Din istoricul școlii normale de băieți Gh. Asachi” Piatra-Neamț (II)

Scoala GH

Continuăm să aducem la cunoștința cititorilor noștri noi date despre „normaliștii” de la școala amintită, de acum aproximativ 80 de ani așa cum rezultă din Anuarul Școlii normale de băieți „Gh.Asachi” din Piatra- Neamț. Pe anii școlari 1929-1936, lucrare întocmită de profesorii Victor Andrei și Victor Țăranu”, editată la Tipografia „Lumina” Piatra Neamț, 1937, respectiv volumul comemorativ amintit în prima parte din 1939.

Autorii revin cu o „Scurtă privire asupra trecutului școalei”, reamintindu-se că aceasta a luat ființă la 15 Noemvrie 1912, din inițiativa Ministerului Instrucțiunii Publice de atunci, C.C. Arion și prin stăruința fostului prefect de Neamț, Leon Bogdan.

Instituția de învățământ a pornit la drum numai cu o clasă I-a, care a avut în primul an un efectiv de 45 de elevi în majoritatea lor originari din județele Neamț, Bacău. Corpul didactic era recrutat dintre profesorii liceului de băieți (Rareș), iar director a fost numit domnul profesor Panait Popovici, actual profesor la liceu, care a funcționat în această calitate până la 1 fevruarie 1914, când demisionează.

Mai departe se spune că „an de an școala s-a întregit, astfel că la finele anului școlar 1917-1918, cu toate greutățile războiului-ea poate să dea prima serie de absolvenți, în număr de 17”. Tributară liceului de la Rareș, în ceea ce privește corpul didactic, aceasta își va forma în scurt timp „unul propriu format în cea mai mare parte din profesori definitivi.

Apărută într-o perioadă favorabilă „existența focarelor de cultură”, școala n-a avut „totuși norocul să-și aibă de la început locul propriu”. Se precizează că atât clasele cât și internatul au funcționat până în târzie vreme în localuri închiriate și în condițiuni mizere. Astfel, în 1912 e închiriată „Casa Isăcescu”; în 1913, „Casa Lacu”; în 1914„Casa Herșcovici (contract reziliat în 1918); în 1915 „Casa Simionescu” și sala de gimnastică a liceului de băieți; iar în 1923, „Casa Ghițescu”. Aproape toate aceste localuri au fost folosite de către școală până la stabilirea în local propriu, fapt ce are loc în noemvrie 1930 prin stăruința domnului N.Stoenescu, fostul director.

Din anul 1923 începe campania de construcții de școale, sub ministeriatul domnului Ministru Constantin Angelescu, iar diriguitorii așezământului de învățământ „formează un comitet de construcție care obține pe rând diferite fonduri, cu care s-a clădit localul de astăzi”.

Apar noi greutăți. În vara anului 1935, un trăsnet incendiază școala. Va arde „acoperișul, iar planșeul superior sufere grave avarii în urma dărâmării coșurilor. Grație stăruințelor depuse de către directorul actual domnul I.Drăgan (profesor de pedagogie). și parlamentarii județului, școala e refăcută, iar un fond promis și o parte acordată de către Domnul Ministru Angelescu, a permis pornirea unei noi construcții atât de necesare numeroaselor clase, dormitoare și laboratoare ale școalei noastre”. Nota bene pentru oamenii stăruitori ai instituției, organele locale și ministerului de resort!

Cât privește terenul de practică agricolă… în suprafață de 22 ha, a fost donat în diverse răstimpuri, după cum urmează: în 1914, domnul N.Ioanim, pe atunci prefect al județului donează școalei din proprie inițiativă un teren de 2 ha în Dărmănești unde fusese cazarma Călărașilor. Tot cam pe atunci, domnul Dinu Hogea, primarul orașului, împreună cu consiliul comunei donează școalei 5 ha din moșia comunei de la Dărmănești. În sfârșit, în 1921 școala a fost împroprietărită cu 15 ha, completându-se astfel trupul actual. ”

La sfârșitul perioadei în discuție se ajunge și la succesul dorit pe linia organizării procesului de învățământ de la clasele I-VIII, întrucât școala capătă încă o clasă aVII-a, în anul școlar 1930-1931, iar în 1934-1935, printr-o nouă reorganizare a tuturor școlilor normale, se adaugă și clasa a VIII-a.

Un alt capitol din volumul comemorativ din 1939, consemnat mai înainte, este cel intitulat „Date nominale din răstimpul celor 25 de ani”, deosebit de interesant mai ales pentru „frumoase aduceri aminte a truditorilor catedrelor școlare, cu nume de rezonanță rămase în memoria vremii și ai dăscălimii nemțene și nu numai, de-a lungul unui sfert de veac (1912-1937). Iată-i, într-o succintă trecere în revistă pe venerabilii profesori care au marșat pe ogorul școlii de normaliști, cu specificarea obiectelor de predare:

CORPUL DIDACTIC: 

Religia: Ec. V.I.Constantinescu, 1912-; Ec. I.Manoilescu, 1932-1933; Pr. Gh. Buzea, 1936-1937.

Româna: P.Popovici, 1912-1913; I.Drăgan, 1913-1923; C.Sudețeanu, 1916-1917; Th.Naum, 1919-1920; Gh. Mihăilescu, 1920-1922; Pr. C.Matasă, 1920-1921 și 1922-1923; Artur Berar, 1920-1921; Vasile Ghițescu, 1922-1927 și 1928-1929; Pr. I.Chircă, 1922-1924; Dumitru Dicu, 1924- 1927; D.Stăhiescu, 1927-1928; Gh. Burdun, 1928- 1930; Ioana Turcan, 1929-1930; Leon Revent, 1930-1934; Virgil Dobrescu, 1931-1933; Eufrosina Săvescu, 1933-1935; Alexandrina Pascu, 1933-1936, rest detașare; Viorica Teodorescu, 1933-1935; Har.Mihăilescu, 1934-1935; Valentin Teodorescu, 1935-1936; Victor Țăranu 1935; George Moroșanu, 1936-1937.

Latina: Alexandrina Pascu, 1933-1934; Viorica Teodorescu, 1934-1935; Valentin Teodorescu, 1935-1936; George Moroșanu, 1936-1937.

Franceza: M.Popescu-Colibași, 1913-1914; P.Popovici, 1913-1914; D.N. Giurescu, 1919-1921; Const. Andriescu, 1920-1921 și 1926-1927; I.Drăgan, 1921-1922; Aglaia Ioan, 1922-1924 și 1933; Alexandrina Pascu, 1923-1924; D.Dicu, 1924-1925; Temistocle Malenda, 1924-1930, Maria Dragomir, 1924-1926; Ecat.Petrov, 1927-1929; Ioana Turcan, 1929-1930; Aurora Niculescu Dacu-Andrei, 1930-1933; Elena Ionescu-Pleșa, 1936-1937.

Pedagogia: I.Drăgan, 1915-1916, 1918-1927, 1928-1937; C.Sudețeanu, 1917-1919; Gh. Atanasiu, 1921- 1923; Gh.Burdun, 1927-1928; Virgil Dobrescu, 1933.

Geografia: P.Popovici, 1912-1922, 1923-1927 și 1928-1929; Spiridon Artenie, 1922-1923 și 1926-1927; Maria Lipovanu, 1927-1928; D.L.Stăhiescu, 1928-1930; Profira Grobolschi, 1928-1929; Victor Andrei, 1930-.

Istoria: N.Stoenescu, 1912-1917 și 1918-1937; Ioan Lia, 1917-1918; I.Cristescu, 1917-1918.

Dreptul: P.Popovici, 1916-1918; Gh.Chirică, 1917-1919; I.Gh. Vasileo, 1918-1920; N.Stoenescu, 1921-1925; 1927-1931; V.Ghițescu, 1925-1927; Victor Andrei, 1931-.

Matematici și Contabilitatea: Dim. Focșa, 1912-1923; Ion Radu, 1920-1921, Nicolae Pascu, 1921-1922 și 1928-1931; Grigore Capșa, 1920-; Ioan Nichita, 1927-1929; Ioan Neagoe, 1929-1930; Alex. Angheleche, 1936-1937.

Șt. Fizico-Chimice: Emil Istrati, 1915-1918; V.Andriescu, 1918-1919; Spiridon Artemie, 1919-1920; Cicerone Antonovici; 1919-1920; Mihai Ionescu, 1920-;

Șt.Naturale: M.Stamatin, 1912-1919; Mihai Ionescu, 1920-1929, Dumitru Nădejde, 1924-1926; Olimpia Teofănescu, 1929-1931; Claudia Caragheaur, 1931-1932; Ion Tăzlăuanu, 1932-; George Caliu, 1936-1937.

Medicină-Igienă: Dr. D.Apostolide, 1912-1914; Dr. I.Alexandrescu, 1917-1918; Dr. Ștefan Coșereanu, 1917-1931; Dr.Alexandru Lucian, 1918-1919; Dr.Ioan Țicău, 1918-1919; Dr.Alexandru Comăniță, 1927-1929; Dr. Berlic, 1930-1931; Dr. M.Enăchescu, 1930.

Muzică-Violină: Gh.Oancea, 1912-1914; Albert Cirillo, 1914-1926 și 1927-1929, Gavril Galinescu, 1916-1918; Ana Popovici, 1922-1924; N.Constantinide, 1924-1925, Vasile Trifan, 1926-1927; Gh. Dimitriev, 1927-1931, 1932-1934 și 1935; Sidonia Hogaș, 1928-1929 și 1933-1935; Iosif Kampel-orchestră, 1923-1929; Gh.Horhocea, 1931-1933.

Desemn-Caligrafie: I.Comănescu, 1912-1916; Petre Nicolae, 1915-1921; N.Constantinescu, 1916-1917; I.Constantiniu, 1917-1919; I.Ciucă, 1917-1919; Ștefan Cristescu, 1920-1921; Traian Theodorescu, 1920-1921; Ioan Gheorghiu, 1920-; Lucia Cugler, 1927-1928.

Lucrul manual: Vasile Butnaru, 1912-1923; Constantin Teofănescu, 1923-;

Educație fizică: C.D.Gheorghiu, 1912-1920; V.Buleu, 1920-1925; Ioan Cristian, 1924-1927; Vasile Rusneac, 1927-1929; Octav Parfenie, 1928-1929; Gh.C.Gheorghiu, 1929-1931; Petre Caragheaur, 1931-1933; Teodor Mintenanschi, 1933-1934; Apolinarie Usatenco, 1934-1936; Ioan Arnăutu, 1935-1937.

Agronomia și Practica Agricolă: I.G.Tăbăcariu, 1913-1914; Vasile Butnaru, 1914-1919; Gh.Covrig, 1917-1919; C.I.Bogdan, 1920-.

Instrucție militară: Lt.E.Kirculescu, 1913-1916; I.Gh.Florea, 1914-1915.

Directori: P.Popovici, Nov.1912-Febr. 1914; Dinu Focșa, Febr.1914-Mai 1918; P.Popovici Mai 1918-Ian 1919; Dim.Focșa, Ian. 1919-Sept. 1922; V.Ghițescu, sept.1922-sept.1926; Const.Andriescu, sept. 1926-sept.1927; V.Ghițescu, sept. 1927-Ian.1929; N.Stoenescu, Ian.1929-Sept 1932; Virgil Dobrescu, sept.1932-Dec.1933; Ioan Drăgan, Dec.1933- decedat dec.1937. Sine ira et studio!

Prof. Gheorghe Radu

- Apreciază pagina -

1 Comentariu
  1. ioan spune

    si eu fusei elev acolo

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate