ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI în Municipiul Piatra Neamţ

0

A. Denumirea, codul fiscal, adresa,numărul de telefon: Primaria Piatra Neamţ, cod fiscal 2612790, strada Stefan cel Mare nr.6-8, Piatra Neamţ, telefon 0233 – 218991, fax 0233 – 215374

B. Numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine care vor fi atribuite : – 97 autorizatii taxi, având următoarele numere de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi – 003, 005, 006, 007, 008, 010, 013, 018, 021, 022, 029, 033, 035, 036, 037, 039, 042, 046, 047, 048, 049, 064, 065, 079, 084, 086, 089, 091, 105, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 120, 121, 124, 127, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 182, 185, 187, 192, 194, 206, 211, 212, 214, 217, 218, 220, 225, 247, 250, 272, 275, 276, 285, 295, 296, 298, 306, 310, 313, 318, 320, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 336, 346, 350,357, 360,

C. Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire :10.07.2014, ora 11,oo, la sediul Primăriei mun. Piatra Neamţ, cam 20, Serviciul Patrimoniu, Autorizari şi Transport.

D. Solicitanţii (Transportatori Autorizaţi ) cuprinşi în listele de aşteptare:

1. SC.GYL TAXI SRL, 2. SC.TRANSPORT CHIRILA SRL, 3. SC.ANNYAMARY SRL, 4. PFA. STAHIE ION, 5. PFA CIOBANU PETRU, 6. II. GIRLEA ION, 7. PFA.DĂLUŢ VALENTIN, 8. SC.CLAVIANA SRL, 9. SC.SACOMER SRL, 10. PFA.LUPU SĂNDEL, 11. SC.NIL COMERŢ SRL, 12, SC. N & L TRANS SRL, 13. SC LA MATINA DRIVER SRL, 14. PFA RUSU CIPRIAN, 15. PFA SPIESCU CRISTIAN, 16. SC. MONUSAN SRL, 17. SC TAXI EGO SRL, 18. SC PETROSAB VIA TRANS SRL, 19 PFA. ISTRATE CONSTANTIN NICOLAE

D’. Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedură, la care participă doar transportatorii autorizaţii cuprinşi în lista de aşteptare, vor fi atribuite în procedura a doua, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat. Procedura a doua se va desfaşura în aceeaţi zi, după finalizarea primei proceduri.

E. Documentele care trebuie depuse:

1. cerere de participare la procedura de atribuire ( cerere tip )

2. declaraţie pe propria raspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă ( declaraţie tip )

3. declaraţie pe propria răspundere că deţine autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru obâinerea punctajelor ( declaraţie tip )

4. declaraţie pe propria răspundere că va deţine în termen de maxim 6 luni, autovehicule noi în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor ( declaraţie tip )

5. scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la punctul 4 (se va depune şi copia dupa factura proformă de la societatea de distribuţie a autovehiculului );

6. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, dupa caz, din care să rezulte că nu se află intruna dintre situaţiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare ( declaraţie tip);

7. certificat fiscal de la Direcţia de taxe şi impozite, din care să rezulte că nu este debitor la bugetul local la data participării la licitaţie

F. Data anunţării rezultatului atribuirii : 11.07.2014

G. Data la care va fi demarată Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 05.08.2014

H. Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă, conform Hotărârii de Consiliu nr.58 / 2008 :

 1. Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei (se va considera an calendaristic)

 • până la 1 an vechime – 10 puncte

 • până in 2 ani vechime – 8 puncte

 • până in 3 ani vechime – 6 puncte

 • până in 4 ani vechime – 4 puncte

 • până in 5 ani vechime – 0 puncte

 1. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro

– euro VI – 20 puncte

– euro V – 15 puncte

– euro IV – 10 puncte

– euro III – 5 puncte

– euro II – 0 puncte

 1. Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat

 • Volumul interior – clasa mare peste 501 dmc – 8 puncte

– clasa medie de la 371 dmc – până la 500 dmc – 5 puncte

– clasa mica până la 370 dmc – 3 puncte

 • Aer condiţionat – 5 puncte

 1. Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport

 • peste 5 ani – 5 puncte

 • între 4 şi 5 ani – 4 puncte

 • între 3 şi 4 ani – 3 puncte

 • între 2 şi 3 ani – 2 puncte

 • intre 1 şi 2 ani – 1 punct

 • până la 1 an – 0 puncte

 1. Gradul de protecţie al pasagerilor

 • peste 6 airbaguri – 8 puncte

 • între 4 şi 6 airbaguri – 6 puncte

 • între 2 şi 3 airbaguri – 4 puncte

 • 1 airbag – 1 puncte

 1. Forma de deţinere a vehiculelor

 • Proprietate – 2 puncte

 • Leasing – 1 punct

 1. Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

 • activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte

 • activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte

 1. Dotări suplimentare ale vehiculului:

 • dispozitiv GPS monitorizare – 7 puncte

 • perete despărţitor între conducătorul auto ţi clienţi – 5 puncte

 • dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 5 puncte

 • dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client – 3 puncte

  1. Modalitatea de depunere şi prezentare a documentaţiei :

– documentele menţionate la punctul E se depun într-un plic netransparent şi închis corespunzător, până la data şi ora precizate în anunţul publicitar.

– plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea (numele), adresa transportatorului autorizat şi inscripţia “ Participant la procedura de atribuire autorizaţii taxi ”

NOTĂ : – Transportatorii autorizaţi, din Lista menţionată la punctul D si D’, interesaţi să participe la Procedura de Atribuire Autorizaţii Taxi, pot obţine relaţii suplimentare, precum şi formulare tip, de la sediul Primăriei mun.Piatra Neamţ, Birou Autorizări Comerciale şi Transport

– Lipsa, declaratia falsă sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate ale documentelor menţionate mai sus atrage excluderea din procedura de atribuire.

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate