Direcția Silvică Neamț: Licitație pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

0

Anunţul privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publica de stat pentru producţia anului 2021

   1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, office@neamt.rosilva.ro;

  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 25.03.2021, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice astfel:

         25.03.2021, ora:10:00, pentru  partizile de la ocoalele silvice: Roznov, Vaduri, Tazlău, Bicaz, Brateș,Tarcău;

          –  25.03.2021, ora:14:00, pentru  partizile de la ocoalele silvice: Pipirig, Tg. Neamț, Varatec, Gârcina, Borca, Roman;

       In funcție de evoluția raspandirii infecției cu Coronavirus si/sau  de măsurile dispuse de către autoritățile competente, organizatorul iși rezervă dreptul de a suspenda sau anula desfașurarea licitațiilor (evenimentelor), cu anunțarea prealabilă a acestei masuri pe site-ul propriu.

   3. Locul desfăşurării licitaţiei: : BALAD’ OR PANGĂRAȚI –

       Adresa: Str. Pangărați, nr. 145, Jud. Neamț. Navigare GPS: Lat. 46.9291, Lon. 26.2003.

   4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

   5. Temeiul legal:Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.

   6. Data şi ora organizării preselecţiei: 22.03.2021, incepând cu ora 09.00;

   7. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna în data de 19.03.2021, ora 14:00;

     8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidăsunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile  www.rosilva.ro, neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.

     9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 243259 m3

din care pe natură de produse:

  • produse principale:    83364 (m3);
  • produse secundare:        135710 (m3);
  • produse de igienă:                0 (m3);
  • produse accidentale:    24185  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

  •  răşinoase:  132317  (m3);
  •  fag:  77210  (m3);
  •  stejari: 3485  (m3);
  •  diverse tari: 22222 (m3);
  •  diverse moi:  8025 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

        Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare, în aceeasi zi, imediat după încheierea sedintei de licitație.

        10. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: www.rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 15.03.2021.

.                  Având în vedere măsurile impuse de către autorități împotriva răspândirii virusului Covid 19, pentru  desfășurarea în bune condiții a licitației, operatorii economici vor purta obligatoriu masti de protectie, care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. De asemenea accesul în locația de licitație se va face cu respectarea măsurilor de prevenție, privind dezinfectarea mâinilor precum și  respectarea regulilor de distantare  socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare 2 persoane;

                  In cazul apariției unor fenomene, evenimente, disfuncționalități tehnice neprevăzute care periclitează si/sau impedica desfășurarea licitației, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica si reprograma ședințele de licitație in zilele următoare, iar operatorii economici vor fi anunțati despre aceasta modificare de îndata.

       11. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

       Pentru participarea la licitaţie/negociere, operatorul economic poate să depună, pana în data de 19.03.2021, inclusiv, ora 14:00, o cerere de înscriere ( conform Formularului nr. 1) care se va înregistreaza în registrul de corespondenta al Direcției Silvice Neamț, care va cuprinde:

   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul; 

   b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie conformă cu originalul; 

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit Formularului nr. 2

   d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase; 

       12.Cererea şi documentaţia prevăzute la pct. 11, se vor depune până la data 19.03.2021,  ora 14:00,  la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi: 

   – direct la registratură, pe hârtie; prin poştă/curier, pe hârtie; prin poștă electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

      13. Procesul verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul și pe site – ul organizatorului licitaţiei, www.rosilva.ro  și www.neamt.rosilva.ro cel târziu în data de 23.03.2021.

      14. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei și certificat de banca, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere. Totodată operatorul economic/grupul de operatori economici va achita on-lin şi un tarif de participare la licitaţie. Tariful de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, este de 200 lei, cu TVA.

      Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţiie din 25.03.2021, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 25.03.2021, ora: 10.00. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt: RO47BRDE280SV02378682800 – BRD Piatra Neamţ, RO06RZBR0000060001063696 – Raiffeisen Piatra Neamţ, RO06BTRLRONCRT0261581001 – Banca Transilvania Piatra Neamţ;

  Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Dascalu Ion, ing.Țupu Oana.

Organizator,

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț

Director,

Ing.  Valentin TĂMĂSLĂCARU

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate