15 accidente de muncă raportate într-o singură lună – Unul a fost MORTAL (ITM Neamț)

0
imagine ilustrativă

În perioada 01-31.10.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE:

În luna octombrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 173 acţiuni de control, din care 95 în domeniul relaţiilor de muncă şi 78 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 156 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 69 angajatori au fost sancţionaţi cu 101 sancţiuni contravenţionale, din care 92  avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în valoare de 79.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna octombrie 2021, au fost realizate un număr de 78 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 75 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor/deficienţelor constatate.

Un număr de 42 angajatori au fost sancţionaţi cu 66 sancţiuni contravenţionale, din care 61 avertismente contravenţionale şi 5 amenzi în valoare de 32.500 lei.       

          Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 15 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la accidentele de circulaţie, utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi cădere de la acelaşi nivel. Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

          A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna octombrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul serviciului Relaţii de Muncă au efectuat un număr de 95 de controale, au dispus 81 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 35 de sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 46.500 lei şi 31 avertismente contravenţionale.

La 2 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 2 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: taxi şi confecţii textile.

În luna octombrie, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră cinci contracte colective de muncă şi două acte adiţionale la contractele colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  OCTOMBRIE :

I.  Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de   alertă, motiv pentru care a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor.

Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din lege, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna octombrie 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 70 agenţi economici, cu un număr total de 258 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 9 angajatori cu 10 avertismente  contravenţionale. Au fost dispuse 10 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna octombrie au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 25 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată

Începând cu data de 25 august 2021, Inspecţia Muncii a dispus la nivel naţional, o acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la angajatori care prestează  activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate  sau subdeclarate (construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi alte prestări de servicii).Comunicarea scrisorilor de informare se efectuează atât, în cadrul efectuării controalelor privind verificarea modului de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi prin poşta electronică.

În perioada 01.10.2021 – 31.10.2021, au fost comunicate  un număr de 444 scrisori de informare la angajatori, având domeniile de activitate sus-menţionate.

IV. Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 07-09.10.2021 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în activităţi de poştă şi de curier.

Această campanie naţională, s-a desfăşurat în cadrul Planului de măsuri realizat de Inspecţia Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate.

Au fost verificaţi un număr de 10 angajatori.Nu au fost identificate neconformităţi şi nici nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

V. Acţiunea nr. 10 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă de suprafaţă

Acţiunile de control se efectuează pe parcursul anului 2021, în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt ), care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră .

În cadrul etapei a II-a de control, în perioada martie-octombrie 2021, s-au derulat acţiuni de control la toate societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea substanţelor minerale utile la suprafaţă.  Această etapă s-a finalizat în data de 30 octombrie 2021.În cadrul acestei etape, au fost verificaţi 12 angajatori.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale (3 amenzi contravenţionale în valoare totală de 8.000 lei şi 12 avertismente contravenţionale). Au fost dispuse un număr de 15 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

VI. Acţiunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii –Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

Acțiunea s-a adresesat angajatorilor din sectorul public și privat din mai multe sectoare de activitate ce au un număr însemnat de locuri de muncă cu probabilitate mare de apariție a afecțiunilor musculo-scheletice.

Obiectivele acţiunii au fost: furnizarea de informaţii legate de apariția afecțiunilor musculo-scheletice la diferite locuri de muncă; promovarea utilizării unor instrumente simple şi practice pentru angajatori și lucrători în vederea identificării și gestionării problemelor generate de AMS;conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a  lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă; conștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariției afecțiunilor musculo-scheletice şi încurajarea schimbului de informații și bune practici.

În cadrul etapei de control s-au derulat acţiuni de verificare la societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea substanţelor minerale utile la suprafaţă, silvicultură și exploatări forestiere, prelucrarea lemnului, producţie de  cauciuc și mase plastice, construcții metalice, fabricarea de mobilă, comerț, depozitari, poștă și curierat.  Această etapă s-a finalizat în data de 30 octombrie 2021. În cadrul acestei etape, au fost verificaţi 18 angajatori.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 15 angajatori au fost sancţionaţi cu 25 de  sancţiuni contravenţionale (o amendă contravenţională în  cuantum de 3.000 lei şi 24 de avertismente contravenţionale). Au fost dispuse un număr de 25 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

VII. Acţiunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Săptămâna Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă

În luna octombrie 2021,reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au participat la simpozionul tehnico-ştiinţific organizat on-line, de către Inspecţia Muncii Bucureşti şi ITM Botoşani. Manifestările prilejuite de Săptămâna europeană pentru sănătate şi securitate în muncă, din cadrul Săptămânii Europene 2021, s-au desfăşurat sub genericul „LOCURILE DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE ÎŢI FAC SARCINA MAI UŞOARĂ”, iar inspectorul şef şi alţi doi inspectori de muncă din cadrul ITM Neamţ au susţinut lucrări tehnice de specialitate.

VIII. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19 octombrie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, fiind transmise prin intermediul email, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA OCTOMBRIE  :

 • Hotărârea Guvernului  nr. 1.050 din 2 octombrie 2021 pentru modificarea <LLNK 12021   932 22 321   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021   932 22 321   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii  în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică  pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 29 septembrie 2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane  în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale  în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat în plată;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003     0923 2S1   0 32>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.024/147/2021 pentru completarea <LLNK 12020   874 521231   0 84>Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 5.349/2.041/2021 privind modificarea <LLNK 12021  5338 50NU02   6113>alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul  ministrului muncii şi protecţiei sociale  <LLnr. 920 din 7 octombrie 2021 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la <LLNK 12021   110180 301   0 67>art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Ordinul  ministrului muncii şi protecţiei sociale  <LLNK 234 39>nr. 847 din 23 septembrie 2021 privind aprobarea <LLNK 12021     03103401   0 10>Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă          nr. 391 din 7 octombrie 2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0310CY11   0 10>Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile <LLNK 12021   110180 301   0 57>art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora;
 • Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr.3.546/2.225/2021 pentru modificarea <LLNK 12020     0BO21481   0  6>anexei la <LLNK 12020  3245 521441   0 77>Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO21481   0  8>măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus  SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară  în domeniul culturii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea <LLNK 12021  1090 20 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021  1090 20 301   0 40>3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.161 din 25 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12021  1090 22 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021  1090 22 301   0 40>3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie,  efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectării mâinilor  pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă;
 • Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.600/2.285/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020  3245 521451   0 79>Ordinului ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO21491   0  8>măsurile pentru prevenirea  contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor  în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii;
aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate