Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
miercuri 16 ianuarie 2019
  • :
  • :

Proiecte pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Piatra-Neamț de astăzi

Astăzi, 24 aprilie, la ora 15:00 se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ. Proiectele aflate pe ordinea de zi au fost prezentate pe larg de primarul Dragoș Chitic în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi la sediul primăriei.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 1
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 2
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV SRL, pentru anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 3
4. HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 4
5. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 5
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț, Poliția Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, pentru anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 6
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea II, mai –august;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 7
8. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 8

9. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra Neamț, regizorului Daniel Sandu;
– iniţiatori – Consilieri Locali: dl. Beteringhe Florin, dl. Bîrjoveanu Romel Alexandru, d-na Gogu- Craiu Crina Nicoleta, dl. Ciobanu Adrian, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. Obreja Mihai, d-na Moscalu Luminița și dl. Teodorescu Constantin. – proiect 9
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 10
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Piatra Neamț în cadrul Proiectului WiFi4EU, lansat de Comisia Europeană;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 11
12. HOTĂRÂRE pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reconfigurarea urbanistică a construcției hidrotehnice a râului Cuejdiu în scopul echilibrării ponderii spațiilor destinate modalităților de deplasare și creșterii spațiului pietonal, de promenadă și pentru mobilitatea alternativă”;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 12
13. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamț, în calitate de vecin adiacent, în vederea solicitării autorizației pentru ,,Construire spălătorie, service și vulcanizare auto, stație ITP, cu regim de înălțime P-P+1E, împrejmuire” pe terenul situat în Piatra Neamț, str. Valea Albă nr.34;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 13
14. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, către Partidul Ecologist – Filiala Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 14
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 15
16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Județului Neamț și din administrarea Consiliului Județean Neamț în domeniul public al municipiului Piatra Neamț și în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, a două bunuri imobile – terenuri;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 16
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din HCL nr.86 din 23.03.2018 privind transmiterea în folosință gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a bunului imobil centrală termică CT nr.32 și a terenului aferent, situat în B-dul Dacia f.n, Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 17
18. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.297 din 04.11.2016 și transmiterea în folosință gratuită a construcției, a coșului de fum și a terenului aferent în care a funcționat CT 45, situate în str. Progresului f.n, către Asociația regional N-E a Nevăzătorilor;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 18
19. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere, încheiate între municipiul Piatra Neamț și companiile specializate în servicii de reclamă și publicitate;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 19
20. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 20
21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 21
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2017;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 22
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2017;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 23

24.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiate între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;
– iniţiator – Consilier local Florin Duma – proiect 24
25.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 25
26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 26
27.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin NC 63863;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 27
28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.59 din 28.02.2013;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 28
29.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a bunului imobil teren curți –construcții, în suprafață de 18 mp, situat în B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11, bl.T3, parter;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC – proiect 29

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
1. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II, 2017; – raport privind activitatea asistentilor personali
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *