Activitatea ITM Neamt in luna august

0

 

In perioada 01.08.2012 – 31.08.2012, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2012”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 251 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 310 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 92 de sanctiuni  contraventionale insumand 194.000 lei RON.

  A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST :

 

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna august 2012 au fost realizate 59 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 76 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate este de 44.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna august, pe raza de activitate a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt s-au produs 4 evenimente  de munca, din care 1 soldat cu incapacitate temporara de munca si 3 soldate cu decesul lucratorului.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

 

In luna august au fost controlati un numar de 192 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 16 sanctiuni contraventionale din care 7 amenzi contraventionale, insumand 150.000 lei  pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si  9 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 7 angajatori la care lucrau 15 persoane fara forme legale. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 150.000 lei.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST       

1) Derularea Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate.

         In luna august, au continuat desfasurarea actiunilor de control conform Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, in colaborare cu Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Garda Financiara.

La actiunile de control au participat inspectori de munca din cadrul compartimentului control relatii de munca din inspectoratele teritoriale de munca si reprezentanti ai institutiilor semnatare ale protocolului privind Planul comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, stabiliti in functie de specificul si amploarea actiunii.

Actiunile de control au avut caracter inopinat, s-au desfasurat atat in timpul zilei, cat si noaptea in functie de obiectul de activitate al societatilor supuse controlului si au vizat toate domeniile de activitate susceptibile utilizarii muncii nedeclarate.

Au fost verificati un numar de 192 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia controalelor au fost constatate 234 deficiente si au fost dispuse 234 masuri, iar 16 angajatori au fost sanctionati. S-au aplicat 16  sanctiuni contraventionale in cuantum de 150.000 lei, din care 7  pentru munca fara forme legale si 9 sanctiuni pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul RM.

Astfel, 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 150.000 lei, pentru un numar de 15 persoane care lucrau fara forme legale.

In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-au desfasurat urmatoarele campanii :

 

a) Campania nationala privind identificarea cazurilor de muncă la negru „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

–  in fiecare zi de joi, respectiv in datele 2, 9, 16, 23 si 30 august  2012.

Au fost verificati un numar de 99 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In urma verificarilor au fost constatate 73 deficiente RM si au fost dispuse 73 masuri. Pentru incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii, s-au aplicat 5 amenzi in valoare de 120.000 lei, pentru un numar de 12 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

 • primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat contract individual de munca;
 • neintocmirea pontajelor;
 • nu sunt evidentiate in pontaje orele prestate in zilele de repaus saptamanal;
 • nu exista dovada inmanarii unui exemplar din actele aditionale incheiate la CIM;
 • neintocmirea regulamentului intern;
 • dosarele personale nu sunt completate cu toate actele necesare angajarii;
 • regulamentul intern nu este adus la cunostinta salariatilor;
 • nu se acorda liber in zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza;
 • regulamentul intern nu este completat cu masuri privind protectia maternitatii la locurile de munca.

b)   Campania privind prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a tinerilor/copiilor

Obiectivele campaniei

ü  Identificarea angajatorilor care folosesc persoane cu varste mai mici de 18 ani fara forme legale de angajare si luarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre acestia a prevederilor legale referitoare la incadrarea in munca, conditiile de lucru, programul de lucru si timpul de odihna al copiilor/tinerilor sub 18 ani;

ü  Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale referitoare la incadrarea in munca, conditiile de lucru, programul de lucru si timpul de odihna al copiilor/tinerilor sub 18 ani. Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale mentionate.

ü  Determinarea angajatorilor de a incheia contracte individuale de munca pentru copii/tinerii cu varste cuprinse intre 15-18 ani depistate fara forme legale de angajare, de a le completa in aplicatia REVISAL si de a le transmite la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia societatea are sediul social, in termenul legal.

Grupul tinta

     Tinerii/copii   exploatati   prin   munca,   identificati   la   angajatori   persoane fizice/juridice.

     Durata campaniei

         Campania s-a desfasurat in perioada 27.08 – 08.09.2012.

          In perioada 27-31.08.2012 au fost verificati un numar de 10 angajatori, pentru care au fost dispuse 10 masuri, din care 2 masuri  privesc regimul de munca al tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15-18 ani.

2) Actiune de control in domeniul constructiilor in perioada 16-31 august 2012

 

Avand in vedere cresterea numarului de evenimente in activitatea de constructii, Inspectia Muncii a initiat campanii de control in domeniul constructiilor, avand ca tematica verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, corespunzatoare cauzelor principale de producere a evenimentelor in acest domeniu .

OBIECTIVE in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • Controlul respectarii, de catre angajatorii din constructii, a cerintelor legale privind:
  • asigurarea activitatii de prevenire si protectie si a masurilor de acordare a primului ajutor;
   •  asigurarea masurilor de coordonare si de cooperare intre angajatori;
   •  asigurarea masurilor de prevenire si protectie privind lucrul la inaltime;
   •  asigurarea masurilor de prevenire si protectie impotriva pericolului de electrocutare;
    •  asigurarea masurilor de prevenire si protectie la lucrarile de sapaturi ;
    •  constientizarea     lucratorilor     referitor      la     necesitatea     purtarii echipamentului individual de protectie acordat de angajator.

         Derularea acţiunilor de control s-a realizat in perioada 16 – 31 august 2012, la agenţi economici care desfăşoară activităţi in domeniul constructiilor.

Au fost verificati un numar de 27 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 33 deficiente SSM si au fost dispuse 33 masuri.

S-au aplicat  31 avertismente contraventionale si 2 amenzi in valoare de 8.000 lei .

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

ü  nu au fost desemnati lucratorii care aplica masurile de prim ajutor;

ü  nu a fost realizat planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;

ü  nu au fost utilizate echipamentele de munca corespunzatoare, prevazute cu sisteme de protectie colectiva (ex. balustrade solide, platforme sau plase de prindere);

ü  nu sunt asigurate instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii;

ü  lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii;

ü  nu se asigura mentenanta echipamentelor de munca;

ü  nu se asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin medic de medicina muncii.

3)  In luna august 2012,  inspectorii  de munca, au participat la sedintele comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 7 angajatori, sedinte in cadrul carora  – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

4) In luna august 2012, s-au organizat  intalniri cu un numar de 8 angajatori, ocazie cu care au fost prezentate, inca o data, Strategia nationala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si Planul National de actiune pentru implementarea acesteia, ambele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1024/2010.

Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

S-au prezentat date statistice privind desfasurarea actiunilor de control conform Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, respectiv numarul angajatorilor care practicau munca fara forme legale cat si numarul persoanelor identificate ca prestand activitate fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa.

 

12.09.2012                                                                                           I.T.M. Neamt

                                                                                                          Purtator de cuvant

 

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate