Activitatea ITM Neamt pentru luna decembrie 2010

0

In perioada 01.12.2010 – 31.12.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2010”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 362 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.893 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 187 sanctiuni  contraventionale insumand 314.500 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie 2010 au fost realizate 103 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 18 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 70.000 lei.

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna decembrie, s-au inregistrat  3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii decembrie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.004 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.250 contracte individuale de munca si 2.145 incetari de activitate.

La data de 31.12.2010, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 61.174.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna decembrie au fost controlati un numar de 259 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 9.214 de salariati, din care 2.362 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 169 sanctiuni contraventionale din care 35 amenzi contraventionale, insumand  244.500 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  134 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 33 angajatori la care lucrau 80 persoane fara forme legale, din care 19 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 240.000 lei.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE

1.     Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată    „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

Obiectivele Campaniei

a) generale

Ø       identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

Ø       creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Ø       diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

Ø       identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

Ø       creşterea numărului de angajatori controlaţi;

Ø       determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, Inspectoratul  Teritorial de Muncă Neamt, a efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii care isi desfasoara activitatea pe raza localitatilor Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt. Campania in luna decembrie s-a desfăşurat începând cu data de 02.12.2010, in zilele de 09.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010  si 28.12.2010.

Au fost verificati un numar de 77 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1.031 salariati, din care 549 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 481 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999, iar 35 agenti economici au fost sanctionati.

S-au aplicat 45 de sanctiuni contraventionale cu amenzi contraventionale din care 12 amenzi in cuantum de 42.000 lei.

Astfel, 12 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 42.000 lei, pentru un numar de 14 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

Ø       neintocmirea pontajelor;

Ø       neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;

Ø       neintocmirea regulamentului intern;

Ø       nerespectarea repausului saptamanal;

Ø       netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic

Ø       lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.

2.  Campania nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata in unitati care desfasoara activitate in statiuni montane

I.      Obiectivul Campaniei

§                 Identificarea angajatorilor care folosesc personal cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 din Codul muncii şi adoptarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii care au ca obiect de activitate în următoarele domenii vizate de Campanie:  CAEN grupa I – Hoteluri şi restaurante, toate activităţile din această grupă; CAEN subgrupa 79 – activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur – operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică; codul CAEN 9004 – activităţi de gestionare a sălilor de spectacole; cod CAEN 9200 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; codurile CAEN 9321 şi 9329 – alte activităţi recreative şi distractive; codul CAEN 9604 –  activităţi de întreţinere corporală.

§                 Identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor.

§                 Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care au ca obiect de activitate unul sau mai multe din cele expuse anterior, a prevederilor legale menţionate;

§                 Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

II. Durata Campaniei

Prezenta Campanie se va desfăşura în perioada 10 decembrie 2010 – 22 ianuarie 2011 şi s-a adresat în principal judeţelor cu relief montan, unde activitatea turistică este în dezvoltare pe durata sezonului de iarnă .

Programul Campaniei în luna decembrie s-a desfăşurat în perioadele 10 – 23 decembrie, respectiv 27 – 30 decembrie.

Au fost verificati un numar de 61 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 385 salariati, din care 231 femei .

Cu ocazia controalelor au fost constatate 472 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999, iar 19 agenti economici au fost sanctionati. S-au aplicat un numar de 23 sanctiuni contraventionale, din care 7 amenzi  in valoare de 21.000 lei.

Astfel, 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 21.000 lei, pentru un numar de 7 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

Ø       neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;

Ø       neintocmirea regulamentului intern;

Ø       nerespectarea repausului saptamanal;

Ø       netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic

3. Actiune de control la unitatile care au ca obiect de activitate comercializarea articolelor pirotehnice

Urmare dispozitiilor Inspectiei Muncii Bucuresti si avand in vedere ca in luna decembrie s-a intensificat activitatea cu articole pirotehnice, inspectori de munca din cadrul ITM Neamt au desfasurat actiuni de control la societatile care au ca obiect de activitate comercializarea acestora.

Aceste controale au avut loc in perioada 22-23.12.2010 si perioada 28-29.12.2010.

Au fost verificati un numar de 8 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 4 deficiente privind incalcarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Nu au fost  aplicate sanctiuni contraventionale.

  1. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea si in schimbul III (control de noapte)

In data de 14.12.2010, s-au desfasurat actiuni de control, in timpul noptii, la nivel local, pentru depistarea persoanelor care presteaza activitate fara forme legale de angajare la agentii economici cu obiect de activitate baruri.

Actiunile au antrenat un numar de 7 inspectori de munca organizati in 3 echipe.

Au  fost controlati un numar de 12 angajatori,  iar in urma actiunii de control au fost identificate 3 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale din care 3 amenzi si 8 avertismente.

Au fost sanctionati 3 angajatori pentru munca fara forme legale.

5. Intalnire de lucru cu angajatorii din domeniile de activitate: exploatare forestiera, transporturi, prelucrarea lemnului si mobilier

In data de 30.12.2010 au fost organizate 3 instruiri la care au participat angajatori, persoane desemnate cu securitatea muncii, servicii externe si alti specialisti care desfasoara activitatea in domeniile exploatare forestiera, transporturi, prelucrarea lemnului si mobilier.

Aceste intalniri au fost realizate pentru implementarea planului de actiuni al Inspectiei Muncii privind promovarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM-uri prin sesiuni de informare si constientizare, o continuarea a proiectului PHARE RO 04/IB/SO-01.

Cu acest prilej s-au prezentat :

– HG 1092/2006;

– rezultatele actiunilor desfasurate de ITM Neamt in anul 2010;

– cele mai bune solutii pentru evaluarea riscurilor;

– bune practici in gestionarea riscului chimic;

– alte probleme ridicate de participanti.

6. Informatii legislative:

I. Conform prevederilor art. 298, alin.3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2011 evidenţa muncii se realizează electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 161/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 296, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. După data abrogării <LLNK 11976    92 30 801   0 22>Decretului nr. 92/1976 vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă.

Toţi angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă ale salariaţilor, indiferent de forma de organizare şi de natura capitalului social, le vor elibera titularilor, în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire. Pentru eliberarea carnetelor de muncă titularilor, angajatorii, după ultima înregistrare, vor închide carnetele de muncă, înscriind în coloana 3 (mutaţia intervenită)  menţiunea : „se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă”, iar în coloana 4 (anul, luna, ziua):  01.01.2011.

Angajatorii care au avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale propriilor salariaţi la sediul social, au obligaţia să prezinte la ITM Neamţ carnetele de muncă completate cu menţiunea mai sus prevăzută în vederea certificării şi contrasemnării pentru legalitate a înscrierilor efectuate, conform graficului (programării) postat pe site-ul  www.itmneamt.ro

II. Prin OUG nr. 123/2010 la data de 01.01.2011 au fost abrogate dispoziţiile Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu excepţia art. 2-16, care se abrogă începând cu data de 01.02.2011.

Prin urmare, angajatorii nu mai au obligaţia legală:

–                            să înregistreze (pe suport de hârtie) contractele individuale de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă. Acestea se vor înregistra doar în format electronic în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi se vor transmite inspectoratelor teritoriale de muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 161/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

–                            să plătească comisionul de 0,75% respectiv 0,25% din fondul lunar de salarii,  începând cu fondul de salarii aferent lunii ianuarie 2011. Angajatorii au în continuare obligaţia legală de a achita comisionul restant şi accesoriile aferente datorate până la 31 decembrie 2010;

–                            să întocmească şi să depună declaraţia aferentă comisionului datorat, începând cu    fondul de salarii aferent lunii ianuarie 2011;

–                            să depună la inspectoratele teritoriale de muncă actele privind executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, intervenite după data de 01.01.2011;

II. Conform prevederilor HG nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, incepând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 din HG nr. 1193/2010,  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Stiri Neamt

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate