Acordul de colaborare institutionala între Preşedintele României şi Prim-ministru al Guvernului

6

 

În condiţiile situaţiei de coabitare din România între Preşedintele ales, Traian Băsescu, şi primul-ministru, domnul Victor Ponta, se convine următorul acord pentru a crea mecanismul funcţional al coabitării şi a asigura guvernanța eficientă a ţării. Acordul de colaborare instituțională este destinat păstrării stabilităţii ţării şi asigurării unui climat funcţional, bunei guvernări şi redobândirii încrederii pieţelor internaţionale, prin armonizarea poziţiilor comune în cadrul puterii executive, cu respectarea atribuţiilor constituţionale ale Preşedintelui şi Guvernului României.

1. Principii şi valori comune

Coabitarea se bazează pe elemente fundamentale acceptate de toate părţile, elemente ce nu vor fi alterate direct sau indirect de nicio iniţiativă a părţilor, după cum urmează:

– orientarea strategică a României: apartenența României la NATO şi UE, Parteneriatul Strategic cu SUA, regulile europene ale competiţiei şi economiei de piaţă şi ale democraţiei sunt intangibile.

– securitatea României, inclusiv sustenabilitatea instituţiilor responsabile, sunt elemente asupra cărora părţile nu se pronunţă în formă contradictorie. Orice referire sau problemă legată de aceste instituţii va fi dezbătută în comun, un rol important revenind argumentelor profesionale provenind din evaluările instituţiilor vizate.

– independenţa justiţiei şi supremaţia legii, statul de drept:

a. respectul pentru valorile constituţionale şi pentru instituţiile fundamentale ale statului, începând cu Justiţia, care nu mai trebuie să fie atacate şi, astfel, delegitimate.

b. consolidarea independenţei justiţiei în raport cu influenţa politică. Respectarea prevederilor Constituţiei la emiterea ordonanţelor de urgenţă şi punerea în aplicare a deciziilor Curţii Constituţionale.

c. asigurarea funcţionalităţii instituţiilor afectate şi identificarea de garanţii pentru păstrarea atribuţiilor statului de drept.

d. numirea în funcţia de Avocat al Poporului a unei persoane care se bucura de sprijinul diferitelor grupuri parlamentare.

e. introducerea unui proces transparent de numire a Procurorului general şi a Procurorului şef al DNA care să presupună candidaturi deschise, criterii de experienţă profesională, integritate şi rezultate pozitive în acţiunea anticorupţie.

– priorităţile de apărare ale României: ambele părţi convin să susţină priorităţile de apărare ale României şi să le scoată din spaţiul disputelor politice, ţinând cont de nevoile şi opţiunile profesioniştilor din Forţele Armate pe diversele teme aferente. Politicienii se vor abţine de la orice luare de poziţie care ar putea afecta capacitatea, credibilitatea şi forţa Armatei romane.

– orientarea în direcţia aprofundării integrării în cadrul construcţiei europene: dezvoltarea politicilor Uniunii Europene şi promovarea României ca membru activ în realizarea acordului general în UE pentru avansarea proceselor de integrare europeană reprezintă unul din principiile comune de bază ale părţilor în abordarea sferei afacerilor europene.

2. Angajamente comune

Părţile convin că vor respecta şi se vor abţine în a lansa dispute politice pe temele legate de angajamentele României faţă de instituţiile internaţionale. De asemenea, se angajează să respecte un set de reguli comune în relaţiile cu partenerii externi. Astfel:

– părţile se angajează să se abţină de la atacuri la adresa instituţiilor statului de drept şi a celor cuprinse în angajamente externe, de natură financiară şi politică, optând să coopereze în poziţiile comune faţă de FMI, BM, CoE, NATO, MCV, Schengen etc.

– părţile se angajează să menţină coeziunea mesajului extern.

– toate componentele guvernanței României îşi asumă coeziunea mesajului intern pe temele convenite.

– părţile vor stabili spaţiile de competiţie politică în mod concret, elementele asupra cărora nu se convine în negociere directă şi asupra cărora opiniile divergenţe vor fi oferite ca opţiuni în spaţiul public.

– părţile se angajează să evite confruntările publice inutile, să încerce soluţionarea diferenţelor pe temele asupra cărora nu s-a convenit în consultări, să respecte preeminența uneia dintre părţi convenite în tipologia de problematica abordată şi să propună public opţiunile alternative acolo unde diferenţele de abordare apar, iar subiectele expuse public nu sunt în măsură să aducă prejudicii la nivel naţional, ci doar dezbatere pentru perfecţionarea opţiunilor şi creşterea consultării publice pe aceste teme.

– părţile convin asupra necesităţii de a se consulta ex-ante în privinţa mandatelor care vizează dezvoltarea/punerea în aplicare a politicilor europene: reuniunile de consultare în vederea armonizării unor poziţii comune vor avea loc înainte de reuniunile ordinare ale Consiliului UE şi ale Consiliului European, precum şi ori de câte ori este necesar (cu prilejul reuniunilor cu caracter excepţional). În cazul mandatelor generale sau al temelor complexe de mare sensibilitate, părţile convin să desfăşoare inclusiv consultări în formatul Preşedinte, pe de o parte, şi partidele politice din coaliţia de guvernare/parlamentare, pe de cealaltă parte.

Obiectivul de interes naţional al României în această perioadă este absorbţia fondurilor europene prin utilizarea la maximum a fondurilor puse la dispoziţie de UE pentru asistenţă tehnică (POAT).

3. Spaţii de responsabilitate preeminentă

Părţile convin asupra faptului că, potrivit Constituţiei României, fiecare componentă are atribuţii preeminente în anumite domenii de activitate:

Preşedintele: politica externă, de securitate, de apărare, reprezentarea la Consiliul European şi afaceri europene.

Primul ministru: Politica economică şi socială, guvernarea ţării, probleme de ordin curent ce nu au direct incidenta cu securitatea naţională, relaţii externe la nivel interguvernamental și european.

Părţile convin să respecte poziţiile formulate de responsabilul constituţional, să coopereze în formularea politicilor acolo unde e implicată şi cea de a doua parte, cu bună credinţă, să evite orice fel de blocaj, să discute şi să dezbată poziţii alternative. În aceste domenii, poziţiile publice divergente sau alternative vor putea fi exprimate la nivel tehnic, cu referire directă la argumente de această factura şi nu cu abordare politică.

Părţile se angajează să continue practică aprobării mandatelor de reprezentare de către Preşedintele României şi prezentarea rapoartelor la sosirea din delegaţii.

4. Spaţii de cooperare şi modalitatea de cooperare

Există domenii efective în care cooperarea dintre cele două componente ale executivului se impune. Există deja un set de mecanisme instituţionale şi o jurisprudenţa în materie administrativă care va fi menţinută. Astfel, vor fi respectate de către fiecare atribuţiile şi poziţiile celeilalte părţi în actele de decizie administrativă ce implică ambele părţi, cu bună credinţă, evitând blocajele, dar cu respect faţă de argumentele fiecărei părţi, care pot fi circumscrise unei sfere inacceptabile pentru celălalt. Dacă sunt puncte de vedere diferite, va avea prioritate decidentul final.

În această materie se înscriu:

– elaborarea politicii externe şi cooperarea cu MAE

– elaborarea politicii în cadrul UE şi cooperarea cu MAEur şi MAE

– numirile de generali

– numirile de Ambasadori

– numirea Procurorului General, Procuror şef al DNA sau alte funcţii ce reclamă atribuţii constituţionale ale Preşedintelui şi ale Guvernului

– elaborare de poziţii comune în terţe teme

– temele de politica internă cu incidenţă în sfera securităţii naţionale

Modalitatea de cooperare, în aceste cazuri, se realizează fie prin mecanismul decizional direct, întâlnirea celor în cauză – Preşedinte cu premier, Ministru de Externe, Ministru al Apărării, alţi miniştri – fie prin formule instituţionale de convenire a poziţiei comune – mandatul extern de negociat de către MAE cu Departamentul de Politică Externă şi consilierul aferent, mandatul la Consiliul European elaborat de MAE şi MAEur cu consilierul de specialitate, fie prin formule terţe, convenite de cei doi decidenţi pentru a lucra pe această direcţie.

Legislație europeană de implementat (eventuale modificări cu acordul părților):

– 4 coduri justiție

– Legea micii reforme în justiție

Angajamentul de realizare a următoarelor legi:

– Noua lege a Sănătății

– Reorganizarea administrativă – regionalizare

– Reformă electorală

– Revizuirea Constituției

5. Codul de conduită general

Părţile vor îmbrăţişa reguli minimale de adresare respectuoasă, cu referire directă la funcţia partenerului şi la adresarea la plural. Ele se vor abţine în a încuraja abordări diferite la nivelul structurilor pe care le reprezintă şi vor sancţiona excesele şi ieşirile publice ale colegilor de partid sau angajaţilor care exced această regulă de comportament, bun simţ, decență şi politeţe.

Părţile se angajează, de asemenea, să evite expresiile dure, atacurile de orice fel. Ele se vor abţine de la expunerea publică a temelor nediscutate şi vor conveni termene concrete, asumându-şi celeritatea în discutarea temelor solicitate de o parte sau alta şi de formulare a unor răspunsuri şi poziţii. La expirarea termenelor limită convenite, abordarea publică a acestor teme şi lansarea lor în dezbatere este o opţiune deschisă.

Părţile convin să respecte cu stricteţe regulă de a nu expune public discuţiile oficiale şi a aduce în public exclusiv elementele convenite de ambele părţi sau temele asupra cărora nu s-a convenit şi a căror expunere în spaţiul public nu afectează interesele României.

6. Mecanismul de luare a deciziilor

Formula de luare a deciziilor între cele două componente ale Executivului, Preşedinţia şi Guvernul României, este cu precădere întâlnirea sau discuţia directă Presedinte-Premier. În mod excepţional, alte persoane pot fi implicate, cu acceptul celor doi, sau o temă poate fi delegata către sistemul administrativ al celor două instituţii – consilieri, aparat tehnic. Pot exista chestiuni care reclamă implicarea celor doi preşedinţi ai Camerelor aşa cum pot exista formate de dezbatere şi decizie ce conţin şi alţi miniştri.

7. Mecanismul de soluţionare a disputelor

În condiţiile în care, pe o anumită temă în care e necesară o convergenţă a poziţiilor ambelor părţi, nu există o prevedere constituţională privind preeminenta în decizie a unei părţi sau chestiunile sunt extrem de importante şi nu se poate conveni o poziţie comună, ca şi în cazul în care sunt încălcate regulile prezentului acord, deblocarea relaţiei trebuie făcută printr-un mecanism convenit care să asigure atingerea unei soluţii, pentru a se asigura deblocarea relaţiei sau funcţionalitatea.

Mecanismul de soluţionare a disputelor este alcătuit din consilieri şi miniştri, cu o persoană desemnată de către fiecare parte care să conducă fiecare componentă. Desemnarea se va face în funcţie de tema discutată, şi vor fi evitate persoanele controversate sau inacceptabile celeilalte părţi. Chestiunea se abordează tehnic şi juridic, se aleg variante şi opţiuni, prezentate celor doi decidenţi pentru a conveni asupra formulei finale. Dezbaterile din cadrul mecanismului nu sunt publice şi nici destinate publicităţii până la convenirea lor de către decidenţi.

Preşedintele României Primul Ministru                       Traian Băsescu Victor-Viorel Ponta

Comentariul redactiei :
Milioane de romani au iesit la indemnul USL la referendum sa spuna ca nu mai vor cu Basescu si acei oameni nu credem ca s-au razgandit intre timp si nici USL nu credem ca a primit votul de la recentele alegeri ca sa faca pace cu Basescu .
Acest document este primul semn de slabiciune a USL . Poporul a trimis USL-ul la „lupta” sa scape tara de hoti si USL-ul odata ajuns pe campul de batalie trece de la lupta dreapta  la diplomatie si „smecherie” institutionala .

 

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
6 Comentarii
 1. Cris99 spune

  Nu. categoric sunteti intr-o eroare de judecata , sau, ma rog, va convine acest rationament improvizat numai si numai pentru a salva onoarea presedintelui.Onoare care, de fapt nu a existat niciodata.S-o luam pe rand:
  1.Numiti marsaviile , minciunile si trivialitatile lui Basescu „arta compromisului”? V-as putea aduce 100 de motive pentru care acest individ tenebros al istoriei moderne a Romaniei nu are nici cele mai banale notiuni despre „arta” sau compromis in interesul natiunii romane.Daca doriti , putem dezvolta subiectul.
  2. Un popor demn si cat de cat instruit si cult, nu poate fi manipulabil(vezi E. Kant)
  In nici o situatie insa poporul nu poate fi injosit cu calificative abominabile precum”masa amorfa”
  3.Indivizii care in Romania au reusit sa se ridice in fruntea poporului, nu au fost si nu sunt „inteligenti” , ci, smecheri, hoti, inselatori, perfizi.In timp ce poporul roman este unul primitor, de buna-credinta, poate usor naiv.Plangacios si mesianic. In nici un caz, prost sau, ma rog, „masa amorfa”
  4.D-l Ponta nu a reusit „sa-si calce propriile interese in picioare”. D-l Ponta a „reusit” sa insele asteptarile celor care l-au ales, adica sa se cualizeze cu criminalii poporului roman si deasemeni sa-si tradeze partenerii de coalitie. De aceea , va plati. Nu cred ca-l va prinde revelionul 2014 in aceasta functie. Dealtfel nici nu i se potriveste caciula. Basescu il va termina curand. Merita .
  5.Cand Justitia se afla in mainile lui Basescu, D-stra insinuati ca ar avea vreo putere in acest sens mascariciul Ponta?
  6. Vorbiti de „legi clare, fara echivoc”? Cata vreme Basescu va trai in Romania, orice lege va fi calcata in picioare. Pentru ca acest individ diabolic ajuns in fruntea tarii, este nebun si nu are granite in patima, ura, demagogie si minciuna.
  7. Nu prietene, se pare ca nu ai inteles lucruri elementare, precum acela care a fost probat in istoria noastra si a devenit proverb romanesc:”pestele de la cap se-mpute”. Sunteti cumva inversionist?Poporul are nevoie de modele si urmeaza modele.
  Din pacate, modelul Basescu, a fost urmat cu consecinte dezastruase in plan social. Oamenii se urasc, nu respecta legea, asa cum Basescu nu respecta Constitutia, oamenii mint asa cum o face „capul pestelui”.
  8. Cand a venit acest aventurier nebun la putere a promis ca va aduce acasa romanii de pretutindeni. In timpul mandatului sau bietii oameni au fugit din tara in timp ce marinarul alcoolist le recomanda sa ramana acolo.
  Pentru toate acestea si un milion de alte motive ce nu incap in acest site, Basescu se face vinovat de infometarea poporului roman, tradare de tara, genocid si subminarea economiei ramanesti.
  In timp ce mascariciul Ponta va primi pedeapsa cu 5 ani de scoala de corectie pentru simplul motiv ca inca nu a ajuns la varsta maturitatii depline.

  1. marius spune

   „Sunteti cumva inversionist?”
   Stimate si prea frumos vorbitoriu domn,ce va sa-nsemne intrebarea?
   Ma jicniti?,sau nu ati gasit in I (!!) Kant,de unde va inspirati alt cuvant?
   Consider ca trebuie sa fiu mandru ca va osteniti sa-mi dati importanta.
   Adevarul e ca de vre-o doua saptamani tot postez mesaje care sa va atraga atentia si?…..nimic.
   Pana azi.
   Daca citeati cu un pic de atentie textul meu ati fi observat ca tocmai la vorba aia romaneasca cu pestele ma refer.
   Asta am si zis,ca in 89 am taiat capul pestelui.
   Si dupa, am scris ceva care cred ca nu v-a convenit,dar,asta e adevarul,din hoitul fetid au iesit la lumina cei pe care nu vreti d-vs sa-i recunoasteti.
   Mi-ati rastalmacit fiece cuvant,inversandu-i sensul,contorsionandu-l,apropos sunteti contorsionist?
   Va raspund eu,nu! Sunteti plin de ura,de ranchiuna.
   Programat sa sariti la beregata oricarui om care are opinii diferite de ale d-vs.
   Un Rottweiller hamesit care vrea sange.
   De aia nu puteti concepe pacea,de aia nu vreti pacea.
   Poate-o sa va supere comentariul meu.
   Eu nu am intentionat asta,de aceea va rog sa observati ca m-am exprimat civilizat.
   Din cauza d-vs am fost mai demult alungat de pe site.
   Iata de ce vreau sa subliniez faptul ca va raspund civilizat.
   Si un sfat daca-mi permiteti:
   Mai lasati Kantul,Schopenhauerul si reveniti la Caragiale.E de actualitate si-o sa va mai descretiti fruntea.
   Cautati pe net comedii,sa mai radeti un pic,sa va descretiti fruntea si inima.
   Si spiritul.
   Vreti sa-nvatati sa faceti haz de necaz?
   Cititi,daca gasiti in biblioteca Salom Alehem.
   ASta daca nu sunteti anti..s….
   Cautati Istoria Lumii a lui Mel Brooks
   Au baietii din etnia asta un umor…

 2. Leo Taxil spune

  Sa iasa in fata cei care au votat USL din dragoste pentru ei si nu din ura contra lui Basescu! Ar trebui ca Ponta sa ia in considerare acest adevar incontestabil!

 3. marius spune

  Pentru ca politica mai este cunoscuta si sub denumirea de „arta compromisului”,ea nu e practicata decat de o parte mica din cetatenii unei tari.Acestia se ridica din masa amorfa,manipulabila si datorita inteligentei lor reusesc sa acceada la posturi si functii care le permit apoi sa conduca „turma”
  Sau sa o dezbine,in functie de interese mai mult sau mai putin oculte.
  Daca d-l Ponta a reusit ca sa-si calce propriile interese in picioare,punand pe primul plan linistea unei tari, atunci e un adevarat barbat de stat,un politician destept si responsabil.
  Nu presedintele,nu, P.M. trebuie sa prinda si sa condamne HOTII
  Sunt alte institutii ale statului care tre s-o faca.
  Acestea trebuiesc OBLIGATE sa-si faca datoria,prin legi clare,fara echivoc.
  Justitia nu-si face treaba: sa fie condamnati exemplar cei ce-o fac,pana la ministrul justitiei.Politia la fel,pana la ministru.
  Degeaba-i taiem noi capul pestelui,daca tot organismu-i putred si pute
  In 1989 i-am taiat capul si din hoitul puturos ne-au invadat tot felul de personaje puse pe rapt,pe distrugere.
  Si azi suntem aici si nu mai putem schimba nimic,intr-o tara ingenuncheata,o colonie de muncitori ieftini si materii prime.

 4. Cris99 spune

  Doi indivizi penibili care nesocotesc Constitutia si legile tarii si pun in locul lor propriile lor judecati(infantile). Sunt absolut convins ca marinarul, inghesuit de majoritatea zdrobitoare a USL in Parlament s-a si vazut aruncat la hazna si atunci a inventat acest biletel pe care un prim -ministru necopt la minte l-a semnat ,neintelegand ca se umple alaturi de pirat, de toata rusinea.
  In felul acesta Ponta l-a salvat pe Basescu , iar tara va mai sta mult si bine in scandal si diversiuni basiste.
  Modelul lor este adus si la Piatra Neamt unde USL va pactiza cu celalalt hot al tarii-Pinalti. Si uite asa, cei care au spoliat si ingenuncheat Romania timp de 8 ani, in loc sa umple puscariile, vor „coabita” in zecmanirea tarii alaturi de tradatorii din USL.

 5. marius spune

  Iata ca USL sub inteleapta conducere a preaiubitului fiu al poporului,d-l P.M. Ponta a hotarat:
  Daca nu-i putem oferi paine , macar sa-l scutim de circ pe bietul asta popor.
  Da’razboinicii(aia 7,4 mil.) nu su nu,ei vor razbel.
  Sa curga sange,sa se-nroseasca tarana.
  De ce mai e dimocratie daca noi nu castigam TOT?
  Ce alegeri d-le?
  Ce 4 ani,ce 5 ani?
  Noi spunem cat,noi spunem cum,noi spunem cine !
  E CLAR?
  In tara asta numai noi egzistam(7,4?? mil)
  Restu’ e viermi,taratoare,dusmani alienati,ce trebuie exterminati(pesemne)
  Draga Redactie,daca ati fi fost in editie tiparita pe vreun raft de ciosc,as spune sa va manifestati asa,ca sa faceti si voi un ban de la cei 7,4 mil. nemteni care s-ar inghesui sa va cumpere zilnic.
  Da asa,oricum aveti o multime de cititori,printre care am zarit si din cei 11,6 mil. pe care-i ignorati.
  De ce un „gentleman agreement”vi se pare voua o smecherie?
  Stiti si voi ca in multe tari civilizate ,o strangere de mana poate inlocui orice contract scris.
  Nu in romania,asa ca inalta poarta a hotarat:bai zglobiilor,ia puneti voi pe hartie codul asta de bune maniere si respectati-l.
  Si dati-l si poporului sa-l vada,poate-i mai iese cea democratie din capsor.
  Asa grait-a nalta poarta,da ‘ca sa vezi,latrina3 si acum si voi,vreti sa continuati razboiul.
  Ce pot sa zic , decat SUCCESURI !

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate