Anunt pentru recrutare candidati la concursul de admitere în institutiile de învătământ ale MAI

0

În perioada 11.05 – 15.07.2011, Serviciul Resurse Umane Neamt desfăsoară activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru participarea la concursul de admitere în institutiile de învătământ ale Ministerului Administratiei si Internelor precum si în institutiile de învătământ ale Ministerului Apărării Nationale care pregătesc specialisti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor, curs de zi.

Candidatii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii legale si criterii specifice:

Conditii legale de recrutare:

-să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

-să cunoască limba română scris si vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exercitiu;

– să fie declarati APT din punct de vedere medical, fizic si psihic. Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică si psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor;

-să aibă vârsta de minim 18 ani împliniti sau să-i împlinească în cursul anului

2011;


-să fie absolventi de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinta din care să rezulte faptul că au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerintelor de conduită admise si practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituiti dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

-nu au desfăsurat activităti de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege

– au luat la cunostintă de conditia prevăzută de art.10 alin (3) din Legea 360/2002 – privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare: ,,candidatii care au promovat examenul de admitere în institutiile de învătământ ale Ministerului Administratiei si Internelor nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatie cu character politic,,.

-îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei publice cu statut special.

Criterii specifice:

-să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniti în anul participării la concursul de admitere;

-să fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

-să nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învătământ;

– să aibă înăltimea de minim 1,70 m bărbatii si 1,65 m femeile.

Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, în scolile de agenti de politie si pentru locurile Ministerului Administratiei si Internelor în institutiile de învătământ ale Ministerului Apărării Nationale, se recrutează bărbati si femei, indiferent de specializări.

Dosarul de recrutare, indiferent de unitatea de învătământ pentru care optează candidatul, va cuprinde următoarele documente:

-cererea de înscriere;


-diploma de bacalaureat si foaia matricolă în copie legalizată sau adeverintă care atestă absolvirea liceului pentru candidatii care au absolvit în anul în curs

-următoarele documente în copie legalizată : certificatul de căsătorie, certificatul de nastere pentru candidat, sotie/sot si fiecare copil;

– autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului, completate CORECT si COMPLET, conform modelului pus la dispozitie de structura de resurse umane;

– cazierul judiciar al candidatului;

-fisa medicală tip M.A.I.;

-caracterizare de la ultimul loc de muncă (scoală sau unitate militară), înregistrată, semnată si stampilată de unitatea emitentă;

-declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare;

– notă de informare;

– copii ale următoarelor documente : livret militar, act de identitate, carnet de muncă;

– trei fotografii 3/4 si două fotografii 9/12 color.

Recrutarea se realizează în raport cu locul de domiciliu sau resedintă al candidatilor, potrivit optiunii acestora.

Candidatii care optează pentru admiterea într-o institutie de învătământ universitar si care au o a doua optiune o scoală de agenti de politie din cadrul I.G.P.R. depun un dosar de recrutare separat cu actele de studii în copie legalizată si fisa medicală în copie certificată de către lucrătorii de resurse umane prin înscrierea mentiunii „Conform cu originalul”. Totodată, acestia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admiterea – taxă participare, înscriere concurs, sustinere probe eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice si testul de cunostinte.

Candidatii care au a doua optiune o scoală postliceală de agenti/subofiteri a M.A.I. alta decât cele din cadrul Politiei Române îsi vor depune dosarele de recrutare pentru acestea la unitatea teritorială a inspectoratului care coordonează activitatea de recrutare în unitatea de învătământ respectivă. Pentru acesti candidati, Serviciul

Resurse Umane al I.P.J. Neamt va certifica la cerere copia fisei medicale tip încadrare în M.A.I., prin semnătură, după confruntarea acesteia cu originalul.

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Academia de Politie Al. I. Cuza Bucuresti se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Neamt, până la data de 03.06.2011, pentru Scolile de agenti de politie Câmpina si Cluj Napoca până la data de 01.07.2011, iar pentru Academia Tehnică Militară si Academia Fortelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu până la data de 03.06.2011.

Candidatii vor depune la Serviciul Resurse Umane, în volum complet, dosarele de recrutare pentru admiterea la Academia de Politie Al. I. Cuza Bucuresti până la data de 15.06.2011, pentru admiterea la Scolile de agenti de politie Câmpina si Cluj Napoca până la data de 15.07.2011, iar pentru Academia Tehnică Militară si

Academia Fortelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu până la data de 15.06.2011.

Examinarea psihologică a tuturor candidatilor, indiferent de institutia de învătământ pentru care au fost recrutati, se efectuează la nivelul I.P.J. Neamt, de către specialistii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării, respectiv:

– pentru candidatii înscrisi la concursul de admitere în institutiile de învătământ superior: în perioada 30 mai – 18 iunie 2011.

– pentru candidatii înscrisi la concursul de admitere în institutiile de învătământ postliceal: în perioada 04 – 15 iulie 2011.

Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declarati „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt din municipiul Piatra Neamt, str. Eroilor, nr. 16, cam 234, de luni până vineri între orele 9,30 – 14,00, unde candidatii se vor prezenta cu actul de identitate pentru a fi înregistrati în evidentă si a începe întocmirea dosarului de recrutare, conform precizărilor din prezentul anunt si îndrumărilor lucrătorilor de resurse umane ai I.P.J. Neamt.

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul I.P.J. Neamt http://nt.politiaromana.ro la rubrica Cariera sau la numărul de telefon 0233/207.000 interior 20112.

Cifrele de scolarizare pe anul 2011 sunt:

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti:

– specializarea ordine si sigurantă publică – 3 ani – 200 locuri;

– specializarea drept – 4 ani – 50 locuri.

Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr” Câmpina – 650 locuri.

Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca – 150 locuri.

Academia Tehnică Militară, Bucuresti Facultatea de mecatronică si sisteme integrate de armament – 21 locuri

Facultatea de sisteme electronice si informatice militare – calculatoare si sisteme informatice pentru apărarea si securitatea natională – 28 locuri

Academia Fortelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu Stiinte militare si informatii – 7 locuri, Stiinte administrative – 3 locuri

Academia Fortelor Aeriene Henri Coandă Brasov Stiinte militare si informatii – 19 locuri doar bărbati

Institutul Medico – Militar Medicină/farmacie – 10 locuri

Scoala Militară de maistri militari si subofiteri a fortelor terestre Basarab I Pitesti 4 locuri doar bărbati

Scoala Militară de maistri militari si subofiteri a fortelor aeriene Traian Vuia Bobocu 22 locuri doar bărbati

Scoala Militară de Subofiteri Pompieri si Protectie Civilă Pavel Zăgănescu Boldesti, doar bărbati, recrutarea realizându-se de către structurile de resurse umane ale Inspectoratului general pentru Situatii de Urgentă.

Subofiteri – 4 locuri

Maistri militari auto – 4 locuri

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate