Activitatea ITM Neamt in luna octombrie

0

In perioada 01.10.2010 – 31.10.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2010”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 356 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.919 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 218 sanctiuni  contraventionale insumand 431.100 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie 2010 au fost realizate 118 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 42 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 167.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna octombrie, in judet s-au inregistrat 3 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca. Nu s-au inregistrat evenimente urmate de decesul victimei.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca.

La sfarsitul lunii octombrie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.020 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 2.284 contracte individuale de munca si 1.919 incetari de activitate.

La data de 31.10.2010, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 62.102.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna octombrie au fost controlati un numar de 238 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 5.049 de salariati, din care 2.265 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 176 sanctiuni contraventionale din care 62 amenzi contraventionale, insumand  263.600 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  114 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 53 angajatori la care lucrau 84 persoane fara forme legale, din care 30 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 252.000 lei.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA OCTOMBRIE

1.    Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată    „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, Inspectoratul  Teritorial de Muncă Neamt, a efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii care isi desfasoara activitatea pe raza localitatilor Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt. Campania in luna octombrie s-a desfăşurat începând cu data de 06.10.2010, in zilele de 13.10.2010, 20.10.2010 si 27.10.2010.

Au fost verificati un numar de 110 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 847 salariati, din care 526 femei .

Cu ocazia controalelor au fost constatate 874 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999, iar 56 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 75.500 lei.

Astfel, 18 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 69.000 lei, pentru un numar de 23 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

– neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

-neintocmirea pontajelor;

– neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;

– neintocmirea regulamentului intern;

–  nerespectarea repausului saptamanal;

-netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic

– lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.

2. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata precum si verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca in activitatea desfasurata in domeniul fabricarii produselor de brutarie si a produselor fainoase

In perioada 21-22.10.2010 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate fabricarii produselor de brutarie si a produselor fainoase.

I.      Obiectivul Campaniei

– Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

–  Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor fainoase, a prevederilor legale menţionate.

–  Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

–  Identificarca angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

I.             Grup ţintă

Grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor fainoase.

Perioada de desfasurare a acţiunilor de control a fost pe timpul nopţii – schimbul III al agenţilor economici care desfăsoară activităţi din domeniul.

Actiunea a vizat ca tematica in domeniul relatiilor de munca si al sanatatii si securitatii in munca urmatoarele: angajarea si salarizarea personalului, organizarea activitatii de protectie a muncii, pregatirea si instruirea personalului, organizarea si functionarea Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca din unitate, organizarea serviciilor medicale de întreprindere si modul in care se asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor.

De asemenea, s-a urmarit acolo unde a fost cazul modul in care au fost indeplinite masurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

In urma verificarilor  au fost constatate urmatoarele aspecte:

a) din punct de vedere al relatiilor de munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati:

1) primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca ;

2) angajatorul nu a dus la indeplinire masurile dispuse de inspectorii de munca in procesele verbale;

3) nerespectarea termenului legal de depunere a dovezilor de calculare a drepturilor salariale si a declaratiilor fiscale ;

4) netransmiterea modificarilor intervenite in completarea registrului salariatilor in forma electronica ;

5) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat ;

6) neintocmirea programarii concediilor de odihna pentru salariati pe anul 2010 ;

7) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal.

Un numar de 26 angajatori au fost sanctionati contraventional dintre care 5 angajatori pentru munca fara forme legale.

b) din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati :

1) neasigurarea marcajelor si semnalizarii corespunzatoare a cailor de acces si circulatie;

2) neasigurarea tuturor schimburilor cu personal format in domeniul acordarii primului ajutor ;

3) lipsa formarii (instruirii) personalului desemnat pentru acordarea primului ajutor;

4) planul de prevenire si protectie nu se refera la toate riscurile din unitate;

5) neasigurarea cunosterii de catre toti salariatii a masurilor din planul de prevenire;

6) neasigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

7) neasigurarea examenului medical pentru toti salariatii.

Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 26 de angajatori la care-si desfasura activitatea 1367 de lucratori. Au fost depistate 44 de neconformitati pentru care s-au dispus 44 de masuri. Au fost sanctionati 5 de angajatori. S-au aplicat 5 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 26.000 lei.

3. Simpozion – “SECURITATEA LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ“  – Săptămâna Europeană a Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – 2010

În toate statele membre ale UE, în perioada lunii octombrie 2010, se desfăşoară evenimente şi activităţi, în scopul de a contribui la reducerea accidentelor şi îmbolnăvirilor la locul de muncă.

Campania paneuropeană Locuri de muncă sigure şi sănătoase se axează în 2010 şi 2011 asupra securităţii lucrărilor de mentenanţă.

Scopul acesteia este de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei lucrărilor de mentenanţă la locurile de muncă din Europa şi riscurilor ce apar în cazul în care acestea nu se desfăşoară în mod corespunzător.

În România, Săptămâna Europeană 2010 a fost marcată în principal de conferinţe şi simpozioane regionale focalizate pe Activităţile de Mentenanţă, însoţite de conferinţe de presă, precum şi de numeroase acţiuni de diseminare materiale informative, activităţi de instruire şi întâlniri cu lucrătorii din locuri de muncă cu risc ridicat.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, împreună şi sub coordonarea INSPECŢIEI MUNCII, a organizat o sesiune de comunicări ştiinţifice dedicate campanii europene şi Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă 2010 la care au fost invitati sa participe si reprezentanti ai ITM Neamt. Programul manifestărlor de la Iaşi dedicate Săptămânii europene pentru securitate şi sănătate în muncă s-au desfasurat pe parcursul a trei zile: 27, 28, 29 octombrie 2010.

La SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE dedicata Campaniei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca care s-a desfasurat în sala AULA MAGNA a UNIVERSITATII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI au participat cu lucrari stiintifice din partea ITM Neamt:

– Popescu Ioan                   -inspector sef,

– Lapusneanu Virgil            -inspector sef adjunct,

– Trusescu Vasile                -sef serviciu,

– Ungureanu Viorel              -inspector de munca

4.  Intalnire de lucru cu angajatorii in cadrul Campaniei Nationale „ Verificarea si constientizarea angajatorilor privind respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca in laboratoarele de analize medicale din cadrul spitalelor

In ziua de 29.10.2010, a fost organizata o intalnire la care au participat angajatori, persoane desemnate cu securitatea muncii, inspectori de munca din cadrul ITM Neamt,  servicii externe si alti specialisti care desfasoara activitatea in laboratoarele de analize medicale din cadrul spitalelor .

Scopul acestei intalniri a fost acela de evaluare a rezultatelor obţinute, fiind prezentate  următoarele probleme:

–      deficienţele constatate în timpul controlului;

–      sancţiunile aplicate şi opririle din funcţiune ale echipamentelor de muncă;

–      probleme specifice acestor domenii de activitate.

La acesta intalnire au participat reprezentanti de la 12 unitati din domeniu si 33 de agenti economici invitati.

5.   Intalnire de lucru cu angajatorii in carul  Campaniei Nationale „Controlul respectării prevederilor normativelor tehnice privind utilizarea, întreţinerea şi verificarea periodică a proprietăţilor echipamentelor individuale de protecţie utilizate de electricieni în instalaţii electrice de înaltă tensiune.”

In ziua de 27.10.2010 a fost organizata o intalnire la care au participat, reprezentanţii unităţilor controlate şi ai celorlalţi agenţi economici care nu au fost controlaţi, sindicatele din domeniu, patronatele, unde  au fost prezentate următoarele probleme:

– deficienţele constatate în timpul controlului;

– sancţiunile aplicate şi opririle din funcţiune;

– prezentarea măsurilor dispuse, precum şi soluţiile ale căror aplicare să conducă la diminuarea numărului de evenimente nedorite, ca urmare a îmbunătăţirii activităţii.

La acesta intalnire au participat reprezentanti de la 19 unitati din domeniile de activitate cod CAEN 35 si 4321.

6. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea si in schimbul III (control de noapte).

In data de 18.10.2010 si 21.10.2010, s-au desfasurat actiuni de control, in timpul noptii, la agentii economici cu obiect de activitate activitati de protectie si garda din zona BICAZ –  judetul NEAMT (actiune comuna cu T.F. – T.N. BICAZ ), la agenti economici care au in domeniu de activitate fabricarea de produse de brutarie si de produse fainoase.

Actiunile au antrenat un numar de 8 inspectori de munca.

Au fost verificati 32 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale. Au fost depistate 17 persoane care prestau activitate  fara a avea incheiate contracte individuale de munca in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca.

In urma controlului au fost aplicate 11 amenzi in valoare de 55.500 lei si 10 avertismente contraventionale.

ITM Neamt

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate