Anunţ de participare – Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri, din bugetul propriu al judeţului Neamt

0

Consiliul Județean Neamț anunță reprezentanții ONG-urilor din județul Neamț publicarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Neamt, alocate pentru activități non-profit de interes judeţean „Proiecte în domeniul serviciilor socialeși a Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes judeţean „Proiecte activităţi sportive“, valabile pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Ghidurile solicitantului precum și anexele acestora se regăsesc pe site-ul instituției Consiliului Județean Neamț la adresa www.cjneamt.ro în secțiunea „Finanțări nerambursabile“.

Cererile de finanțare se depun la sediul Autorității contractante: Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail:cons.judetean@cjneamt.ro, web:www.cjneamt.ro

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

SERVICII SOCIALE“

Obiectivul general: consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin sprijinirea sectorului nonguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării obiectivelor sociale adresate comunității, în special grupurilor vulnerabile, dezavantajate social.

Obiectivele specifice vor viza:

 • respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
 • prevenirea şi combaterea discriminării;
 • incluziunea socială a persoanelor supuse riscului excluderii şi/sau marginalizării;
 • asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
 • asigurarea unui standard minim de viaţă susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

„ACTIVITĂŢI SPORTIVE“

Obiectivul general: consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susţinerea activităţilor sportive.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

 • stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii sportive, campionate etc.);
 • încurajarea participării la activități sportive.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 700.000 lei, defalcată astfel:

– Proiecte sociale: 200.000 lei

– Activităţi sportive: 500.000 lei

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei și 200.000 lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului. Valoarea maximă acordată prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Localizare

Grupul țintă trebuie să fie recrutat de pe raza teritorială a județului Neamţ.

6. Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii/culte religioase recunoscute conform legii;
  •  domeniul activităților proiectului pentru care se solicită finanțare să fie inclus în statutul organizației;
  • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
  • sa aibă sediul social și să-și desfășoare activitatea în judeţul Neamţ.

 (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

 •  Sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de administrări judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
 • Reprezentanții legali au suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;
 • Sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea Contractantă în ultimii 5 ani;
 • Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale;
 •  Furnizează informaţii false/incorecte în documentele prezentate;
 • Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare.
 • Persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, care în anul fiscal în curs au încheiat un acord de asociere cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ.

Solicitanţii respectiv, partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile de la punctele de mai sus.

Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin poștă sau direct la Registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Județean Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra-Neamţ, la Registratura unităţii, parter.

Documentele de eligibilitatetrebuie îndosariate şi sigilate.Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare“.

Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este  15.04.2022, ora 12:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 18.04.2022-13.05.2022.

Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică, – Serviciul Proiecte Europene, telefon 0233/212890, int. 233 şi de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro.  

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 43 din 03.03.2022,  Partea a VI-a.

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate