Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 17 februarie 2019
  • :
  • :

ITM Neamț: Sute de controale efectuate de inspectorii de muncă în luna iunie

În perioada 01.06.2018 – 30.06.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 290 controale, ocazie cu care s-au constatat 367 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 120 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 216.600 lei.

De asemenea, 7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului Sănătate și Securitatea în Muncă (SSM) au realizat 105 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat in total 94 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi  în cuantum de 21.500 lei și 89 de avertismente contravenționale.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente de muncă: 12 cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulatie/traseu).

Tot în luna iunie, 11 inspectori de muncă din cadrul compartimentului Relațiilor în Muncă (RM) au controlat 184 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 26 sancţiuni contravenţionale, din care 12 amenzi în cuantum de 195.100 lei și 14 avertismente, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 7 angajatori, au fost depistate 10 cazuri de muncă nedeclarată: 9 persoane pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare, o persoană depistată a cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Au fost dispuse 7 măsuri şi s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în valoare de 180.000 lei si 1 avertisment contraventional.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iunie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionati 3 angajatori cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 81 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

În luna iunie 2018, actiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-au desfășurat în unitățile care au ca obiect de activitate cod CAEN 310 –fabricarea de mobilă și respectiv cod CAEN 4759- comerțul cu amănuntul al mobilei, în datele de 5,19,  si 26 iunie 2018.

Au fost controlați 40 angajatori. Cu ocazia controalelor, au fost dispuse 31 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un angajator a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 lei, pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă.

Cu prilejul verificarilor inspectorii de muncă au constatat următoarele neconformități:

  • Angajatorul nu respecta dispozițiile legale referitoare la obligația de a ține la locul de munca evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de muncă aceasta evidența, ori de cate ori se solicita acest lucru;
  • De asemenea, nu a fost completat regulamentul intern la nivel de unitate cu toate elementele prevazute la art. 242 din Legea nr. 53/2003, republicata – Codul muncii,  dosarul personal al fiecarui salariat, cu cel putin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de muncă, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completării în registru;
  • Nu se respecta obligaţia de a pastra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care presteaza activitate in locul de muncă organizat de către angajator si nu se respecta dispoziţiile legale referitoare la contractul de muncă cu timp parţial, respectiv nu a specificat programul de lucru si condiţiile in care se poate modifica acesta.

În perioada 18.06.2018 – 29.06.2018, inspectorii de muncă au verificat modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Au fost verificați 53 de angajatori, fiind constatate următoarele deficiențe în domeniul relaţiilor de muncă:

  • Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, nu a transmis raporturile de muncă in registrul general de evidenţă a salariatilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat si nu respecta prevederile privind înregistrarea și transmiterea incetarii contractelor individuale de munca in registrul general de evidenţa a salariatilor.
  • De asemenea, nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului  de lucru, nu se face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale si nu se respectă termenul legal de transmitere în REVISAL, data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

La 14 dintre angajatorii verificați au fost aplicate sancţiuni contravenționale în cuantum de 22.100 lei.

  • Informații furnizate de Ioan Popescu, inspector şef în cadrul ITM Neamț

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *