Anunț înscriere copii la creşe, anul şcolar 2020 – 2021

0

Primăria municipiului Piatra-Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță că în perioada 27 iulie – 14 august 2020 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, anul școlar 2020- 2021.

foto cu caracter ilustrativ

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: daspiatraneamt@gmail.com.

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi);

b) copie după certificatul de naştere al copilului;

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.); d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele: – copiii din municipiul Piatra-Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra-Neamț;

– copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

– copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată.

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul creşelor:- copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 14.08.2020 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 17 – 21.08.2020 conform criteriilor de departajare/selecţie, anexate la anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii. Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției. P

Pentru anul școlar 2020-2021 vor fi disponibile 108 locuri, după cum urmează:

  • Creșa Centru → 50 de locuri,
  • Creșa Dărmănești → 15 locuri,
  • Creșa Carpați → 15 locuri,
  • Creșa Precista → 28 de locuri până la data de 31.12.2020, dată la care vor fi demarate lucrările de modernizare.

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate