Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 17 februarie 2019
  • :
  • :

Restricție de circulație astăzi, în Piatra-Neamț, cu prilejul marșului pe biciclete „Masa Critică” de Sânziene

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

D I S P O Z I Ţ I E privind restricţionarea circulaţiei rutiere pentru marşul pe biciclete

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În conformitate cu prevederile art.5 , alin.7 , din OUGnr.195 / 2002 , privind circulaţia pe drumurile publice ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
Având în vedere adresa înregistrată cu nr.10644 / 23.04.2018 din partea Asociaţiei Sportive Civică Ecologistică FII ACTIV Piatra-Neamţ ;
Văzând referatul înregistrat sub nr. 10644 din 20.06.2018 , prin care Direcţia Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune restricţionarea circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării marşului pe biciclete ;
În conformitate cu prevederile art. 63 , alin.(5) , lit.g , art. 68 , alin.(1) , art..115 , alin (1) , lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN
ART. 1 – Se restricţionează circulaţia vehiculelor pe banda 1 , pe tronsoane , în data de 22.06.2018 , între orele 17,30 – 20 , pe traseul : Teatrul Tineretului – Piaţa Ştefan cel Mare – Hotelul Ceahlău – Str.Mihai Eminescu –Pod Căprioara – Aleea Tineretului – Baza Nautică .
ART. 2 – Urmărirea restricţionării circulaţiei se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală .
ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţia Patrimoniu pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ , Poliţia Locală şi Asiciaţia Sportivă Civică Ecologistă FII ACTIV Piatra-Neamţ.
PRIMAR
Dragoş Chitic

Contrasemnează
Secretarul Municipiului
Florin Fecic

Nr. 1418 XII-A9 – D.P.-C.A.C.T.
Din 21.06.2018 MG – 4ex – 20.06.2018
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *