și integrarea lor în colecțiile Bibliotecii digitale.

Toate aceste activități se realizează prin implicarea profesioniștilor din biblioteci, specialiști în știința informării și documentării, a tehnologiei informației, relații publice și comunicare, care cu dăruire și competență și-au desfășurat activitatea în „spatele ușilor închise” ale bibliotecii în această perioadă, cu convingerea că tot acest efort al lor de a reorganiza, dezvolta, completa, digitiza colecțiile de  documente de bibliotecă va fi „răsplătit” prin prezența numeroasă a cititorilor în spațiile bibliotecii, dar și prin accesarea Bibliotecii digitale.

„ În această perioadă, biblioteca județeană a achiziționat un număr de 1.270 documente de bibliotecă, în valoare de 32.818,27 lei, volume ce se regăsesc în colecțiile secțiilor de bibliotecă și sunt incluse în circuitul lecturii, se află acum la dispoziția utilizatorilor. Tot acum, bibliotecarii și ceilalți specialiști din bibliotecă au fost implicați în activități de mutare a colecțiilor Depozitului general de carte (peste 82.000 de documente) în noul spațiu recent amenajat în subsolul corpului B al bibliotecii la sfârșitul anul trecut, depozit care a fost reamenajat și dotat cu rafturi metalice mobile, fapt ce a dublat capacitatea acestuia de depozitare a documentelor, dar permite și asigurarea unor condiții de igienă și conservare a colecțiilor de bibliotecă, în conformitate cu standardele și legislația în vigoare. De aceea, putem spune acum că, un vis al bibliotecii și bibliotecarilor s-a împlinit!”, ne-a povestit doamna Mihaela Mereuță.

 Chiar dacă activitatea cu publicul a fost suspendată în această perioadă, personalul bibliotecii din sfera serviciilor de relații cu publicul, împreună cu colegii specialiști din compartimentul Informatizare care au asigurat și suportul logistic necesar, a participat și la operațiunea de inventariere a documentelor aflate în gestiunea Depozitului general de carte, operațiune care se va finaliza, conform planificării stabilite la începutul anului, la sfîrșitul lunii iunie a.c.

„ Această perioada dificilă și-a pus amprenta și asupra noastră, a tuturor, a determinat și o regândire a serviciilor de bibliotecă, a modalităților de comunicare a informației în spațiul public, în mod tradițional dar și on-line, a impus o diversificare a ofertei de servicii a întregului sistem de biblioteci din lume. Cea mai mare parte a bibliotecilor din întreaga lume și-au mutat activitatea în această perioadă în  mediul on-line prin prezentarea unor proiecte dedicate copiilor și tinerilor, a unor resurse educaționale, baze de date și cărți gratuite ce pot fi consultate gratuit de către public. Această realitate ne-a determinat și pe noi să ne gândim la o nouă modalitate de a fi alături de utilizatorii noștri, copii, tineri, adulți și seniori. De aceea, bibliotecarii din  secțiile de împrumut de carte pentru copii și adulți, sălile de lectură, filialele bibliotecii, secțiile specializate ale bibliotecii au structurat și prezentat o parte a proiectelor bibliotecii și în mediul on-line.”, a mai menționat doamna director-manager Mihaela Mereuță.

Câteva proiecte mai importante dedicate copiilor și tinerilor realizate de bibliotecarii din cadrul Secției de carte pentru copii & Ludotecă „Ion Creangă”, Filialei „Vasile Conta”din Mărăței, Filialei de Carte străină, Secția Arte.Multimedia „Victor Brauner”: Poezia de dimineata; Povestea de seară; Clubul de lectură; Atelier Istoria lumii pentru copii, Ateliere creative dedicate copiilor – meșteșuguri, desen, tehnica hârtiei; Recenzii de carte pentru copii și tineret, rubrica Cartea săptămănii; Recomandări pentru lectura on-line (e-book-uri gratuite); Recomandări pentru educația copiilor –  jocuri gratuite, prezentarea unor muzee importante din lume; Teatru radiofonic pentru copii (101 povești pentru copii); Povești terapuetice – 101 povești pentru copii și adolescenți; Ateliere creative pentru tineri; Cursuri pentru învățarea limbilor străine, Clubul de franceză on-line; Club de ecologie etc.

Pentru adulți și seniori, bibliotecarii din cadrul Secției de împrumut carte pentru adulți „Mihail Sadoveanu” au prezentat zilnic recomandări de lectură, prezentarea unor personalități importante din cultura română și universală, resurse culturale gratuite on-line, spectacole de teatru și muzică.   

Personalul Centrului de Informare Comunitară a încercat să aducă în atenția utilizatorilor informații diverse, de la stagii de pregătire și burse pentru studenți, la proiecte cu finanțări europene, evenimente importante din istoria României și a lumii, resurse educaționale on-line, obiective culturale etc. Tot în această perioadă, bibliotecarii din cadrul Compartimentului Colecții speciale. Fond documentar „G.T. Kirileanu”. au început prezentarea în mediul virtual al unor documente aflate în colecțiile Fondului documentar „.G.T. Kirileanu” sub forma unor prezentări zinice de evenimente, oameni, locuri și fapte de altădată.

Proiecte inedite în mediul virtual sunt proiectele lansate în luna aprilie de Compartimentul Comunicare. Relații publice. Programe.Proiecte.: Restitutio G.T. Kirileanu, Repere culturale nemțene – 2020, O carte pe zi, Poezia zilei.  Un număr important de cititori s-au orientat în această perioadă spre Biblioteca digitală a bibliotecii județene.

 La aceste eforturi întreprinse de personalul bibliotecii se adaugă și activitatea de cercetare bibliografică desfășurată în această perioadă de bibliotecari pentru realizarea unor bio-bibliografii selective, a unui nou Catalog de carte veche și străină ce prezintă colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, Buletinul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu”, lucrările documentare  Oameni. Locuri. Fapte. și  Restitutio G.T. Kirileanu, lucrări ce vor fi lansate cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” din luna noiembrie a.c.

Câteva măsuri ce se vor implementa la nivelul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț începând cu data de 15 mai a.c. odată cu reluarea serviciilor pentru public, respectiv activitatea cu publicul de împrumut și restituire de carte, la sediu și filiale:

asigurarea materialelor de igienă și protecție pentru personalul bibliotecii, dar și pentru igienizarea spațiilor, asigurarea unor  mijloace de protecție (măști, mănuși, viziere, panouri de protecție din Plexiglas pentru pupitrele bibliotecarilor din secțiile de public), materiale de marcaj circuite holuri/secții;

instruirea permanentă a personalului ce asigură servicii de lectură publică în secțiile de relații cu publicul (informații generale despre coronavirus, modalități de transmitere, mijloace de protecție), și nu numai;

– intensificarea măsurilor de protecție și igienă pentru întreg personalul (măsuri de igienă personală, folosirea eficientă a dezinfectanților pe bază de alcool; igiena permanent a mâinilor, evitarea atingerii feței/gurii/nasului/ochilor cu mâinile; folosirea corespunzătoare a covorașelor cu substanțe dezinfectante aflate la intrarea în instituție/secțiile de public; păstrarea distanței sociale – distanțare fizică; evitarea contactului cu persoane/locuri străine pentru evitarea contaminării; igiena respiratorie; măsurarea temperaturii corporale);

– introducerea triajului epidemiologic la accesul în instituție și respectarea unor recomandări exprese privind starea de sănătate a personalului, consultarea medicului de familie sau a medicului de medicina muncii, dacă se impune;

– purtarea obligatorie a măștilor, mănușilor și a vizierelor de  protecție de către personalul bibliotecii ce intră în contact direct cu publicul, intensificarea aerisirii spațiilor;

-dezinfecția frecventă a suprafețelor de lucru, a pardoselilor, grupurilor sanitare, clanțe, întrerupătoare, echipament IT, pupitre bibliotecari, mobilier holuri/secții de public;

– dotarea grupurilor sanitare cu săpun lichid dezinfectant, hârtie igienică, dispersoare cu dezinfectant pentru mâini;

– respectarea distanței recomandate în toate spațiile de bibliotecă, atât de către personal cât și de către utilizatori;

– personalul din celelalte compartimente ale bibliotecii care nu își desfășoară activitatea în sfera de relații de publicul va respecta în totalitate toate măsurile de igienă și protecție stabilite la nivel organizațional (igienă personală, utilizarea soluțiilor dezinfectante, echipament de protecție – măști, mănuși, vizieră, distanțare fizică, utilizarea unor mijloace de comunicare electronic pentru evitarea deplasării în instituție etc.);

– evitarea suprapunerii personalului din secțiile/compartimentele ce nu vor oferi servicii pentru public pe perioada stării de alertă, în speță, personalul ce deservește Sălile de lectură, implicarea lui în alte tipuri de activități specifice de bibliotecă în depozitele de carte pentru suplimentarea resurselor umane implicate în  realizarea unor acțiuni de inventariere, verificare și reorganizare colecțiilor de documente, cât și, desfășurarea unor activități în spațiile proprii pentru realizarea unor bio-bibliografii, recenzii de carte în scopul promovării colecțiilor de bibliotecă;

– pe întreaga perioadă a stării de alertă, personalul Sălilor de lectură va doar asigura comunicarea cu utilizatorii bibliotecii prin intermediul mijloacelor electronice (tel./fax, e-mail, messenger, site bibliotecă – întreabă bibliotecarul) pentru solicitarea unor informații punctuale sau a unor referințe legislative/bibliografice (documente pe suport electronic/tipărit  – scanare/multiplicare documente – maximum 30 de pagini);

– accesul utilizatorilor la serviciile Internet rămâne suspendat pe întreaga perioadă a stării de alertă;

– studiul în sălile de lectură ale bibliotecii, pe întreaga perioadă a stării de alertă, rămâne suspendat pentru evitarea staționării persoanelor timp îndelungat  în incinta acestora,  în scopul eliminării  riscului de înbolnăvire a persoanelor;

-accesul în spațiile secțiilor ce oferă servicii pentru public se va face eșalonat, nu mai mult de 4 persoane simultan, cu respectarea unei perioade de staționare de 10-15 minute pentru restituirea/imprumutul unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce vor fi puse la dispoziție de bibliotecar;

– pentru susținerea accesului publicului la lectură, dar și pentru evitarea aglomerației în secțiile bibliotecii în perioada următoare, am suplimentat atât numărul de publicații ce se pot împrumuta, cât și perioada de împrumut  a acestora (maximum 10 publicații  – carte/CD-uri Daisy/utilizator, cu  un termen de împrumut de 6 săptămâni; maximum 5 DVD-uri /utilizator, cu termen de împrumut de 3 săptămâni);

– pentru asigurarea unor măsuri de igienă și prevenție vor fi amenajate spații speciale de depozitare temporară a publicațiilor restituite de către public;

– pentru evitarea aglomerării și a respectării măsurilor de prevenție în incinta  bibliotecii, se recomandă ca toți utilizatorii să păstreze distanța minimă de 1,5 m dintre persoane, să utilizeze  materialele dezinfectante de la punctele de acces intrare clădire/grupuri sanitare/secții de public, să citească informațiile prezentate la panoul informative și să evite staționarea prelungită în instituție;

– se recomandă beneficiarelor serviciilor de bibliotecă  să acorde prioritate persoanelor vârstnice sau persoanelor cu cu dizabilități;

-pentru informarea corectă a cetățenilor se vor afișa postere elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică în toate spațiile comune pentru vizibilitatea mesajului;

– se vor eficientiza măsurile de organizare a funcționalității spațiilor de bibliotecă (marcarea spațiului pentru respectarea distanțării fizice atât în spațiile secțiilor de împrumut, cât și în spațiile expoziționale sau culuare de trecere/staționare a utilizatorilor).

  

„ Toate aceste acțiuni întreprinse de biblioteca județeană țin cont de necesitatea intensificării măsurilor de igienă și prevenție în ceea ce privește COVID-19, de contextul epidemiologic actual,  ele au ca scop eficientizarea aplicării măsurilor de prevenție a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă și evitarea unei posibile contaminări a persoanelor,  permițând  în același timp și asigurarea unui cadru funcțional  sigur ce garantează sănătatea cetățenilor, dar și securitatea și sănătatea în muncă a angajaților bibliotecii județene. Relaxarea tuturor acestor măsuri stabilite pentru perioada stării de alertă, dar și modificarea acestora va fi anunțată ulterior pe toate canalele de comunicare ale instituției   De asemenea, reamintim că, toate evenimentele culturale ale bibliotecii județene, cursurile pentru învățarea limbilor străine, atelierele dedicate copiilor și tinerilor, cluburile de lectură stabilite cu diverși parteneri pentru perioada următoare se vor reprograma de comun acord, odată ce evoluția situației epidemiologice va permite acest lucru, iar instituțiile abilitate vor recomanda și permite organizarea lor.  Vom continua și în perioada următoare toate proiectele dedicate diferitelor categorii de public pe care le-am derulat în mediul on-line, invitându-vă să ne urmăriți și pe paginile de facebook ale secțiilor bibliotecii județene Vă așteptăm cu drag la bibliotecă, începând cu data de 15 mai a.c., și vă mulțumim că ne-ați fost alături în această perioadă de distanțare fizică, dar nu și socială.”, a conchis doamna Mihaela Mereuță.

 Beneficiarii serviciilor de bibliotecă, pasionați de studierea documetelor vechi , pot consulta de acasă site-ul bibliotecii http://www.bibgtkneamt.ro/, rubricile Bibliotecii digitale, unde veți putea regăsi documente digitizate referitoare la evenimente/personalități importante din istoria românilor, publicații periodice și seriale aflate în colecțiile speciale ale bibliotecii. 

telegram ziar piatra neamt
Citește și
1 Comentariu
  1. Ursul maro spune

    Bine ca si-au luat salariile!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate